Skip to main content

Norweski rząd chce przedłużenia okresu pobierania zasiłku przejściowego (zwanego też rehabilitacyjnym) AAP do 30 czerwca 2022 r.

Ustawodawcy zgłosili parlamentowi norweskiemu propozycję przedłużenia okresu AAP, czyli zasiłku przejściowego, do czerwca 2022 roku. Dodatkowo rząd chce wprowadzić specjalne rozwiązania dla tych osób, które w ostatnich miesiącach nie miały możliwości uzyskania rozstrzygnięcia w kwestii swojej zdolności do pracy. Opóźnienia i trudności są związane między innymi z pandemią oraz obostrzeniami, jakie spowalniają procedury. Również służba zdrowia w ostatnich miesiącach często działała w trybie kryzysowym i była zmuszona przekładać mniej pilne zadania na później.

Celem propozycji jest zapewnienie wszystkim beneficjentom zasiłku rehabilitacyjnego, że zostaną potraktowani rzetelnie i sprawiedliwie. W innym wypadku mogłoby się okazać, że straciliby prawo do świadczenia bez dojścia do etapu analizy ich obecnych możliwości na rynku pracy.

Wcześniej, aby zapobiec takiej sytuacji, rząd przedłużył automatycznie okres zasiłku tymczasowego AAP wszystkim tym, którym prawo do jego pobierania kończyło się 30 września. W myśl nowej zasady mogli pobierać je do 30 grudnia tego roku, nawet, jeśli przekroczyli normalnie ustalony maksymalny okres. Więcej na ten temat można przeczytać w TYM ARTYKULE, a także w poprzedzającej go informacji, jaką przygotowaliśmy dla naszych klientów.

Teraz norweski rząd postuluje kolejne przedłużenie. Ostateczną decyzję podejmie parlament. Koalicjanci mają większość sejmową, zatem propozycja prawdopodobnie zostanie przyjęta.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasiłku przejściowego (rehabilitacyjnego) AAP? Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku? Zgłoś się do nas, pomagamy naszym klientom na każdym etapie ich spraw związanych ze świadczeniami NAV.