Skip to main content

Zasiłek chorobowy w Norwegii

Sykepenger, czyli zasiłek chorobowy w Norwegii, to wsparcie finansowe, które można uzyskać z powodu utraty dochodów, spowodowanych m.in. długotrwałą chorobą bądź urazem. Zasiłek chorobowy w Norwegii to świadczenie mające zastąpić dochód z pracy w wypadku, gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala na kontynuowanie obowiązków zawodowych. 

Pomagamy w uzyskaniu zasiłku chorobowego i przejściowego

Wspólnie przejdziemy przez wszystkie formalności, byś mógł korzystać ze wsparcia finansowego podczas leczenia

Komu przysługuje zasiłek chorobowy ?

Zasiłek chorobowy w Norwegii to rekompensata dla utraty części dochodów spowodowanych chorobą. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie oraz osiągnęły dochód co najmniej  59 310 NOK . Odpowiada to pięćdziesięciu procentom podstawowej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne (1/2 G).  

Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelancerów. 

Zasiłek chorobowy a pobyt w Polsce

Do świadczenia zasiłku chorobowego na norweskich warunkach mamy prawo także podczas czasowego pobytu poza Norwegią. Oznacza to, że jeśli pracownik przebywa w Polsce podczas zwolnienia lekarskiego, musi przesłać stosowną dokumentację do norweskiego oddziału NAV dla obcokrajowców.

Co warto wiedzieć o zasiłku chorobowym w Norwegii?

  • Korzystając z zasiłku chorobowego, można uzyskiwać 100% norweskiej pensji nawet przez 52 tygodnie. Jeśli po tym czasie chorobowa uniemożliwia powrót do pracy, należy wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny (AAP). 
  • Zwolnienia chorobowe sprzed 3 lat sumują się, jeżeli pomiędzy nimi upłynęło mniej niż 26 tygodni.  
  • Zasiłek uprawnia do odbywania leczenia bez utraty dochodów. 
  • Leczenie w trakcie zasiłku chorobowego w Norwegii można odbywać także w Polsce.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w Norwegii?

Za pierwsze 16 dni zwolnienia chorobowego płaci pracodawca, za kolejne NAV. W Norwegii respektuje się zwolnienia pochodzące z zagranicy, jednak wysyłanie takowych powinno się odbywać zgodnie z ustalonymi regułami. Istnieje również możliwość przeniesienia leczenia z Norwegii do Polski. Wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego w Norwegii powinna odpowiadać dochodowi pracownika, który uzyskał bezpośrednio przed udaniem się na zwolnienie. 

Do podstawy zasiłku chorobowego nie wlicza się dochodu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 

To, ile wyniesie Twoje chorobowe w Norwegii, zależy także od rodzaju otrzymanego zwolnienia lekarskiego. Lekarz w tym kraju może wystawić gradert sykmelding. Jest to zwolnienie częściowe – jeśli je otrzymasz, będziesz mógł pracować w określonym na nim wymiarze czasu pracy. Możesz dostać np.  gradert sykmelding 50%. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zapłacić Ci 50% Twojego wynagrodzenia, natomiast jego drugą połowę otrzymasz od NAV – będzie to Twój zasiłek chorobowy.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania zasiłku chorobowego ?

Aby ubiegać się o sykpenger, należy mieć udokumentowaną niezdolność do pracy. Można to wykazać poprzez dostarczenie do NAV oświadczenia własnego o chorobie, czyli egenmelding lub przekazując zwolnienie od lekarza. 

O zasiłek chorobowy można ubiegać się trzy miesiące wstecz, niezależnie od tego, w które dni miesiąca byłeś chory.  

Zwolnienie lekarskie nie powinno trwać dłużej niż 31 dni, ponieważ zostanie ono rozdzielone i może skutkować opóźnieniem w wypłaceniu zasiłku. 

Zwolnienie lekarskie i chorobowe w Norwegii 

Jeżeli zachorujesz w Norwegii, otrzymasz od lekarza sykmelding, czyli zwolnienie lekarskie. Może mieć ono postać: 

  • papierową – na takim druku znajduje się część „D”. Dotyczy ona przyznania zasiłku chorobowego. Jeśli otrzymasz zwolnienie papierowe, to musisz dostarczyć je do NAV i do swojego pracodawcy. Dotyczy to dokumentu wydanego zarówno przez norweskiego, jak i polskiego lekarza, 
  • elektroniczną – właśnie w ten sposób wystawia się dziś najczęściej zwolnienia lekarskie w Norwegii. Są one wysyłane na profil pacjenta założony w NAV. Chory ma obowiązek drogą elektroniczną przesłać zwolnienie jedynie do pracodawcy. 

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz rodzinny, ale możesz otrzymać je także w szpitalu lub w legevakt, czyli korzystając z pomocy doraźnej. 

Ile się czeka na wypłacenie chorobowego z Norwegii?

 Rozpatrywanie wniosku o zasiłek chorobowy rozpoczyna się po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego i zaświadczeniu o dochodach od Twojego pracodawcy. Jeżeli prowadzisz działalność na własny rachunek, należy złożyć formularz zawierający informacje o dochodach. 

To, ile się czeka na wypłacenie chorobowego z Norwegii, zależy w dużej mierze od tego, czy zwolnienie zostało wystawione przez tamtejszego, czy polskiego lekarza. W tym drugim przypadku czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy może być znacznie dłuższy. Mimo że na stronie NAV znajduje się informacja, że wnioski o zasiłki chorobowe z tytułu zagranicznych zwolnień powinny zostać rozpatrzone po maksymalnie 10 tygodniach od ich złożenia w urzędzie, zdarza się jednak, że trwa to nawet kilkanaście tygodni. 

Kiedy NAV wypłaca pieniądze w przypadku zwolnienia wystawionego przez norweskiego lekarza? W takiej sytuacji sykepenger trafia na konto świadczeniobiorcy po ok. 4 tygodniach. 

W przypadku gdy pracodawca nie zgadza się ze zwolnieniem lekarskim i zgłasza tą informację do NAV czas przetwarzania znacznie się wydłuża i może trwać ponad pół roku.

Zasiłek dla bezrobotnych po zwolnieniu lekarskim w Norwegii

W Norwegii możesz otrzymać zasiłek chorobowy także jeśli tymczasowo nie masz pracy. Przysługuje Ci on do 4 tygodni od dnia utraty pracy. Wtedy też otrzymujesz świadczenie wynoszące 65% kwoty Twojego wynagrodzenia brutto – a nie 100%, jak wtedy gdy pracujesz. 

Jeśli chcesz ponownie otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po zwolnieniu lekarskim z Norwegii, skontaktuj się z NAV. Może okazać się, że konieczne będzie złożenie wniosku o wznowienie wypłacania świadczenia.

Kontakt z pracodawcą na zasiłku chorobowym?

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek podjęcia aktywności zawodowej 

najpóźniej po upływie 8 tygodni.  

Jeśli w ciągu 8 tygodni nie możesz wrócić do pracy NAV musi ocenić, czy spełniasz wymagania dotyczące aktywności zawodowej.  

Pracodawca ma obowiązek w miarę możliwości dostosować miejsce pracy i Twoje zadania, abyś mógł pracować. Razem ze swoim pracodawcą należy stworzyć plan dalszych działań oraz uczestnictwo w spotkaniach dialogowych . Celem tego jest uniknięcie niepotrzebnego przedłużania się zwolnienia lekarskiego. 

W niektórych przypadkach możesz zostać zwolniony z wymogu aktywności: 

  • Jeśli istnieją poważne powody medyczne, które uniemożliwiają Ci podjęcie aktywności fizycznej. Należy z tym przypadku mieć dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę (rezonans, tomograf etc.) 
  • Jeżeli nie ma odpowiedniego stanowiska pracy, w tym przypadku pracodawca musi to uzasadnić.

Co zrobić kiedy zasiłek chorobowy wkrótce się kończy ?

Jeśli choroba w dalszym ciągu nie pozwala wrócić do pracy, to należy samodzielnie złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny (AAP). Nie zostanie on automatycznie przyznany. W tym przypadku należy spełniać odpowiednie warunki. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: zasiłek rehabilitacyjny (AAP). 

Ważne! Po wykorzystaniu 52 tygodni zasiłku chorobowego, należy przepracować 26 tygodni aby móc ponownie ubiegać się o zasiłek chorobowy! 

Chorobowe w Norwegii – w czym możemy Ci pomóc ?

Bywa, że czas rozpatrywania wniosku przez NAV znacznie się wydłuża. Jeśli nie chcesz pozostać bez środków do życia na wiele tygodni, skontaktuj się z nami. 

Aby otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie polskiego zwolnienia lekarskiego, należy uzbroić się w cierpliwość. Konieczne jest dostarczenie do NAV dokumentów z Polski. 

Zdarza się, że mimo upływu tygodni informacja o przyznaniu zasiłku nie nadchodzi. Wtedy najlepszym sposobem na wyjaśnienie swojej sytuacji jest kontakt z norweskim urzędem. Można to zrobić, logując się na swój profil utworzony na NAV i wysyłając stosowną wiadomość. Innym sposobem jest kontakt telefoniczny z urzędem. 

Takie załatwianie spraw wymaga zarówno bardzo dobrej znajomości języka norweskiego, jak i obowiązujących w tym kraju przepisów. To samo dotyczy sytuacji składania wniosku o norweską rentę czy emeryturę. Dlatego jeśli zależy Ci na tym, aby jak najszybciej dostać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci w załatwieniu formalności i kontaktach z urzędem oraz doradzimy. 

Potrzebujesz zasiłku chorobowego w Norwegii?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uzyskać przysługujące z zasiłku pieniądze!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]