Skip to main content

Emerytura – Alderspensjon

Wysoka emerytura to marzenie wielu osób. Co musisz wiedzieć, aby uzyskać świadczenie emerytalne z Norwegii? Sprawdź najważniejsze informacje.

Wysokość emerytury uzyskanej w Norwegii zależy od zgromadzonego kapitału składek na ubezpieczenia emerytalne. Świadczenie wyliczane jest indywidualnie i ściśle powiązane z dochodami, jakie osiągał świadczeniobiorca w trakcie swojej aktywności zawodowej.

Czas przejść na emeryturę w Norwegii?

Wiemy, jak trudne może być wypełnienie norweskich formalności – pomożemy Ci przejść przez ten proces krok po kroku! Pomagamy wykonać kalkulację emerytury.

Emerytura w Norwegii

Komu przysługuje emerytura z Norwegii?

Prawo do otrzymywania norweskiej emerytury przysługuje osobom, które byly członkami systemu ubezpieczeń społecznych dłużej niż 5 lat.

Im więcej przepracowanych lat, wyższe dochody i więcej odłożonych składek, tym samym wyższa emerytura w przyszłości. Do otrzymywania pełnego świadczenia emerytalnego w Norwegii trzeba mieć 40 lat składkowych. Jeśli jest ich mniej, zebrany kapitał będzie odpowiednio mniejszy, a tym samym świadczenie niższe.

Kiedy można zacząć się starać o emeryturę w Norwegii?

Generalnie wiek emerytalny w Norwegii to obecnie 67 lat. Osoby kończące teraz karierę zawodową mogą zacząć pobierać świadczenie w miesiącu następującym po ukończeniu sześćdziesiątego siódmego roku życia. Dzisiejsi czterdziestolatkowie czy pięćdziesięciolatkowie będą jednak pracować dłużej, bowiem dla kolejnych pokoleń wiek emerytalny będzie się zmieniał.

O pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury, można ubiegać się już po ukończeniu 62. roku życia, jednak tylko wtedy, jeśli do tego czasu uzbierało się środki równe co najmniej poziomowi emerytury minimalnej bądź emerytury gwarantowanej dla danej grupy wiekowej. 

W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś w Norwegii przepracował 10-20 lat, to zwykle NAV wydaje decyzję odmowną w kwestii pobierania wcześniejszej emerytury, kierując się interesem ubezpieczonego.

Ile wynosi emerytura w Norwegii?

Obliczenie stawki emerytury państwowej w Norwegii jest podobnie skomplikowane jak w Polsce. Tam również wysokość emerytury jest zależna od wielu czynników. Wylicza się ją na podstawie zmiennych, takich jak:

 • liczba lat członkowskich w Folketrygden w Norwegii,
 • okres składkowy – czyli przez ile lat płaciłeś składki ubezpieczeniowe,
 • okres płatności składek w innych krajach niż Norwegia,
 • pensjonsgivende inntekt, czyli wysokość dochodu, który stanowi podstawę emerytalną,
 • sytuacja rodzinna,
 • stan cywilny,
 • inne zabezpieczenia emerytalne – np. posiadanie II i III filaru emerytalnego,
 • rok urodzenia – w przypadku norweskiej emerytury zasady jej wyliczania są zależne od roku, w którym urodziła się osoba uprawniona do pobierania świadczeń.

W związku z tym nie sposób określić, ile może wynieść norweska emerytura po pięciu latach bez konkretnych danych.

Emerytura z Norwegii a podatek

NAV potrąca automatycznie 30% zaliczki na podatek, jeśli karta podatkowa nie ma ustawionego odpowiedniego kodu do pobierania emerytury. Zaliczki na podatek są inne w przypadku osób pobierających emeryturę i osób otrzymujących wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy zarobkowej. Z tego względu ważne jest, by dostosować swoją kartę podatkową do pobierania emerytury w taki sposób, aby urząd skarbowy potrącał odpowiedni procent podatku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę w Norwegii?

System emerytalny w Norwegii bywa skomplikowany. Nie każdy może sobie z nim łatwo poradzić, dlatego przychodzimy ze wsparciem. Reforma z roku 2011 wprowadziła rozróżnienie różnych grup – w zależności od roku urodzenia. Generalna zasada mówi, że jeśli pracowaliśmy w więcej niż jednym kraju EOG, czyli na przykład w Polsce i Norwegii, to o świadczenie aplikujemy tam, gdzie:

 • mamy więcej przepracowanych lat;
 • zamierzamy pobierać świadczenie.

O norweską emeryturę można zatem aplikować za pośrednictwem NAV lub ZUS. Zastanawiasz się, ile lat trzeba pracować w Norwegii, aby połączyć emeryturę z polską? Według przepisów składki na to świadczenie socjalne trzeba odkładać przez min. 5 lat.

Czy można pracować w Norwegii podczas pobierania emerytury? 

W przypadku częściowej jak i pełnej emerytury mamy prawo do jednoczesnego zatrudnienia na pełen etat. Składki emerytalne są wtedy nadal pobierane z wynagrodzenia. Tylko w nielicznych przypadkach świadczenie emerytalne jest redukowane (chodzi o osoby pracujące na państwowych posadach i jednocześnie pobierające emeryturę z Państwowej Kasy Emerytalnej).

Czy można pobierać emeryturę, mieszkając w Polsce?

Pracowałeś w Norwegii i chcesz wrócić do Polski na czas emerytury? To możliwe. Jeśli przeprowadzisz się do kraju EOG, czyli z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego kraju, z którym Norwegia zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, będziesz mógł zabrać emeryturę ze sobą.

Tym samym na Twoje konto co miesiąc będzie trafiać polska i norweska emerytura.

W przypadku niektórych grup istnieją ograniczenia dotyczące prawa do emerytury za granicą. Dotyczy to osób ze statusem uchodźcy oraz tych, które mają emeryturę obliczoną na podstawie renty inwalidzkiej dla osób młodocianych.

Trzy filary systemu emerytalnego w Norwegii

System norweskiego zabezpieczenia emerytalnego składa się z trzech filarów.

 • Pierwszy, czyli podstawowy, to emerytura z Folketrygden, czyli norweskiego odpowiednika polskiego ZUS-u. Jest w całości wypłacana przez NAV po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 • Drugi to emerytura od pracodawcy, czyli z funduszu OTP. Ten filar określa się jako Obligatorisk Tjenestepensjon. Jest ona odkładana z dochodów przeznaczonych na dany fundusz. Minimalna kwota, jaka może być pobierana, wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca ma obowiązek stworzenia takiego funduszu dla wszystkich pracowników, którzy zarabiają powyżej tzw. stawki G, czyli jeśli ich umowa trwa dłużej niż sześć miesięcy.
 • Trzeci filar emerytalny stanowią oszczędności emerytalne PPE, czyli składki całkowicie dobrowolne. Jest to prywatne ubezpieczenie w ramach funduszu emerytalnego. Aby uzyskać świadczenie z tego źródła, trzeba najpierw podpisać stosowną umowę z danym funduszem. Następnie należy składać tam drobną część dochodów z pracy. Można tam wpłacać dowolną kwotę – wybór należy do Ciebie. Odłożone składki mogą zostać wypłacone po 62. roku życia w całości lub ratach.

Chcesz sprawdzić, czy pracodawca odkłada składki emerytalne? Wystarczy, że będziesz zbierać odcinki z wypłat, a następnie sprawdzisz to w rozliczeniu rocznym, które zostaje wysłane przez norweski urząd podatkowy. Dostęp do tych informacji uzyskasz także po zalogowaniu się do profilu NAV.

Komu przysługuje emerytura minimalna? 

Norweska emerytura minimalna, czyli tzw. minstepensjon/minste pensjonsnivå, jest proporcjonalna do liczby przepracowanych lat. Podstawowa emerytura minimalna przysługuje po 40 latach pracy w Norwegii. Minimalna emerytura w zmniejszonym wymiarze należy się jednak także tym osobom, które mieszkały w Norwegii krócej. 

Emerytura minimalna przysługuje także za sam fakt legalnego mieszkania w Norwegii. Oznacza to, że jeśli ktoś będzie mieszkał w tym kraju przez 40 lat, będąc zameldowanym, ale w ogóle nie pracując, to już zyskuje prawo do uzyskania minimalnej emerytury. W tym wypadku kwota świadczenia będzie odpowiadać wysokości 1 stawki G brutto rocznie. Analogicznie, jeśli dana osoba w Norwegii mieszkałaby przez 10 lat, to przysługuje jej jedna czwarta tej kwoty. 

Na wysokość minimalnej emerytury wpływa również status cywilny ubezpiecznonego. Stawki są co roku waloryzowane.

Czy można odzyskać składki emerytalne po wyjeździe z Norwegii?

Nie, takie rozwiązanie nie istnieje. 

Uzbierane składki w Norwegii mogą być wypłacone w wieku emerytalnym po złożeniu wniosku w formie emerytury.

Wszystko zależy od ilości zebranych punktów emerytalnych oraz lat pracy w Norwegii. Warto pamiętać, że fakt przeniesienia/zabrania składek do Polski, nie wiąże się z wypłaceniem składek podatnikowi, a z tym, że oba kraje dokonają między sobą takiego przeniesienia.

Jedyne składki, jakie można odzyskać to te, które należą do trzeciego filaru – innskudspensjon. Jeśli wartość uzbieranych środków jest nie większa niż 1/2 G to po osiągnięciu wieku emerytalnego można wypłacić składki w całości lub na kilka rat – w zależności od ubezpieczalni. Natomiast kwoty powyżej 1/2 G wypłacane są co miesiąc, zwykle przez 10 lat.

Gdzie starać się o emeryturę z Norwegii? 

Reforma z roku 2011 wprowadziła rozróżnienie różnych grup w zależności od roku urodzenia.

Wniosek o świadczenie powinniśmy składać tam, gdzie jest nasze centrum interesów życiowych, zatem jeżeli mieszkamy w Polsce, to wniosek składamy w ZUS-ie. To ZUS będzie się kontaktował ze stroną norweska w sprawie emerytury, ale na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia istotnych dokumentów, w tym kontraktów o pracę w Norwegii. Jeśli natomiast zamierzamy jesień życia spędzić w Norwegii, tam należy złożyć wniosek o emeryturę.

Generalna zasada mówi, że jeśli pracowaliśmy w więcej niż jednym kraju EOG, czyli na przykład w Polsce i Norwegii, to o świadczenie aplikujemy tam, gdzie:

– mamy więcej przepracowanych lat;

– zamierzamy pobierać świadczenie.

O norweską emeryturę można zatem aplikować w Norwegii lub z Polski za pośrednictwem ZUS.

System emerytalny w Norwegii bywa skomplikowany. Nie każdy może sobie z nim łatwo poradzić, dlatego w Pomoc w Norwegii przychodzimy ze wsparciem.

Chcesz uzyskać emeryturę w Norwegii?

Nasza firma pomoże Ci złożyć wnioski oraz wykona dla Ciebie kalkulację emerytury. Zgłoś się do nas, nie zwlekaj!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]