Skip to main content

Karta podatkowa w Norwegii

Karta podatkowa to podstawowy dokument, który norweski pracodawca musi uzyskać z urzędu skarbowego, aby prawidłowo odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy swojego pracownika.

Pomożemy dopełnić formalności związanych z kartą podatkową w Norwegii

Skorzystaj z profesjonalnej obsługi i rozliczaj się poprawnie z urzędem skarbowym

Czym jest karta podatkowa w Norwegii?

Karta podatkowa jest dokumentem, który informuje pracownika i pracodawcę o wysokościach zaliczek na podatek dochodowy w danym roku kalendarzowym. Zawiera ona informacje na temat kwot, które zostaną pobrane z wynagrodzenia na poczet podatku za każdy miesiąc zatrudnienia.

Karta podatkowa – nazywana przez Norwegów skattekort – zawiera informacje bazujące na danych o Twoich dotychczasowych dochodach. Oprócz tego może ona opierać się na Twoim oświadczeniu zawierającym informację o planowanych zarobkach w nadchodzącym roku.

Podanie o kartę podatkową w Norwegii

Składając wniosek o wydanie karty podatkowej, musisz zdecydować, według jakiego systemu podatkowego będą naliczane Twoje należności wobec urzędu skarbowego. Podjęcie takiej decyzji wymaga znajomości przepisów i umiejętności oceny własnej sytuacji finansowej. Dlatego konieczna może się okazać fachowa pomoc. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci wszystkie możliwe rozwiązania, tak abyś mógł wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Wydana karta podatkowa jest ważna przez cały rok kalendarzowy i jest niezbędna do otrzymania skattemelding – wstępnego rocznego rozliczenia podatkowego. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą ją uzyskać.

Co się stanie, jeśli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej pracownika?

W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika. Jedynym wyjątkiem jest styczeń – w tym miesiącu możliwe jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie karty z roku poprzedniego.

Skontaktuj się z nami!

Jak uzyskać kartę podatkową w Norwegii?

Kartę podatkową należy zamówić w norweskim urzędzie skarbowym. Aby to zrobić po raz pierwszy, konieczna jest osobista wizyta w placówce i wyrobienie sobie numeru personalnego. Dla pracownika zagranicznego najczęściej jest to numer tymczasowy, tzw. D-nummer. Do jego uzyskania potrzebna jest podpisana już umowa o pracę albo zlecenie.

Stawki podatkowe w karcie przy pierwszym zgłoszeniu są wyliczane na podstawie prognozowanego przychodu danego pracownika, zadeklarowanych ulg oraz tego, gdzie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W kolejnych latach karta jest wystawiana na podstawie poprzednich rozliczeń podatkowych.

Pomożemy Ci zamówić kartę podatkową w Norwegii i odpowiemy na wszelkie pytania

Skorzystaj z naszej pomocy, aby poprawnie rozliczać podatki, pracując w Norwegii!

Jak zamówić kartę podatkową w Norwegii w 2023 roku?

Ci, którzy pracują w Norwegii od dłuższego czasu, nie muszą co roku starać się o wydanie karty – pojawia się ona automatycznie w systemie Altinn. System ten to specjalna norweska platforma, za pomocą której można załatwić większość urzędowych spraw w tym kraju. Jednak jeśli dopiero zaczynasz pracę w Norwegii lub podejmujesz ją ponownie po dłuższej przerwie, musisz po raz kolejny złożyć podanie o kartę podatkową. Norwegia to kraj, w którym możesz zrobić to na trzy sposoby:

 • dostarczając stosowny wniosek do urzędu skarbowego – ci, którzy nie korzystają z platformy Altinn, mogą wypełnić druk RF-1209. Po załączeniu stosownych dokumentów należy wysłać go do urzędu skarbowego;
 • poprzez platformę Altinn – jest to najszybszy sposób na złożenie wniosku o kartę podatkową. Logowanie się do systemu wymaga podania fødselsnummer lub tymczasowego numeru D-nummer;
 • przez pracodawcę – możesz uzgodnić z pracodawcą, że to on złoży wniosek o wydanie Ci karty podatkowej. Jednak nawet wtedy obowiązek posiadania ważnego dokumentu spoczywa na Tobie. Jeśli okaże się, że pracodawca nie dopełnił formalności, to Ciebie czekają poważne konsekwencje tego zaniechania.

Wniosek o kartę podatkową w Norwegii – jak wygląda?

Jeżeli po raz pierwszy ubiegasz się o kartę podatkową w Norwegii, musisz umówić się na wizytę do urzędu skarbowego. Jest to konieczne, gdyż obowiązkiem urzędnika jest potwierdzenie Twojej tożsamości. Na wizytę w urzędzie skarbowym zabierz też umowę o pracę zawartą z norweskim pracodawcą oraz wydrukowany i wypełniony druk RF-1209 – wniosek o wydanie karty.

Wypełnienie wniosku o kartę podatkową wymaga znajomości języka norweskiego. Należy podać w nim wszystkie dane osobowe – w tym także adres zamieszkania w Norwegii, telefon kontaktowy oraz informacje na temat pracodawcy i Twoich dochodów. W formularzu należy wskazać też, czy już kiedyś przebywało się i pracowało na terenie Norwegii. Dlatego nawet wiedząc, jak zamówić kartę podatkową w Norwegii, warto skorzystać z naszej pomocy – zwłaszcza jeśli ubiegasz się o nią po raz pierwszy.

Urzędy skarbowe wymagają tego, aby wniosek o wydanie karty był skrupulatnie wypełniony. Jeśli popełnisz błąd, uzupełniając formularz, możesz narazić się na problemy. Dlatego jeśli nie czujesz się na siłach, aby załatwiać samodzielnie sprawy urzędowe, gubisz się w gąszczu norweskich podatków, zgłoś się do nas – pomożemy Ci z wnioskiem i wyborem odpowiedniego systemu opodatkowania!

Rodzaje kart podatkowych w Norwegii

W Norwegii stosowane są 2 typy kart: tabelaryczna (tabellkort), dla osób mających stałe zatrudnienie, u jednego pracodawcy, oraz procentowa (prosentkort) – przy przychodach nieregularnych i wielu pracodawcach.

 • Karta tabelaryczna tabellkort: urząd podatkowy przypisuje odpowiedni kod z tabeli na podstawie szacowanych/osiąganych dochodów, z reguły przyznawana jest podatnikom osiągającym stałą wypłatę u jednego pracodawcy. W razie przewidywanych, dodatkowych dochodów trzeba poinformować urząd o zmianach, które mogą mieć wpływ na przypisany podatnikowi kod i potrzebę zmiany karty podatkowej. W przypadku kilku pracodawców główny pracodawca (u którego zarabia się najwięcej) rozlicza dochody według tabeli tabellkort, pozostali pracodawcy według prosentkort. W przypadku pobierania świadczeń z NAV (NAV także traktowany jest jako pracodawca) główne świadczenie będzie rozliczane według tabellkort, a pozostałe według prosentkort.
 • Karta procentowa prosentkort: zaliczkę na podatek odciąga się według ustalonego procentu od dochodu, karty stosowane są częściej w przypadku, gdy uzyskiwane dochody są nieregularne. Jeśli podatnik zarobi więcej w porównaniu z dochodami, których użyto do ustalenia wysokości prosentkort, to odciągnięty podatek będzie niższy. Gdy zarobi mniej, to podatek będzie wyższy niż powinien. W zasadzie każdy, kto ma kilku pracodawców może wnioskować o prosentkort, aby uniknąć ewentualnej niedopłaty podatku. Karta procentowa jest automatycznie wydawana w przypadku tych osób, które pobierają emeryturę lub otrzymują to świadczenie i jednocześnie pracują.

Karta podatkowa w Norwegii – dla osób o niskich dochodach

Niektórzy zamiast standardowej karty podatkowej Skatteetaten, otrzymują Frikort. Takie osoby nie płacą podatku od zarobionych pieniędzy. O Frikort mogą wnioskować ci, którzy:

 • zarabiają maksymalnie 70 000 NOK rocznie;
 • mają zamiar w kolejnym roku zarobić nie więcej niż 70 000 NOK.

W pewnych sytuacjach można otrzymać Frikort automatycznie. Dzieje się tak, jeśli osoba powyżej 13. roku życia zarobiła w poprzednim roku kwotę niższą niż 55 000 NOK.

Kildeskatt – nowy sposób opodatkowania w Norwegii

Opodatkowanie Kildeskatt to nowy sposób wyliczania zaliczki na podatek dla pracowników zagranicznych, którzy pracują w Norwegii (dotyczy wyłącznie rezydentów). Ten sposób opodatkowania obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Na podstawie Kildeskatt wszystkie zarobki są objęte podatkiem w wysokości 25%. W stawce tej zawarty jest już Trygdeavgift, czyli podatek socjalny w wysokości 7,9%.

Więcej na temat Kildeskatt znajdziesz tutaj.

Kiedy otrzymuje się informację o karcie podatkowej skattetrekksmelding?

Informacje o karcie podatkowej skattetrekksmelding, obowiązującej na następny rok podatkowy, wysyłane są w grudniu na indywidualne konta na Altinn. Każdorazowo należy sprawdzić, czy dane umieszczone na karcie są zgodne z prawdą i ewentualnie wprowadzić zmiany za pomocą portalu Altinn.

Jeśli do 9 stycznia br., podatnik nie otrzymał informacji z urzędu skarbowego o swojej karcie podatkowej, oznacza to, że urząd nie miał wystarczających informacji. W takim wypadku należy zamówić kartę podatkową, uzupełniając wymagane informacje. Nie ma już obowiązku dostarczania karty podatkowej do pracodawcy. Jeśli dysponuje on numerem personalnym pracownika, to ma dostęp do najaktualniejszej karty za pomocą swojego profilu Altinn.

Kiedy zmienić kartę podatkową w Norwegii?

Zmieniając kartę podatkową w ciągu roku, należy wziąć pod uwagę dochody otrzymane od stycznia bieżącego roku do momentu wnioskowania o nową kartę. Przy zmianie karty brane są pod uwagę roczne dochody, dodatkowe zarobki i wszelkie odliczenia od dochodów.

Kartę podatkową w Norwegii należy zmienić:

 • przy podjęciu pierwszej pracy w tym kraju;
 • przy nieprawidłowościach w danych;
 • gdy nastąpiły zmiany w dochodach w ciągu roku;
 • kiedy wynik rozliczenia za rok poprzedni wykazał niedopłatę podatku;
 • kiedy wystąpiły inne okoliczności, które mają wpływ na wysokość podatku (np. podatnik uzyskał uprawnienia do skorzystania z określonych odliczeń).

Karta podatkowa i sposób opodatkowania w Norwegii

Możesz zdecydować, że wysokość Twoich zobowiązań względem urzędu skarbowego, będzie wynikała z tego, co zawiera tabela podatkowa. Norwegia to jednak kraj, w którym możesz wybrać podatek stanowiący stały procent – niezależnie od osiąganych dochodów. To który ze sposobów opodatkowania wybierzesz, na pewno przełoży się na Twoją sytuację finansową.

Dlatego jeśli nie wiesz, które rozwiązanie będzie dla Ciebie odpowiednie, a norweski system podatkowy nie jest dla Ciebie do końca zrozumiały, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości, odpowiedzą na pytania i pomogą dopełnić wszystkich formalności.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Rozliczanie się z urzędem skarbowym stanowi wyzwanie nawet dla rodowitych Norwegów. Cudzoziemcy często mają utrudnione zadanie ze względu na barierę językową i nieznajomość przepisów. Natomiast sposób odprowadzania podatków przełoży się bezpośrednio na zawartość Twojego portfela. Dlatego daj nam szansę pomóc Ci w załatwianiu spraw urzędowych. Co dla Ciebie zrobimy?

 • Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące norweskiego systemu podatkowego.
 • Pomożemy Ci zamówić kartę.
 • Możemy reprezentować Cię przed urzędami.
 • Zajmiemy się tłumaczeniem dokumentów na język norweski – jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Wyjaśnimy różnicę między kartą tabelaryczną a procentową.

Jesteśmy też do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz korekty rozliczenia podatkowego lub chcesz dowiedzieć się więcej o rodzajach odliczeń. Zgłoś się do nas, a otrzymasz profesjonalne wsparcie!

Pomożemy Ci zamówić kartę podatkową w Norwegii i odpowiemy na wszelkie pytania

Skorzystaj z naszej pomocy, aby poprawnie rozliczać podatki, pracując w Norwegii!