Skip to main content

Jeśli czerpiesz zyski z wynajmowania mieszkania, domu czy biura, musisz je wpisać do norweskiego zeznania podatkowego. Równocześnie jednak należy ci się ulga podatkowa związana z kosztami utrzymania nieruchomości.

Osoby będące rezydentami podatkowymi w Norwegii są zobowiązane do wykazania tu wszystkich posiadaczach dochodów, również tych z zagranicy oraz tych, których norweski Urząd Skarbowy nie uzyskuje automatycznie. Dotyczy to między innymi zysków uzyskiwanych z wynajmowania nieruchomości, na przykład mieszkania, pomieszczenia biurowego albo domu. To informacja istotna dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii, bowiem wielu z nich posiada w kraju pochodzenia nieruchomość, którą wynajmuje. Jeśli i ty jesteś w takiej sytuacji, to warto, żebyś wiedział, iż obok obowiązku dopisania dochodów z wynajmu istnieje też możliwość uzyskania odpisu podatkowego związanego z ponoszonymi wydatkami. Dobrze jest mieć to na uwadze zawczasu, bowiem poniesione wydatki, za które wnioskujemy o ulgę, należy udokumentować.

Prace remontowe, ubezpieczenie i nie tylko

Lista kosztów, które ponosi właściciel nieruchomości przeznaczonej pod wynajem, jest długa. Wiele z nich można odpisać od podatku. Są to między innymi:

  • Prace remontowe pozwalające na utrzymanie lokalu na niezmiennym poziomie (np. powtórne malowanie, zmiana podniszczonej podłogi, wymiana okien, wymiana kranów, wanny czy boilera, wymiana systemu ogrzewania, prace ogrodowe, utrzymanie drogi do posesji w odpowiednim stanie). Odpisu nie otrzymamy natomiast za prace wykonywane po raz pierwszy albo niebędące częścią utrzymywania obecnego standardu lokalu. Nie należy się zatem spodziewać zwrotu podatkowego za na przykład: pierwsze malowanie domu, przebudowę pomieszczenia, rozbudowę instalacji elektrycznej, montaż kominka itp.
  • Podróże konieczne odbywane na przykład w celu okazania lub odebrania mieszkania od najemców, przeprowadzenia naprawy itp.
  • Własną pracę włożoną w utrzymanie nieruchomości w niezmienionym stanie, jeśli prace remontowe czy sprzątające wykonujesz samodzielnie. O odpis za konkretnie ten punkt można się ubiegać wyłącznie w roku, w którym prace zostały wykonane.
  • Opłaty komunalne.
  • Ubezpieczenie nieruchomości.
  • Podatek od nieruchomości zapłacony lokalnie.
  • Koszty poniesione na reklamę mającą na celu znalezienie najemców, na przykład w postaci ogłoszenia na portalu internetowym lub w gazecie.
  • W przypadku, gdy samodzielnie opłacasz prąd, ogrzewanie, sprzątanie lub masz inne stałe wydatki związane z lokalem, podlegają one odliczeniu. Odpisać można też koszty ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.
  • W określonych wypadkach odpis należy się za wymianę mebli noszących ślady zużycia oraz wyposażenie mieszkania. Urząd Skarbowy przewidział konkretne limity związane z tymi kosztami, dlatego należy zapoznać się z przepisami szczegółowymi.

Zachowuj faktury

Aby starać się o odpis wydatków ponoszonych przy wynajmowaniu mieszkania, dzięki któremu można zmniejszyć podatek od zysków uzyskiwanych z tytułu wynajęcia lokalu lokatorom, warto regularnie prowadzić skrupulatną dokumentację oraz dokładnie poznać przepisy podatkowe. Norweski Urząd Skarbowy Skatteetaten nie wymaga co prawda przesyłania skanów dokumentów wraz z zeznaniem podatkowym, ale zaznacza, że muszą być dostępne na życzenie. Dokumenty sporządzone w języku polskim należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski.

Wiele z wymienionych wyżej odpisów jest obwarowanych przepisami szczegółowymi. O część z nich można starać się wyłącznie w określonym czasie, inne mają limity związane z tym, jak długo udostępniamy lokal lokatorom albo kiedy przestaliśmy w nim ewentualnie mieszkać. Jeśli nie znasz dobrze przepisów podatkowych, rozliczenie możesz powierzyć naszym specjalistom. Zadbamy o to, aby sprawdzić, co ci się należy i wnioskować o odpowiednie ulgi. Skontaktuj się z jednym z naszych biur, gdy potrzebujesz pomocy w wypełnieniu lub korekcie zeznania podatkowego w Norwegii.