ZASIŁEK SOCJALNY

Norweski NAV ma możliwość przyznawania tymczasowej ekonomicznej pomocy, którą nazywamy zasiłkiem socjalnym. Największą szansę na otrzymanie takiego tymczasowego wsparcia mają osoby, które rokują nadzieje na to, iż zasiłek pomoże im samodzielnie stanąć na nogi. Jeśli pomoc potrzebna jest pilnie i jednorazowo, wsparcie ekonomiczne może zostać przyznane w ciągu zaledwie kilku dni.

Aby otrzymać tymczasową pomoc ekonomiczną z NAV, nie wystarczy udowodnić, że posiada się niewielkie dochody. Najważniejsze jest dowiedzenie, iż ma się opracowany plan na przyszłość, który pozwoli odzyskać ekonomiczną równowagę, a zasiłek pomoże nam go zrealizować lub przeczekać trudny okres. NAV traktuje ten rodzaj pomocy jako środek ostateczny i przyznaje go tylko wtedy, gdy inne możliwości zostały już wyczerpane.

Podstawowe warunki otrzymania zasiłku socjalnego to legalne zamieszkanie w Norwegii i posiadanie tu stałego miejsca pobytu. Zasiłku tego rodzaju nie można otrzymać przebywając w innym kraju.

Norweskie gminy mają różne wzory formularzy do starania się o zasiłek socjalny. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w pozyskaniu i wypełnieniu właściwego wniosku.