Skip to main content

Zasiłek socjalny w Norwegii

Żyjesz w Norwegii, ale masz problemy z utrzymaniem się? Skorzystaj z zasiłku socjalnego, czyli specjalnej pomocy socjalnej (økonomisk stønad). Co należy wiedzieć przed składaniem wniosku? Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu zasiłku socjalnego w Norwegii? Dowiedz się, jakie rozwiązania norweski system ubezpieczeń społecznych przewiduje dla osób potrzebujących pomocy socjalnej.

Skorzystaj z dodatkowego zabezpieczenia – pobieraj zasiłek socjalny w Norwegii

Skuteczne wnioskowanie o świadczenia socjalne w Norwegii wymaga znajomości tamtejszych przepisów. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uzyskać wysoki zasiłek socjalny.

Zasiłek socjalny w Norwegii – co to takiego?

Obcokrajowcy w Norwegii mają prawo do ubiegania się o wiele świadczeń, wśród których są między innymi: zasiłek rodzinny, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla bezrobotnych czy inne formy wsparcia. Polacy pracujący oraz mieszkający w Norwegii mają prawo również do ubiegania się o zasiłek socjalny, czyli specjalną pomoc socjalną oferowaną przez norweski system ubezpieczeń społecznych. NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) ma możliwość przyznawania tymczasowej ekonomicznej pomocy osobom, które nie mogą zapewnić sobie samodzielnego utrzymania w wyniku utraty pracy bądź innych źródeł dochodu. Pomoc socjalna w Norwegii nie jest uzależniona od obywatelstwa czy narodowości, system ubezpieczeń społecznych zapewnia wsparcie wszystkim, którzy są jego członkami.

Komu przysługuje zasiłek socjalny w Norwegii?

Pomoc socjalna w Norwegii jest przyznawana na indywidualnych warunkach. Jedynym jasno określonym punktem jest stały i legalny pobyt na terenie Norwegii, pomocy socjalnej nie można otrzymać z NAV przebywając w Polsce. Z naszego doświadczenia wynika, że największą szansę na otrzymanie zasiłku socjalnego w Norwegii mają osoby, które rokują nadzieję na to, iż zasiłek pomoże im samodzielnie stanąć na nogi. Jeśli pomoc potrzebna jest pilnie i jednorazowo, wsparcie ekonomiczne może zostać przyznane w ciągu zaledwie kilku dni.

Dla przykładu w roku 2019 około 130 000 osób otrzymało pomoc socjalną w Norwegii. W sumie NAV rozdysponował wtedy ponad 7 miliardów NOK na świadczenia socjalne, zaś przeciętny okres pobierania zasiłku socjalnego wynosił 5,5 miesiąca.

Jakie dokumenty są wymagane, aby uzyskać zasiłek socjalny w Norwegii?

Norweskie gminy mają różne wzory formularzy do starania się o zasiłek socjalny. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w pozyskaniu i wypełnieniu właściwego wniosku o świadczenia socjalne. Uzyskanie takiej formy wsparcia w Norwegii wymaga wiedzy, ale nie jest bardzo skomplikowane.

Aby otrzymać tymczasową pomoc ekonomiczną z NAV, nie wystarczy udowodnić, że posiada się niewielkie dochody. Najważniejsze jest dowiedzenie, iż ma się opracowany plan na przyszłość, który pozwoli odzyskać ekonomiczną równowagę, a zasiłek pomoże nam go zrealizować lub przeczekać trudny okres. NAV traktuje ten rodzaj pomocy jako środek ostateczny i przyznaje go tylko wtedy, gdy inne możliwości zostały już wyczerpane. Pomoc socjalna to środek, po jaki norweski system ubezpieczeń społecznych sięga zwykle wtedy, kiedy inne formy pomocy nie są możliwe.

Wysokość zasiłku socjalnego w Norwegii

Celem zasiłku socjalnego w Norwegii jest zapewnienie osobom w trudnej sytuacji godziwych warunków do życia w oparciu o minimum socjalne. Nie ma określonych kryteriów przyznawania pomocy socjalnej oraz nie ma jednoznacznej kwoty zapomogi. Norweski system ubezpieczeń społecznych przewiduje w tym zakresie elastyczność. Wpływ na wysokość zasiłku socjalnego w Norwegii mają:

  1. Koszty życia osoby wnioskującej o pomoc socjalną – ważne jest, by z uzyskanej pomocy osoba ta mogła opłacić czynsz, ogrzewanie, zakupić odzież i artykuły spożywcze,
  2. Stawka minimum socjalnego, która jest ustalona przez rząd norweski,
  3. Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym.

Zasiłek socjalny w Norwegii jest przyznawany na czas określony – do czasu, kiedy dana osoba spełnia warunki kwalifikujące do uzyskania pomocy. Każdy z wnioskujących zobowiązany jest co roku do wystąpienia do NAV o ponowne przyznanie pomocy (pomoc socjalna w Norwegii nie jest przedłużana automatycznie). W przypadku tego rodzaju wsparcia nie ma żadnych specjalnych warunków co do płci lub wieku osoby ubiegającej się o wsparcie.

Pomagamy uzyskać jak najlepsze warunki zasiłku socjalnego w Norwegii. Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz pomocy! Każda osoba ubiegająca się o pomoc do NAV ma prawo do indywidualnego rozpatrzenia swojej sprawy. Pobieranie innych zasiłków z NAV (np. zasiłek opiekuńczy czy zasiłek rodzinny) nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu zasiłku socjalnego.

Potrzebujesz wsparcia finansowego w Norwegii?

Skorzystaj z zasiłku socjalnego przyznawanego indywidualnie przez NAV. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci go uzyskać!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]