Skip to main content

Odzyskanie należności i windykacja w Norwegii

Jeśli masz problem z odzyskaniem należności w Norwegii – skorzystaj z fachowej pomocy. Nasze firma specjalizuje się w  sprawach windykacji w krajach skandynawskich. W przypadku ściągania należności od dłużników nie warto czekać zbyt długo. Pomożemy w odzyskaniu wszelkich należności od pracodawców czy kontrahentów.

Chcesz odzyskać swoją należność, ale widzisz przeszkody na swojej drodze?

Skontaktuj się z nami – specjalizujemy się w windykacji w Norwegii. Ściągniemy należności do Twoich dłużników.

Ile kosztuje windykacja w Norwegii?

Jeśli dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności, to trzeba zacząć działać jak najszybciej. To, ile będzie kosztować odzyskanie należności w Norwegii, będzie zależało od:

 • tego, czy uda się skłonić dłużnika do spłaty długu, wysyłając do niego pisma z ponagleniem i ostrzeżeniem o możliwości wszczęcia windykacji,
 • tego, czy windykacja będzie miała charakter pozasądowy czy sądowy i czy dojdzie do egzekucji komorniczej,
 • kwoty samego długu,
 • wysokości opłaty sądowej – jej wysokość zmienia się co roku.

Niezależnie od tego, jakie koszty poniesienie wierzyciel, są one tylko ułamkiem kwoty odzyskanego długu.

Kiedy warto ubiegać się o odzyskanie należności?

Zdarzają się sytuacje, że pracodawcy po zwolnieniu pracownika nie wypłacają należności za ostatnie miesiące bądź należnych feriepenger – wynagrodzeń urlopowych. W związku z tym, że urlopy w Norwegii są bezpłatne, to pracownicy, którzy wybierają się na urlop, otrzymują 1/10 brutto swojego rocznego wynagrodzenia za pracę. Ci, którym nie zostało wypłacone to świadczenie, mają prawo do wszczęcia procesu windykacji.

Bywa także, że pracownik wykonuje pracę, za którą od kilku miesięcy nie otrzymuje przysługującego mu wynagrodzenia. Czasem bywa też tak, że przedsiębiorcy nie opłacają w terminie należnych faktur. W takich przypadkach należy działać jak najszybciej.

Nie możemy dawać się oszukiwać bądź pozwalać innym na wyzysk. Nieznajomość przepisów prawnych w Norwegii bądź bariery językowe nie powinny tu stanowić problemu. Nasza firma pomoże Ci w odzyskaniu wszystkich należności wraz z odsetkami. Pracują dla nas specjaliści biegli w norweskim prawie, którzy mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności. Jeśli będzie taka potrzeba, wykonamy także tłumaczenia przysięgłe nieopłaconych faktur. Dlatego zaufaj nam i skontaktuj się z nami, a zrobimy wszystko, aby Twój dłużnik wywiązał się ze swoich zobowiązań!

Jak wygląda windykacja w Norwegii?

Aby windykacja w Norwegii mogła dojść do skutku, należy postępować zgodnie ze ściśle określoną procedurą. Chcąc odzyskać swoją należność, konieczne jest:

 • wysłanie dłużnikowi inkassovarsel

Inkassovarsel to ostrzeżenie o możliwości wszczęcia windykacji w przypadku nieuregulowania długu. Takie pismo powinno zawierać informacje o tym, kiedy została wystawiona faktura, jakiej kwoty ona dotyczy i na jakie konto powinny trafić pieniądze. W inkassovarsel należy zawrzeć informacje o terminie zapłaty należności – nie może być on krótszy niż 14 dni, licząc od momentu dostarczenia ostrzeżenia.

 • wszczęcie windykacji

Jest to możliwe po 14 dniach od dostarczenia dłużnikowi inkassovarsel – pod warunkiem, że dług nie został spłacony. W Norwegii możliwa jest windykacja pozasądowa oraz rozpoczęcie postępowania sądowego. W niektórych przypadkach kiedy dłużnik ciągle zalega ze spłatą należności, konieczna jest windykacja komornicza – odbywa się ona na wniosek wierzyciela.

Windykacja w Norwegii – jakie prawa ma wierzyciel?

Wierzyciel może nie tylko skutecznie dochodzić swoich praw, ale może także zażądać od dłużnika dodatkowych opłat. Są to:

 • purrebegyr – opłata dodatkowa, którą można naliczyć ją po 14 dniach od dostarczenia inkassovarsel. W 2022 r. wynosi ona 35 NOK,
 • opłata za betalingsoppfordring, czyli za wysłanie żądania uregulowania płatności,

Jak należy postępować z dłużnikiem w Norwegii?

Zgłoś się do nas ze swoim problemem, a my przeanalizujemy sytuację i wybierzemy odpowiedni sposób postępowania z dłużnikiem. Działamy w zgodzie z przyjętym w Norwegii prawem.

W ramach odzyskiwania należności na początku podejmujemy dialog z dłużnikiem, by dowiedzieć się o przyczynach zalegania w płatności. Pomagamy w sformułowaniu ponagleń, które należy przesłać do dłużników. Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście odnośnie windykacji. Nie pracujemy w oparciu o utarte schematy. Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca, a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań.

Wnioski o odzyskanie wynagrodzenia z lønnsgarantidekning

Zajmujemy się również wypełnianiem wniosków do syndyka masy upadłościowej o odzyskanie należności od przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość. Wypełniamy wnioski „Søknad om lønnsgarantidekning”. Należności wypłacane są przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Płacowych.

Dlaczego warto powierzyć nam odzyskanie należności w Norwegii?

Nawet jeśli nie znasz języka norweskiego, a załatwianie szeregu formalności jest dla Ciebie trudne i wyjątkowo skomplikowane, nie rezygnuj z odzyskania swoich pieniędzy. Odzyskujemy długi dla firm i dla klientów indywidualnych. Pomożemy Ci z wysłaniem inkassovarsel, skierowaniem sprawy do sądu i rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Zgłoś się do nas, jeśli:

 • od tygodni czekasz na wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę – skontaktujemy się z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą i spróbujemy szybko odzyskać Twoją należność. Jeśli dług nie zostanie spłacony, zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z windykacją,
 • udzieliłeś pożyczki obywatelowi Norwegii, a ten ciągle unika spłaty wierzytelności,
 • wystawiłeś fakturę, a zleceniodawca ciągle jej nie opłacił.

W takich sytuacjach potrzebna jest biegła znajomość przepisów norweskiego prawa. Nasi specjaliści będą reprezentowali Cię przed dłużnikiem oraz urzędami podczas całego procesu windykacji.

Odzyskiwanie należności w Norwegii nie zawsze kończy się na sali sądowej. Chcemy, aby nasi klienci uniknęli opłat urzędowych, dlatego stawiamy na dialog i polubowne załatwienie sprawy. Dopiero kiedy odzyskanie należności w ten sposób okazuje się niemożliwe, razem z klientem podejmujemy decyzje co do dalszego postępowania.

Nie pozwól, aby Twoje pieniądze przepadły – z nami odzyskasz je szybciej niż się tego spodziewasz!

Pracodawca nie wypłacił Ci należnej wypłaty lub feriepenger? A może przedsiębiorca nie zapłacił Ci faktury?

Pomożemy Ci odzyskać należność, która do Ciebie należy – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z Nami