Skip to main content

Dodatek mieszkaniowy w Norwegii

Przebywasz w Norwegii i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej? Masz szansę otrzymać pomoc od państwa w postaci dodatku mieszkaniowego w Norwegii. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, żeby otrzymać Bostøtte.

Masz trudną sytuację i potrzebujesz wsparcia finansowego, aby opłacić mieszkanie w Norwegii?

Dowiedz się więcej o Bostøtte – pomożemy Ci wypełnić wnioski i wytłumaczymy, na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego w Norwegii

Bostøtte to specjalny zasiłek mieszkaniowy, który jest formą pomocy społecznej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z pomocą dodatku mieszkaniowego można pokryć koszty mieszkaniowe w Norwegii, jeśli sami nie jesteśmy w stanie opłacić wszystkich należności.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z zasiłku mieszkaniowego? Dodatek mieszkaniowy w Norwegii dedykowany jest osobom, które ponoszą wysokie koszty utrzymania. Do głównych kryteriów przyznawania zasiłku należy:

  • Miejsce zamieszkania na terenie Norwegii,
  • Liczba osób tworzących jedno gospodarstwo domowe,
  • Rodzaj mieszkania,
  • Dochód oraz majątek osób, które żyją w ramach jednego gospodarstwa.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Norwegii? To kwestia, która jest rozpatrywana w pełni indywidualnie. Kwota zasiłku mieszkaniowego waha się w zależności od dochodów wnioskującego. Otrzymane wsparcie finansowe od państwa można wykorzystać na pokrycie kosztów remontu lub renowacji mieszkania, dostosowanie pomieszczeń, kupno własnego lokum lub refinansowanie kredytu.

Masz trudności z opłacaniem mieszkania w Norwegii?

Uzyskaj wsparcie, na które zasługujesz - pomożemy Ci otrzymać zasiłek

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]