ATS Anna Stankiewicz świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą  w tym do Norwegii , Szwecji czy Danii.

Jeśli kierujesz swój personel za granicę to bardzo dobrze trafiłeś.  Nasza dewiza jest prosta: Wy zajmujcie się biznesem, a my stworzymy Wam otoczkę formalną do Waszej działalności.

Zarejestrujemy Waszą firmę we wszystkich niezbędnych rejestrach, złożymy wnioski o konieczne pozwolenia oraz zaświadczenia, skontaktujemy się z inwestorem lub innymi urzędami, jeśli to konieczne.

Stworzymy skuteczną dokumentację kontraktową i pracowniczą, która chroni naszych klientów przed inspekcjami w kraju i za granicą oraz przed roszczeniami pracowniczymi.

W postępowaniach kontrolnych bronimy firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, administracją podatkową i innymi urzędami w kraju i za granicą. Dla naszych stałych klientów działamy w całej Europie. Nasi konsultanci posługują się biegle językiem norweskim, duńskim, angielskim oraz niemieckim.

W przeciwieństwie do innych firm doradczych, które zazwyczaj oferują usługi z wyodrębnionych dziedzin, nasi klienci otrzymują wsparcie całego interdyscyplinarnego zespołu. Nasi doradcy z różnych dziedzin spotykają się, by wspólnie wypracować rozwiązanie. Działamy tak, ponieważ myślimy jak przedsiębiorcy i postrzegamy firmy naszych klientów jako całość. Dlatego naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego doradztwa, które uwzględnia wszystkie potrzeby organizacji. ATS Pomoc w Norwegii nie tylko skupia specjalistów od podatków i ubezpieczeń społecznych oraz audytorów i prawników. W ramach naszej firmy ci wszyscy specjaliści ściśle ze sobą współpracują. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, zespoły tworzymy w taki sposób, aby odnosiły sukcesy i osiągały cele klientów. Interdyscyplinarność naszej firmy jest unikatowa.

Firmy zainteresowane naszymi uslugami zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. W ciągu kilku dni postaramy się odpowiedzieć na zapytanie. Nowym klientom proponujemy indywidualne konsultacje ustne, pisemne oraz konsultacje udzielane przy pomocy nowoczesnych metod porozumiewania się na odległość.

Najbardziej cenione usługi ATS Anna Stankiewicz to:

Konsultacja ustna  – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.

Konsultacja pisemna (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.

Dokumentacja – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.

Audyt – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników i optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.

Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) – doświadczony zespół ATS Anna Stankiewicz weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.

Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami, pracownikami tymczasowymi i zleceniobiorcami  – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.).

Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem – Anna Stankiewicz, szef ATS Pomoc w Norwegii osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą kontraktów zagranicznych. Jesteśmy do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.