Jak rozliczyć podatek?

Na przełomie marca i kwietnia każdego roku norweski urząd skarbowy przesyła podatnikom rozliczenia roczne na ich profil Altinn. Zadaniem każdego jest sprawdzenie poprawności danych oraz dokonanie odpisów od podatku, jeśli takie są dostępne.

Status pendler

Czym jest status pendler w Norwegii? To możliwość specjalnego rozliczenia (uznawanego też jako zwrot) dla osób, które pracują w Norwegii, ale pozostawiły w Polsce rodzinę lub samodzielny lokal, do którego wracają z określoną częstotliwością.

Rybacy i marynarze

Særskilt fradrag to specjalna ulga podatkowa skierowana do zawodowych rybaków i marynarzy w Norwegii. Mogą oni skorzystać z różnych form rozliczeń – zarówno ulgi 10%, jak i wcześniej wspomnianego, specjalnego odpisu dla rybaków i marynarzy.

Osoby zamieszkałe na stałe w Norwegii

Jeśli mieszkasz w Norwegii, lecz nie przysługuje Ci prawo do Statusu Pendler ani odliczenia 10% Standardfradrag – możesz skorzystać z innej formy odliczeń.

Formy komunikacji z urzędami

Aby załatwić większość spraw urzędowych w Norwegii, nie trzeba odwiedzać osobiście placówek. Komunikacja elektroniczna z urzędem jest możliwa m.in. przez system Alltin.

Korekta rozliczeń

Podatnik, po złożeniu rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym w Norwegii, ma prawo skorygować je w okresie nawet do 5 lat, aby uzyskać należny mu zwrot podatku.

Osoby bez prawa do statusu pendler

Pracujesz w Norwegii, ale nie masz w tym roku podatkowym prawa do odpisu pendler? Istnieją inne możliwości! Skorzystaj z typu rozliczenia podatkowego, jakie jest dopasowane do Twoich potrzeb.

Druga klasa podatkowa

Do końca 2017 r. osoby, które rozliczały się z podatku w Norwegii, mogły skorzystać z dodatkowej korzyści – tzw. drugiej klasy podatkowej, o ile współmałżonek uzyskiwał niskie dochody. Niestety, rok 2017 był już ostatnim rokiem, w którym można było korzystać z tej opcji.

Odpis odsetek od kredytów

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, masz prawo do odliczenia od podatku odsetek zapłaconych za granicą. Jeśli jesteś objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Norwegii, możesz ubiegać się o odliczenie tylko odsetek związanych z kredytem na zakup nieruchomościami w Norwegii lub z działalnością podlegającą opodatkowaniu w Norwegii.

Ulga 10%

Osoby pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym oraz rybacy i marynarze, mieszkający za granicą (na przykład w Polsce), nie są stałymi rezydentami Norwegii do celów podatkowych. W związku z tym, pracownicy zagraniczni uprawnieni są do standardowego odliczenia od podatku w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere).

Ograniczona odpowiedzialność podatkowa

Osoby, które nie są norweskimi rezydentami podatkowymi z prawnego punktu widzenia podlegają jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z tym, w każdym roku podatkowym mogą skorzystać z tzw. standardowego odpisu. Rozwiązanie to skierowane jest do osób, które przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy oraz mniej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy.

Kildeskatt

To nowy sposób opodatkowania, który wynika również z nowego sposobu wyliczania zaliczki na podatek dla pracowników zagranicznych, ale pracujących w Norwegii, czyli rezydentów. Został on wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. przez norweski urząd podatkowy – Skatteetaten.