Dług i odsetki od zadłużenia zapłacone za granicą

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, masz prawo do odliczenia od podatku odsetek zapłaconych za granicą.

Jeśli jesteś objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Norwegii, możesz ubiegać się o odliczenie tylko odsetek  związanych z kredytem na zakup nieruchomościami w Norwegii lub z działalnością podlegającą opodatkowaniu w Norwegii.

  • Kiedy masz prawo do odliczeń za odsetki od zadłużenia, które masz za granicą?

**Jeśli jesteś rezydentem Norwegii do celów podatkowych

**Jeśli mieszkasz w innym państwie EOG, możesz uzyskać odliczenie odsetek od zadłużenia, jeśli całość lub prawie (90 procent) całkowitego dochodu podlega opodatkowaniu w Norwegii.

  • Kiedy nie masz prawa do odliczeń za odsetki od zadłużenia, które masz za granicą?

-prowadzisz działalność gospodarczą za granicą lub uczestniczysz w niej, a dochód z tej działalności nie podlega opodatkowaniu w Norwegii na podstawie umowy podatkowej między Norwegią a krajem, w którym firma ma siedzibę.

-masz nieruchomości za granicą, a dochód z nieruchomości nie jest opodatkowany w Norwegii zgodnie z umową podatkową między Norwegią a krajem, w którym nieruchomość się znajduje.

-jeśli złożyłeś wniosek o potrącenie z tytułu oprocentowania w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, nie możesz jednocześnie ubiegać się o potrącenie z tytułu odsetek w Norwegii.

-Jeśli nie jesteś rezydentem w Norwegii do celów podatkowych, masz zasadniczo prawo do odliczeń z tytułu odsetek od zadłużenia związanych z nieruchomościami w Norwegii lub działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu w Norwegii.

-nie można ubiegać się o odliczenie odsetek zadłużenia jeśli skorzystało się z 10-procentowego standardowego odliczenia. Od 01.01.2019 r. (deklaracja podatkowa na 2019 r.) prawo do standardowego odliczenia jest ograniczone tylko do zagranicznych marynarzy i pracowników na szelfie.