FAQ

 1. FIRMY - 1. Ile kosztuje założenie firmy w Norwegii?

  Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, cennik przedstawia się następująco:

  • firma jednoosobowa – 2600 NOK
  • spółka AS – 6600 NOK
  • spółka ANS – 5100 NOK
  • spółka NUF – 4000 NOK
  • wniosek o nr personalny 600 koron
  • wniosek o pozwolenie 600 koron
  • karta budowlana (byggekort) 300 koron.

  + dodatkowe indywidualne usługi związane z założeniem firmy. W cenę założenia firmy zawsze wliczone jest pełne doradztwo biznesowe.

 2. POBYT I PRACA - 1. Co się dzieje, gdy przebywam w Norwegii już sześć miesięcy jako poszukujący pracy?

  Przepisy wymagają, abyś wyjechał z Norwegii po sześciu miesiącach. Nie ma jednak żadnych wymogów co do tego, jak długo musisz przebywać poza Norwegią. W praktyce może wjechać na teren Unii Europejskiej nawet na jeden dzień, a następnie wrócić i przebywać kolejne 6 miesięcy. W przypadku krótkich podroży warto zachować dokumenty podróży lub inny pisemny dowód na pobyt poza Norwegią, np. fakturę wystawioną na swoje nazwisko. Warto wiedzieć, że jeśli przebywasz w Norwegii dłużej niż sześć miesięcy, musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt i zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności.

 3. POBYT I PRACA - 2. W którym kraju jestem objęty ubezpieczeniem społecznym?

  Jeżeli nie jesteś tak zwanym pracownikiem granicznym, ale mieszkasz w innym kraju EOG, niż kraj w którym pracujesz, to z reguły jesteś objęty systemem ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym pracujesz. Jeżeli stracisz pracę, to możesz wybrać, czy będziesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z kraju, w którym pracujesz czy z kraju, w którym mieszkasz. Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych z kraju, w którym pracujesz jest fakt, że nadal tam przebywasz i że jesteś tam zarejestrowany jako poszukujący pracy.

 4. POBYT I PRACA - 3. Czy potrzebuję paszportu, żeby pojechać do Norwegii?

  W teorii dowód osobisty obywatela UE może w Norwegii służyć jako ważny dowód tożsamości. W praktyce posługiwanie się nim tak jak paszportem może być problematyczne na przykład podczas zakładania konta w banku, zatrzymania przez patrol drogowy itp. W każdym przypadku posiadanie paszportu jest rekomendowane, bowiem jest on w pełni akceptowalnym dokumentem tożsamości.

 5. POBYT I PRACA - 4. Za jakie dni świąteczne pracodawca ma obowiązek mi wypłacić pensję?

  Tylko za 1 i 17 maja, o ile te dni nie przypadają w niedzielę. Wynagrodzenie należy się tylko osobom zatrudnionym przez ostatnie 30 dni u danego pracodawcy bądź później, o ile umowa została zawarta na dłuższy czas niż 30 dni. Jeśli pracownik musi w tym dniu pracować, o ile w umowie nie jest zapisane inaczej, pracodawca musi zapłacić dodatkowo minimalnie 50% stawki. Inne dni świąteczne nie muszą być regulowane przez pracodawcę, ale mogą.

 6. POBYT I PRACA - 5. Jakie minimalne fundusze powinienem posiadać, żeby wyjechać do Norwegii?

  Tego zagadnienia nie regulują już przepisy. Wiele zależy od sytuacji – gdzie zamierzasz się zatrzymać, czy masz już poważną ofertę pracy itp. W praktyce, aby wyjechać do Norwegii, należy mieć od 8000 – 12 000 NOK /miesiąc.

 7. POBYT I PRACA - 6. Jak i gdzie mogę otrzymać kartę pobytową?

  Karta pobytu wydawana jest osobom, które otrzymały jedno z poniższych zezwoleń:

  • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
  • Zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • Zezwolenie na pobyt tolerowany
  • Status uchodźcy
  • Ochronę uzupełniającą.

  Kartę pobytu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i należy ją odebrać osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia  odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 8. POZWOLENIA - 1. Jak i gdzie ubiegać się o pozwolenie na pobyt?

  Jeżeli przebywasz w Norwegii, składasz wniosek na lokalnym posterunku policji. Należy uprzednio dokonać rejestracji wniosku na stronie udi.no. Jeżeli przebywasz w kraju ojczystym, składasz wniosek w najbliższej norweskiej placówce dyplomatycznej. Warto wiedzieć, że w przypadku rodzin na spotkanie w UDI należy umówić wszystkich jej członków.

 9. POZWOLENIA - 2. Czy złożenie wniosku o ``rejestrację/pozwolenie na pobyt`` kosztuje?

  Opłata za złożenie wniosku o pozwolenie na pracę wynosi NOK 1 100 przy składaniu wniosku oraz przy składaniu wniosku o wznowienie pozwolenia. Osoby składające wniosek zgodnie z przepisami UE/EØS nie płacą żadnych opłat.Jeżeli przebywa Pan/Pani już w Norwegii i/lub składa Pan/Pani wniosek o wznowienie pozwolenia, to opłatę wpłaca się na policji przy składaniu wniosku (opłata gotówką lub kartą kredytową). Można również uiścić opłatę z góry (przekazem pieniężnym na konto) i załączyć pokwitowanie do wniosku,przesyłając wniosek pocztą lub składając og osobiście. Numer konta na które należy wpłacić opłatę otrzyma Pan/Pani na policji, to policja a nie UDI przyjmuje opłaty

 10. POZWOLENIA - 3. Jak długo jest ważne pozwolenie o prace w Norwegii?

  Od 2010 roku tak naprawdę nie potrzebujemy pozwolenia, tylko rejestracji. Mówimy na to nadal potocznie pozwolenie. Dowód rejestracji na policji jest ważny tak długo, jak długo spełniamy warunki do uzyskania tej rejestracji. Wiąże się to z tym, że kiedy posiadamy rejestrację, a nie spełniamy warunków do jej uzyskania (na przykład nie mamy pracy ani środków do życia i nie jesteśmy na utrzymaniu osób trzecich), to nie mamy prawa przebywać na terenie Norwegii. W momencie, kiedy znów te warunki spełniamy,  automatycznie rejestracja staje się ważna

 11. POZWOLENIA - 4. Czy mogę zacząć pracę, zanim wniosek o ``rejestrację/pozwolenie na pobyt`` zostanie rozpatrzony?

  Tak. Pozwolenie nie jest wymagane przez pierwsze 3 miesiące.

 12. POZWOLENIA - 5. Czy pracodawca, przyjaciele, rodzina lub moi gospodarze mogą złożyć podanie o pozwolenie na pracę w moim imieniu?

  Pracodawca może złożyć wniosek na policji jeżeli posiada on/ona pisemne upoważnienie od Pana/Pani (na osobnym blankiecie). Przyjaciele, rodzina lub Pańscy gospodarze nie mogą złożyć wniosku o pozwolenie na pracę w Pana/Pani imieniu.

 13. POZWOLENIA - 6. Czy mam prawo odwoływać się od decyzji w przypadku odmowy pozwolenia na pracę?

  Tak. Jeżeli złoży Pan/Pani odwołanie, to zostanie ono rozpatrzone w UDI, a następnie w Utlendingsnemnda (UNE), jeżeli UDI nie zmieni swojej poprzedniej decyzji. Rozpatrzenie odwołanie nic nie kosztuje.

 14. POZWOLENIA - 7. Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie o pracę?

  Podczas elektronicznej rejestracji wniosku na stronie udi.no ustala się termin spotkania na policji i o ile wszystkie warunku do uzyskania pozwolenia zostaną spełnione, pozwolenie może zostać wydane od ręki.

 1. ROZLICZENIA PODATKOWE - 1. Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia podatkowego?

  Lista dokumentów różni się w zależności od rodzaju wykorzystywanych ulg. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki ROZLICZENIA PODATKOWE. Jeśli nie są Państwo pewni, o jaki rodzaj odliczeń się ubiegać, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych biur.

 2. ROZLICZENIA PODATKOWE - 2. Co to jest ``Årsoppgave fra banken``?

  Dokument z banku w Norwegii z informacją o stanie konta na koniec danego roku rozliczeniowego.

 3. ROZLICZENIA PODATKOWE - 3. Co to jest ``Lønns -og trekkoppgave oraz A-meldingen``?

  Lønns- og trekkoppgave jest to dokument wystawiany przez pracodawcę z informacją o zarobkach i zapłaconym podatku w danym roku. W latach poprzednich był oficjalnie wymagany przez norweskie urzędy, ale  w roku 2015 wprowadzono nowe rozwiązanie zwane A-meldingen, czyli dokument z tymi samymi informacjami. Podsumowanie roczne zarobków oraz sumę wpłaconych zaliczek na podatek można też znaleźć na ostatnim wydanym w danym roku pasku wypłaty. Te informacje są niezbędne, aby prawidłowo skontrolować poprawność zeznania podatkowego.

 4. ROZLICZENIA PODATKOWE - 4. Co to jest ``Skattemelding/ Selvangivelse``?

  Dokument Skattemelding, dawniej określany jako Selvangivelse, to wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego wystawiany przez norweski urząd podatkowy i przesyłany elektronicznie do systemu Altinn lub na zarejestrowany adres podatnika Norwegii lub w Polsce. Obowiązkiem podatnika jest skontrolować poprawność jego danych, w szczególności wysokości zarobków i innych dochodów oraz ewentualnie nanieść przysługujące ulgi. Jeśli w określonym czasie podatnik nie wniesie żadnych poprawek, urząd będzie procedował wniosek bez udziału podatnika

 5. ROZLICZENIA PODATKOWE - 5. Co to jest druga klasa podatkowa?

  Druga klasa podatkowa nie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Był to specjalny odpis podatkowy dla osób, których małżonkowie osiągnęli niski dochód za dany rok podatkowy.

 6. ROZLICZENIA PODATKOWE - 6. Czy osobom, które samotnie wychowują dzieci, przysługują dodatkowe odpisy od podatku?

  Tak. Przewidziany jest dla nich specjalny odpis podatkowy, którego kwota zmienia się w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalna kwota odpisu w roku 2018 wyniosła 51 804  NOK (po 4 317 NOK za każdy miesiąc samotnej opieki nad dzieckiem). Odpis przysługuje osobom, które pobierały rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) na dziecko/dzieci i jest z reguły automatycznie ujęty na wstępnym zeznaniu podatkowym. Jeśli odpis został błędnie naliczony lub go brakuje, zmiany należy udokumentować na zeznaniu podatkowym poprzez przedstawienie dokumentacji z NAV o przyznaniu rozszerzonego zasiłku rodzinnego.

 7. ROZLICZENIA PODATKOWE - 7. W jakiej formie należy dostarczać dokumenty – kopie czy oryginały?

  Należy wysyłać kopie dokumentów, ponieważ nie zostaną one do Państwa odesłane.

 8. ROZLICZENIA PODATKOWE - 8. W jakiej formie można otrzymać zwrot podatku?

  Zwrot podatku można otrzymać za pomocą przelewu na konto lub za pomocą czeku wysyłanego na adres pocztowy.

 9. ROZLICZENIA PODATKOWE - 9. Jakie są konsekwencje nierozliczenia się z podatku ?

  Po pierwsze, jeśli podatnik nie złoży zeznania, urząd rozliczy go automatycznie, bez wielu istotnych odpisów. Na podatnikach spoczywa obowiązek podania prawdziwych danych urzędowi skarbowemu, a te uwzględnione wstępie wypełnionym druku, czyli Skattemelding, nie zawsze są poprawne. Jeśli we wstępnym zeznaniu podatkowym były błędy, a podatnik ich nie skorygował (bo nie złożył zeznania), teoretycznie traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia. Może także zostać nałożona na niego kara w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. Ryzykujemy zatem nie tylko tym, że stracimy wiele tysięcy koron należnych nam odpisów, ale też, że dopłacimy podatku w wyniku nieskorygowanych błędów.

  Pracownicy podlegający pod SFU muszą złożyć zeznanie podatkowe. Brak złożenia zeznania podatkowego może pociągnąć za sobą nałożenie podatku karnego w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. (O ile kilka lat temu zdarzało się to naprawdę rzadko, o tyle w ostatnich latach urząd skarbowy coraz bardziej konsekwentnie egzekwuje tę karę). Obowiązkiem składania zeznania są objęci również przedsiębiorcy.

 1. ZASIŁKI - 1. Uzyskałem uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii. Czy mogę „eksportować” je do innego kraju?

  Jeżeli uzyskałeś uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych i zamierzasz przeprowadzić się do innego kraju EOG, to możesz zabrać te uprawnienia z sobą na określony czas. W tym celu musisz uzyskać pozwolenie na wyjazd od NAV-u.

 2. ZASIŁKI - 2. Gdzie powinienem starać się o zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli pracowałem w Norwegii, a mieszkam w innym kraju EOG?

  Jeżeli jesteś pracownikiem granicznym i pracowałeś w Norwegii, to musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy i złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Twoim miejscowym biurze NAV.

 3. ZASIŁKI - 3. Czy mogę poszukiwać pracy w Norwegii z zasiłkiem dla bezrobotnych z innego kraju EOG?

  Tak, możesz.

 4. ZASIŁKI - 4. Jak długo mogę zachować zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii w innym kraju?

  Do trzech miesięcy.

 5. ZASIŁKI - 5. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych podczas pobytu w Polsce?

  Nie, nie należy się. Urząd pracy nie przyznaje świadczenia za to, że ktoś jest bez pracy, ale za to, że jej szuka. Wyjazd za granicę należy zgłosić na karcie meldunkowej, by zrobić przerwę w pobieraniu zasiłku. Zasiłek można ewentualnie przenieść na 3 miesiące do Polski na czas poszukiwania pracy tamże. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w NAV i otrzymać zgodę. Wyjątkiem są osoby ze statusem pendler, które obowiązują inne zasady. Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych biur.

 6. ZASIŁKI - 6. Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek „tacierzyński”?

  Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone warunki. Trzeba się o nie starać w terminie, bowiem jest to jedno ze świadczeń, które przepada, gdy wniosek złoży się za późno. Wniosek składa się najpóźniej 3 miesiące po nabyciu prawa do zasiłku (wyrównanie następuje do 3 miesięcy wstecz). Zasiłek można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 3 roku życia dziecka, ale w tym celu należy odpowiednio wcześnie napisać stosowne podanie.

  Jeżeli oboje rodziców ma prawo do macierzyńskiego, ojciec może wybrać:

  49 tygodni – 100% pensji

  59 tygodni – 80% pensji

  Jeżeli zaś tylko ojciec ma prawo do macierzyńskiego, może wówczas otrzymać:

  40 tygodni – 100% pensji

  50 tygodni – 80% pensji.

 7. ZASIŁKI - 7. Ile czasu wstecz mogę starać się o zasiłek rodzinny?

  Zasiłek przysługuje 3 lata wstecz.

 1. Czy zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) przysługuje mi według nowych przepisów, jeśli w Norwegii mieszkam dopiero od trzech lat?

  Według przepisów wprowadzonych 1 lipca 2017 roku jeśli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, to matka i ojciec muszą się wykazać co najmniej pięcioletnim członkostwem w NAV lub tożsamej instytucji w innym kraju strefy Schengen. W praktyce oznacza to, iż należy mieć na swoim koncie co najmniej 5 lat pracy lub otrzymywania świadczenia zastępującego dochody z zatrudnienia, na przykład zasiłku dla bezrobotnych czy renty. Nie ma zatem znaczenia, czy ktoś przebywał w Norwegii, czy w Polsce, ale czy był w ciągu ostatnich 5 lat objęty ubezpieczeniem społecznym.

 2. Czy mogę wyjechać do Polski pobierając w Norwegii chorobowe?

  Tak, ale wyłącznie za zgodą NAV. W tym celu należy dopełnić konkretnych procedur. Wyjeżdżając bez zgody urzędu ryzykujemy nie tylko utratę świadczenia ale również nakaz zwrotu wypłaconych pieniędzy. Osoby zainteresowane szczegółami procedury pobierania chorobowego podczas leczenia się w Polsce prosimy o nawiązanie kontaktu z jednym z naszych biur.

 3. Pracuję w Norwegii, ale zachorowałem podczas pobytu w Polsce. Co powinienem zrobić ze zwolnieniem otrzymanym od polskiego lekarza?

  Przekazać do NAV poprzez ZUS w Polsce wraz z oświadczeniem do zagranicznych zwolnień lekarskich. Należy również bezzwłocznie przekazać zwolnienie do pracodawcy oraz być z nim w stałym kontakcie.

 4. Czy mogę odpisać koszty leczenia od podatku?

  Obecnie ulga ta już nie obowiązuje (dane na 2019 rok)

 5. Czy jeśli od lat mieszkam w Norwegii na stałe razem z rodziną, to ciągle należą mi się jakieś ulgi podatkowe?

  Tak, osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii wraz z rodziną ciągle mogą korzystać z szeregu ulg podatkowych. Większość z nich daje w praktyce mniejsze korzyści finansowe niż ulgi, z jakich zwykle korzystają obcokrajowcy, jednak i tak warto zyskać wiedzę na ich temat.

 6. Miałem wypadek przy pracy w Norwegii. Czy należy mi się odszkodowanie?

  Nie automatycznie, wiele zależy od okoliczności, miejsca oraz skutków zdarzenia. Jeśli w wyniku wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, oceną jego skali zajmie się lekarz rodzinny. Ta procedura trwa zwykle wiele miesięcy. Jeśli uszczerbek jest trwały, NAV może przyznać częściowe lub pełne świadczenie rentowe. O odszkodowanie od prywatnego ubezpieczyciela mogą się starać osoby, które wykupiły wcześniej ubezpieczenie pokrywające wypadki oraz koszty leczenia (niekiedy ubezpieczenia zbiorowe tego rodzaju przysługują np. członkom związków zawodowych albo wybranych grup zawodowych). Jeśli wypadek przy pracy był w twojej ocenie wynikiem popełnionego przez kogoś błędu lub niedopatrzenia, możesz dochodzić zadośćuczynienia na drodze prawnej. W sprawie odszkodowania za wypadek, który zdarzył się w miejscu pracy i w czasie wykonywanych zadań zawodowych najlepiej skontaktować się ze specjalizującym się w tych sprawach adwokatem, który oszacuje, czy istnieje podstawa do składania pozwu.

 7. Czy w Norwegii jest odpowiednik polskiego NIP-u?

  W Norwegii jako numer identyfikacji podatkowej służy personnummer, czyli odpowiednik polskiego numeru PESEL.

 8. Czy w Norwegii można posiadać podwójne obywatelstwo?

  Obecnie nie, ale w 2018 r. parlament norweski podjął decyzję o możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Nowe przepisy mają wejść w życie najwcześniej w 2020 r.

 9. Czy mogę w Norwegii używać polskiego samochodu?

  Tak, pod pewnymi warunkami. Aby pojazd zarejestrowany w Polsce mógł być użytkowany w Norwegii bez konieczności przerejestrowywania go na norweskie tablice i bez płacenia cła, użytkownik pojazdu musi mieć miejsce stałego zamieszkania poza Norwegią. Dodatkowo auto nie może służyć w Norwegii do celów zarobkowych. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur.

Dalej szukasz odpowiedzi?