Skip to main content

Zbliża się czas rozliczenia podatków za 2020 rok i zgromadzenia dokumentów niezbędnych do skorzystania z ulg podatkowych. Co powinni wiedzieć Polacy pracujący w Norwegii, którzy liczą na odpis podatku z tytułu posiadania statusu pendlera?

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rozliczenia podatkowe w Norwegii ruszają nieco wcześniej. Już w drugiej połowie marca 2021 podatnik może otrzymać z urzędu wstępne rozliczenie i stosownie je „skorygować”, uwzględniając wybrane, przysługujące mu ulgi podatkowe. Jednym z najpopularniejszych odpisów podatku wśród Polaków zatrudnionych w Norwegii jest tak zwany status pendler.

Co to jest status pendler?

To funkcjonująca w norweskim prawie podatkowym opcja, która umożliwia odliczenie sobie od podstawy opodatkowania określonych kosztów ponoszonych z tytułu równoczesnego funkcjonowania w dwóch krajach – w tym przypadku w Norwegii i w Polsce. Dotyczy obcokrajowców, którzy pracują w Norwegii, a jednocześnie mają rodzinę (żonę/męża, dziecko) w swoim kraju ojczystym, utrzymują w obu krajach gospodarstwo domowe, posiadają w ojczyźnie jakąś nieruchomość, za którą na przykład spłacają kredyt etc.

Sprawdź również: Odpis pendler – odwołanie od decyzji urzędu skarbowego

Jakie koszty odlicza od podatku pendler?

W zależności od indywidualnie spełnianych wymogów, bo każde odliczenie obwarowane jest pewnymi warunkami, pendler może pomniejszyć swój podatek, wykazując wydatki ponoszone między innymi na dojazdy do pracy, podróże z Norwegii do Polski i z powrotem, utrzymanie mieszkania/mieszkań w obu krajach, wyżywienie, przedszkole dziecka, a nawet spłacane w Norwegii i/lub w kraju ojczystym kredyty hipoteczne. Status pendler jest niezwykle korzystną opcją, dającą możliwość uzyskania niekiedy bardzo dużego zwrotu podatku – rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy koron norweskich.

Zmiany w rozliczeniach podatkowych pendlerów

W ostatnim czasie, między innymi z powodu panującej pandemii koronawirusa i dynamicznie zmieniającej się sytuacji (zarówno na rynku pracy, jak i na przykład w zakresie możliwości swobodnego przemieszczania się między krajami), zachodzą zmiany w wielu dziedzinach prawa – również w przepisach podatkowych. Niektóre modyfikacje dotyczą rozliczania się z podatku ze statusem pendlera. Najważniejsze z nich to wzrost wysokości koniecznego wkładu własnego, by mieć prawo do odpisania od podatku kosztów przemieszczania się do pracy w Norwegii i podróży do kraju ojczystego oraz ograniczenie (obwarowanie dodatkowymi wymogami) możliwości uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów zakwaterowania.

Rozliczenie podatkowe za 2020 – status pendler – warunki odliczeń

Dojazdy do pracy w Norwegii oraz podróże do Polski i z powrotem 🡪 ulga podatkowa należy się w przypadku poniesienia przez podatnika w 2020 roku wydatków na przemieszczanie się w wysokości minimum 23100 koron norweskich. Do zeznania podatkowego załącza się w takim przypadku stosowną dokumentację (kopie biletów, rezerwacji, kart pokładowych etc.). Wyliczenie ulgi zależy również od tego, jaki dystans został pokonany w danym roku przez podatnika. Inna jest bowiem stawka za kilometr w przypadku łącznego dystansu przekraczającego 50 tysięcy kilometrów, inna w przypadku, gdy podatnik pokonał w danym roku mniejszy dystans niż 50 tysięcy kilometrów. 

Zakwaterowanie w Norwegii 🡪 ulga podatkowa przysługuje tylko wtedy, jeśli podatnik od 2019 roku zmienił miejsce pracy i w związku z tym także miejsce zamieszkania w Norwegii. Do zeznania podatkowego trzeba w tej sytuacji dołączyć kopie dokumentów potwierdzających te zdarzenia (umowa najmu mieszkania, potwierdzenia przelewów za czynsz i media, umowa o pracę…).

Wyżywienie 🡪 ulga podatkowa osiągalna jest tylko w niektórych przypadkach i/lub wykonywanych zawodach. Zależy między innymi od tego, czy pracodawca wypłaca pracownikowi diety oraz czy w miejscu, w którym mieszka podatnik jest możliwość przygotowania sobie posiłku. Jeżeli jest to jakiś rodzaj pensjonatu czy hotelu bez dostępu do kuchni, można otrzymać określoną kwotę w ramach diety za każdy dzień. 

Inne 🡪 ulgi podatkowe pendlerów obejmują także odsetki od spłacanego przez nich kredytu hipotecznego, opłaty za żłobek, przedszkole, świetlicę, zajęcia dodatkowe dla dziecka, składki na związki zawodowe, składki w filarze trzecim, kredyty w Polsce i w Norwegii, dojazdy do szkoły i przedszkola.

Aby prawidłowo wyliczyć każdą z powyższych ulg i otrzymać maksymalny możliwy zwrot podatku za 2020 rok, warto skontaktować się z biurem konsultingowo-rachunkowym dla Polaków w Norwegii i poradzić się w tej kwestii fachowców.