Skip to main content

System podatkowy w Norwegii różni się nieco od polskiego, a obcokrajowcom pracującym w Norwegii dodatkową trudność może sprawiać rozliczanie podatku w języku obcym. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii lub prowadzące w tym kraju działalność gospodarczą są zobowiązane do płacenia podatków dochodowych, a próg podatkowy wyliczany jest w oparciu o otrzymywany dochód. Nie wiesz, jak obliczyć podatek w Norwegii? Zastanawiasz się, jakie podatki płaci się w Norwegii oraz jakie są poszczególne progi podatkowe? Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące systemu podatkowego w Norwegii i dowiesz się, jakie podatki w Norwegii dla Polaków cię obowiązują.

Podatki w Norwegii dla Polaków: najważniejsze informacje

W Norwegii – podobnie jak w Polsce – podatnicy mają czas na dokonanie rozliczeń do końca kwietnia. Przed złożeniem deklaracji warto sprawdzić obowiązujące ulgi i odliczenia: choć podatek w Norwegii może być wyższy od tego naliczonego w Polsce, to jednak Norwegia oferuje wiele świadczeń pomocy socjalnej oraz szereg ulg od podatków, z których skorzystać mogą nie tylko obywatele tego kraju. W zależności od posiadanego statusu możesz liczyć na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co z kolei przekłada się na niższe kwoty wpłacane do urzędu skarbowego lub zwrot podatku. Polacy żyjący i pracujący w Norwegii mają obowiązek stosowania się do norweskiego systemu podatkowego; warto zatem zapoznać się w tej sytuacji z prawem podatkowym w Norwegii, by nie popełnić żadnego błędu podczas rozliczania i wykorzystać wszystkie dostępne ulgi i odliczenia.

Jakie podatki płaci się w Norwegii?

Rok podatkowy w Norwegii trwa tyle samo co w Polsce – od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Norweskie podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Pośrednie, czyli VAT i podatki akcyzowe, są naliczane do towarów i usług w momencie ich produkcji, sprzedaży, eksportu lub importu – podobnie jak w Polsce. Z kolei podatki bezpośrednie to te płacone bezpośrednio do urzędu skarbowego; do ich płacenia zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Podatki bezpośrednie to przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn czy podatek od nieruchomości (jest on nakładany przez niektóre norweskie gminy).

Ile wynoszą podatki w Norwegii?

Najważniejszym pytaniem w odniesieniu do przepisów podatkowych jest oczywiście: ile wynoszą podatki w Norwegii? W wielu krajach, takich jak Norwegia, podatki obliczane są z uwzględnieniem progów podatkowych: po ich przekroczeniu podatnik jest zobowiązany do zapłaty wyższej kwoty podatku. Jeśli chodzi o rok 2020 progi podatkowe w Norwegii wynoszą:

  • do 180 800 NOK
  • I próg: 180 800 NOK +1,9%,
  • II próg: 254 500 NOK + 4,2%,
  • III próg: 639 750 NOK + 13,2%,
  • IV próg: od 999 550 NOK + 16,2%

Jak obliczyć podatek w Norwegii?

Zastanawiasz się, ile wyniesie cię podatek w Norwegii? Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od zysku firmy w wysokości 22% deklarowanego zysku oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4%. Jeśli natomiast zatrudniasz się w firmie, to pracodawca odprowadza zaliczki od pensji pracownika na poczet podatku dochodowego, na Tobie jednak spoczywa obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia (roku następnego po roku rozliczeniowym). Najprostszym sposobem na wyliczenie, jaki podatek musisz zapłacić, jest skorzystanie z kalkulatorów online. Wystarczy wpisać dochody brutto oraz koszty uzyskania przychodu uzyskane w całym roku podatkowym w odpowiedniej walucie. Możesz także skorzystać z pomocy biura consultingowego dla Polaków pracujących w Norwegii.

Zwrot podatku w Norwegii – co musisz wiedzieć?

Choć stawki podatkowe w Norwegii na pierwszy rzut oka wydają się niekorzystne, to jednak trzeba pamiętać, że Norwegia posiada bardzo rozbudowany system ulg i odliczeń podatkowych. Wielu pracowników może liczyć na zwrot podatku w Norwegii. Do najpopularniejszych ulg należy status pendler, czyli ulga dla pracowników zagranicznych, umożliwiająca uzyskanie zwrotu kosztów za mieszkanie, żywność oraz koszty podróży pomiędzy Polską a Norwegią. Wielu pracowników korzysta także ze standardfradag. Osobny status podatkowy obejmuje marynarzy i rybaków. Zastanawiasz się, czy zwrot obejmuje także twój podatek? Norwegia przeznacza duże środki na wypłatę świadczeń, dlatego jeśli nie masz pewności co do ulg i odliczeń, zasięgnij porady u specjalistów.

Podatki w Norwegii: zmiany w 2021 roku

Jedną z ulg podatkowych, z których skorzystać mogą podatnicy uzyskujący przychód poza granicami RP, jest ulga abolicyjna. Dotyczy ona umorzenia części lub całości podatku dochodowego w przypadku uzyskania dochodu w państwach, z którymi Polska podpisała umowę o rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia (to między innymi USA, Belgia, Dania, Holandia czy właśnie Norwegia) lub nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, za wyjątkiem rajów podatkowych (między innymi Brazylia czy Afganistan). Od 2021 roku ulga abolicyjna ulegnie znacznej zmianie: sejm zadecydował o ograniczeniu ulgi do kwoty 1360 zł. Zmiana ma dotyczyć dochodu za 2021 rok, dlatego do końca kwietnia 2022 roku należy rozliczyć się zgodnie z nowymi zasadami. W praktyce oznacza to, że Polacy pracujący w Norwegii oraz innych krajach zostaną zobowiązani do zapłaty wyższego podatku w Polsce, jeśli różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym poza granicami kraju a podatkiem należnym w Polsce przekroczy 1360 zł. Nowe przepisy dotyczą polskich rezydentów podatkowych, czyli osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce i posiadających w Polsce tak zwany ośrodek interesów życiowych lub przebywających na terytorium Polski ponad 183 dni w danym roku podatkowym. Jeśli nie chcesz płacić podatku w Polsce, konieczne jest zrezygnowanie z polskiej rezydencji – mogą to zrobić osoby, które przeniosły swoje centrum interesów osobistych (czyli na przykład przeprowadziły się na stałe do Norwegii wraz ze współmałżonkiem i dziećmi).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!