Skip to main content

Wyjaśniamy, czym jest wprowadzony w roku 2016 „trinnskatt” i jak wpływa w praktyce na wysokość płaconego podatku.

Trinnskatt został wprowadzony w Norwegii w roku 2016 i zastąpił stosowany wcześniej „toppskatt”. Jednocześnie w tym samym czasie obniżono podatek od dochodu podstawowego z 27% na 25%.

Trinnskatt jest to inaczej podatek progresywny lub „schodkowy”, przy którym wysokość podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania. Stanowi przeciwieństwo podatku liniowego, czyli takiego, w którym każdy podatnik płaci taką samą część procentową swoich dochodów. Podatek ten dotyczy dochodów brutto, zarówno ze stosunku pracy, jak i zastępujących go świadczeń (np. zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku chorobowego). Odliczenia i ulgi nie mają na wysokość tego podateku żadnego wpływu.

Cztery progi

W praktyce wprowadzenie tej metody opodatkowania skutkuje ustaleniem czterech progów podatkowych. Kiedy przekroczymy określony próg dochodowy, podatek do zapłaty wzrośnie o określony w tabeli procent. Progi i stawki w roku 2017 wyglądają następująco:

Dochód między 0 a 164 100 NOK Bez podatku progresywnego
Próg 1 Dochód między 164 100 – 230 950 NOK  0,93 % podatku
Próg 2 Dochód między 230 950 – 580 650 NOK  2,41 % podatku
Próg 3 Dochód między 580 650 – 934 050 NOK 11,52 % podatku 
Próg 4 Dochód powyżej  934 050 NOK 14,52 % podatku

 

Kto ile zapłaci?

Żeby wyjaśnić najprościej ideę tej metody naliczania opodatkowania, można skonkludować, że im więcej zarabiamy, tym większy procent swoich dochodów oddajemy fiskusowi.

Progi podatku progresywnego są takie same dla wszystkich podatników, bez względu na to, czy rozliczają się oni w pierwszej, czy drugiej klasie podatkowej. Norweski ustawodawca zrobił tylko jeden wyjątek: mieszkańcy okręgów Finnmark i Nord-Troms płacą mniejszy podatek progresywny, jeśli ich dochody mieszczą się w granicach progu trzeciego.

Warto wiedzieć, że jeśli zarabiamy na przykład 600 000 NOK brutto rocznie, nie oznacza to, iż stawka 11,52% podatku progresywnego obejmie cały nasz dochód. Zapłacimy 0.95% podatku od dochodów w zakresie pierwszego progu, 2,4% od dochodów z drugiego progu i jedynie pozostała kwota, czyli w tym przykładzie 19 350 NOK zostanie objęta stawką progu trzeciego. Nie należy się zatem obawiać, iż przekroczenie któregoś z progów będzie skutkowało drastyczną zmianą opodatkowania całej kwoty.

Trzeba też zauważyć, że w praktyce dla przeciętnie zarabiającego podatnika ta forma opodatkowania niewiele zmienia. Na przykład w roku 2016 podatnik mający dochody na poziomie 300 tysięcy NOK brutto rocznie zapłacił 1563 NOK podatku progresywnego, zaś podatnik zarabiający rocznie pół miliona NOK zapłacił brutto odpowiednio 4963 NOK.

Wprowadzenie podatku progresywnego nie zmienia istniejących dotychczas w Norwegii ulg. Nadal można korzystać z odpisów, jakie wcześniej przysługiwały obcokrajowcom, czyli między innymi statusu pendler oraz dziesięcioprocentowej zniżki w pierwszych latach pobytu. Zapraszamy do korzystania z usług biura ATS podczas składania zeznań podatkowych. Zapewniamy przystepne ceny, przyjazny serwis oraz profesjonalizm usług.