Skip to main content

Niektórym pracownikom w Norwegii należy się okresowe badanie wzroku oraz okulary na koszt pracodawcy. Wyjaśniamy, kogo to dotyczy.

Osoby, które większą część swojej pracy w Norwegii wykonują przed monitorem ekranowym komputera bądź innego urządzenia, mają prawo do badania wzroku oraz okularów na koszt pracodawcy, a w razie potrzeby także dodatkowej wizyty u specjalisty. Chodzi nie tylko o informatyków, dziennikarzy czy księgowych, ale też na przykład pracowników sklepów spożywczych czy… bagażowych na lotniskach.

Co uznaje się za pracę przed ekranem?

Praca przed monitorem ekranowym jest teraz szerzej definiowana niż kiedyś. W 2017 roku zmieniono w tej sprawie przepisy w Norwegii. Wcześniej okulary oraz badanie przysługiwało wyłącznie pracownikom wykonującym pracę z komputerami, z czasem zaczęto do listy dodawać kolejne urządzenia, na przykład monitory, jakich używają pracownicy supermarketów siedząc przy kasie.

W świetle regulacji prawa pracy przed monitorem ekranowym to każda praca, w której należy regularnie odczytywać lub wprowadzać dane z pomocą pełnowymiarowego ekranu połączonego z komputerem. Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju dane, znaczenie ma wielkość monitora ekranowego. Nie jest to na przykład ekran telefonu, bo jest za mały, ale już na przykład laptop zostanie uznany za monitor ekranowy.

Zbadaj wzrok po czterdziestce

Eksperci od medycyny pracy podkreślają, że wszystkie osoby powyżej 40-go roku życia, które większą część dnia pracy spędzają przed ekranami, powinny regularnie badać wzrok, bowiem większość z nich będzie z czasem potrzebowała okularów. Databriller (inaczej skjermbriller, terminalbriller) mają pomóc pracownikowi w wykonywaniu obowiązków, zatem ustawodawca zdecydował, że ich koszt powinien spocząć na pracodawcy.

Przepisy nie ustalają konkretnej kwoty, jaką powinien zapłacić pracodawca. Do jego obowiązków należy pokrycie kosztów badania wzroku u okulisty, dopasowania okularów u optyka, samych okularów oraz ewentualnie wizyty u specjalisty, jeśli taka jest potrzebna.

Na twój własny koszt

Pracodawca nie ma obowiązku pokrywać kosztu badania lub okularów, jeśli potrzebujesz ich poza miejscem pracy. Co to dokładnie znaczy? W przypadku jeśli masz wadę wzroku nie związaną z twoją pracą przed monitorem, możliwe, że potrzebujesz dwóch różnych typów okularów. Pracodawca jest zobowiązany tylko do pokrycia kosztów tych, których powinieneś używać wykonując twoje obowiązki slużbowe.

Pamiętaj, żeby dostarczyć pracodawcy odpowiednią dokumentację medyczną i ewentualne rachunki od okulisty czy optyka.

Zapytaj pracodawcę

W niektórych miejscach pracy otrzymasz informację na temat możliwości zbadania wzroku i zakupu okularów na koszt pracodawcy. W innych, szczególnie firmach zatrudniających niewielu pracowników, warto poruszyć ten temat z pracodawcą i zapytać, kiedy możesz się udać na wizytę i jak będzie wyglądała procedura pokrywania kosztów. Nie każdy pracodawca ma świadomość posiadania takiego obowiązku, który jest zapisany w paragrafie 14-4 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.