Skip to main content

1 lipca 2022 r. w Norwegii w życie weszło kilka zmian w norweskich przepisach dotyczących zatrudnienia. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Na początku tego miesiąca norweski rząd opublikował pakiet nowych przepisów, które właśnie weszły lub wkrótce wejdą w życie. W tym artykule przedstawiamy najistotniejsze zmiany w regulacjach dotyczących zatrudnienia.

Praca z domu

Ustawodawcy postanowili zadbać o tym, by praca wykonywana z domu zapewniała pracownikowi podobne przywileje i obowiązki, jak praca wykonywana w siedzibie firmy. Zmiany te inspirowane są głównie doświadczeniami z okresu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z nowymi regulacjami, praca wykonywana z domu nie musi być regulowana osobną umową z pracownikiem w wypadku, gdy jej wykonywanie jest wynikiem zalecenia bądź polecenia władz. Upraszcza to procedurę przejścia na tryb zdalny pracy, gdy wymaga tego konieczność. Polecając pracownikom wykonywanie zadań z domu, pracodawca powinien być w kontakcie z mężami zaufania związków zawodowych co do środowiska i bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy ma wciąż w takich przypadkach możliwość kontrolowania środowiska pracy, jednak nie musi tego robić w domu pracownika. Kontrola może być przeprowadzana w inny sposób.

Co najważniejsze, przy pracy wykonywanej z domu, obowiązują takie same regulacje dotyczące godzin i czasu pracy, jak podczas wykonywania obowiązków na miejscu w firmie.

Zatrudnienie tymczasowe a zatrudnienie stałe

Znika ogólny przepis mówiący o zatrudnieniu tymczasowym. Nowelizacja ma na celu wzmocnienie prawa pracowników do stałego zatrudnienia. W myśl nowych przepisów możliwość zatrudnienia czasowego ma być teraz limitowana głównie do sytuacji, w której „istnieje szczególne, ograniczone czasowo zapotrzebowanie na pracownika”.

Ogólne prawo do zatrudniania tymczasowego było od kilku lat gorącym tematem politycznym. Odkąd w 2015 r. wprowadził je rząd Erny Solberg, związkowcy oraz opozycja ostrzegali, iż osłabi to pozycję pracowników. Rząd bronił tego przepisu argumentując, iż ułatwia on wejście na rynek pracy osobom mającym z tym kłopoty, w tym studentom, niepełnosprawnym czy ludziom mającym duże luki w przebiegu kariery. Padały też argumenty o tym, że tymczasowe zatrudnienie pomaga pracownikom zagranicznym, którzy często nie są zainteresowani długotrwałymi kontraktami. Wiele firm świadczących kontraktowe usługi dla innych podmiotów nie jest zainteresowana zatrudnianiem na stałe osób ze „słabymi związkami z norweskim rynkiem pracy”.

Z drugiej strony możliwość zatrudniania czasowego dawała firmom okazję do odmawiania stałych kontraktów tym pracownikom, którzy byli nimi zainteresowani.

Nie wiemy jeszcze, jak nowe regulacje w tym zakresie wpłyną na przykład na działanie agencji pracy, czyli firm bemanningowych w Norwegii. Nadal będzie można korzystać z ich usług podczas szukania pracy w Norwegii, ale prawdopodobnie w nieco mniejszym zakresie niż wcześniej.

Dodatkowo 1 lipca weszło w życie prawo do składania pozwów zbiorowych w środowisku pracy. Oznacza to, że związki zawodowe mające członków zatrudnionych przez agencje pracy mogą składać wnioski o podważenie legalności tego rodzaju zatrudnienia.

Regulacje dla firm związanych z motoryzacją

Ręczne myjnie samochodowe oraz warsztaty oferujące możliwość zmiany i przechowywania opon to firmy, na które w Norwegii płynie wiele skarg od pracowników. Wiadomo, że generalnie płace w nich są na niskim poziomie, a rotacja pracowników duża.

Nowe przepisy nakładają na takie przedsiębiorstwa obowiązek zyskania odpowiednich autoryzacji i pozwoleń. Muszą one teraz raportować Państwowej Inspekcji Pracy, że wykonują obowiązki nakładane na nie przez kodeks pracy, w tym oferują pracownikom pisemne kontrakty oraz karty HMS, posiadają zabezpieczanie medyczne dla pracowników, przestrzegają norm dotyczących pracy w szkodliwych warunkach itp. Nakłada się na nich obowiązek umieszczania koniecznych pozwoleń w widocznych miejscach, również na stronach internetowych.

Kupowanie usług od tego rodzaju firm, w przypadku, gdy nie posiadają koniecznego pozwolenia, stało się nielegalne.