Skip to main content

Norweska Państwowa Inspekcja Pracy przypomina pracodawcom, by stosować się do zasad dotyczących zatrudniania osób poniżej osiemnastego roku życia.

Przed gorącym okresem świątecznym, w którym restauracje zatrudniają wiele dodatkowych osób, Norweska Państwowa Inspekcja Pracy przypomina istotne przepisy dotyczące zatrudniania młodych ludzi. Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, iż w ich przypadku obowiązują dodatkowe zasady. Na przykład w branży restauracyjnej dozwolone jest zatrudnianie osób powyżej 13 roku życia. Nie powinny one jednak wykonywać wszystkich zadań i pracować w takim samym zakresie jak osoby dorosłe.

Odrębne, szczegółowe zasady dla młodych pracowników obowiązują też w innych branżach.

Pod szczególną ochroną

– Młodzi pracobiorcy powinni być szczególnie chronieni przed pracą, która może być szkodliwa. Z tego powodu, bardziej niż dorosłych pracobiorców, należy ich chronić przed pracą nocną, która może przynieść uszczerbek na zdrowiu bądź położyć się cieniem na kontaktach społecznych – mówi Anette Østmo Farstad z Arbeidstilsynet.

Norweski kodeks pracy określa pracę między godziną 21:00 a 6:00 jako pracę nocną. Z zasady praca nocna jest wyjątkiem w kodeksie, również dla dorosłych pracowników. Można ją zlecać jedynie wtedy, jeśli danego zadania nie da się wykonać poza tym czasem. W niektórych branżach i placówkach (np. szpitalach czy firmach przewozowych), praca nocna jest nieodzowna.

Od zakazu pracy nocnej młodzieży istnieją pewne wyjątki. Pracobiorcy poniżej osiemnastego roku życia mogą wykonywać obowiązki branży restauracyjnej po godzinie 21:00, jeśli jest to konieczne, jednak nie dłużej niż do godziny 23:00. Wyjątki są też robione na przykład w branży hotelowej, jeśli nastolatek ma podpisaną umowę na praktyki.

Ocena ryzyka

Pracodawca zatrudniający osoby poniżej osiemnastego roku życia powinien też sporządzić ocenę ryzyka dla danego stanowiska. Musi brać w niej pod uwagę niewielkie doświadczenie pracownika i mniejszą od przeciętnej świadomość możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to między innymi, iż niedoświadczonym pracownikom nie powinno się przydzielać zbyt wymagających lub niebezpiecznych zadań.

Po sporządzeniu oceny ryzyka pracodawca powinien wprowadzić w życie możliwe środki zaradcze, aby zapobiec potencjalnym szkodom. Może to być na przykład zlecenie pracy w zespole mającym w składzie doświadczonych pracowników, zapewnienie dłuższych przerw albo odpowiedniego szkolenia przed podjęciem pracy.

Warto wiedzieć, że młodzi pracownicy odznaczają się niewielką znajomością prawa pracy. Z ankiet wynika, że siedemdziesiąt procent nastoletnich pracobiorców nie wie, jak wylicza się nadgodziny, co powinien zawierać kontrakt itp. Jeśli zatem twoje dziecko podejmuje pierwszą pracę w Norwegii, zadbaj o jego edukację w tej kwestii.