Skip to main content

Sprawdź stawki minimalne w Norwegii dla branży: budowlanej, sprzątającej, stoczniowej, hotelarsko-gastronomicznej oraz cateringowej, rolniczej i ogrodniczej, elektro, transportowej i w przetwórstwie rybnym.

W Norwegii nie ma określonej płacy minimalnej, jednak w niektórych branżach, szczególnie tych, w których zatrudnia się wielu obcokrajowców, ustalono minimalne stawki godzinowe. Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące teraz w konkretnych norweskich branżach.

Stawki obowiązują od 15 czerwca 2023 r.

W branży budowlanej:

Pracownicy wykwalifikowani: 238,30 NOK (wcześniej 230 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 223,80 NOK (wcześniej 216 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 214,90 NOK (wcześniej 207,40 NOK);

Pracownicy poniżej 18 roku życia: 146,50 NOK (wcześniej 139 NOK);

W branży sprzątającej:

Pełnoletni pracownicy wykonujący zadania w ramach pracy dla prywatnych firm sprzątających: 216,04 NOK (wcześniej 204,54 NOK);

Pracownicy poniżej 18 roku życia: 165,05 NOK (wcześniej 153,55 NOK);

Dodatek za pracę w godzinach nocnych to 27 NOK.

W branży stoczniowej:

Zatrudnieni przy produkcji, montażu bądź pracach instalacyjnych mają następujące stawki:

Pracownicy wykwalifikowani: 204,51 NOK (wcześniej 197,01 NOK);

Pracownicy średniowykwalifikowani, specjaliści: 195,54 NOK (wcześniej 188,04  NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani (pomocnicy): 186,67 NOK (wcześniej 179,17 NOK);

Dodatki w tej branży:

Dodatek rozłąkowy dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem, wzrasta z 39,40 NOK do 40,90 NOK.

Dodatek rozłąkowy dla specjalistów, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem, wzrasta z 37,61 NOK do 39,11 NOK.

Dodatek rozłąkowy dla pomocników wzrasta z 35,83 NOK do 37,33 NOK

Przewidziane są też osobne dodatki za między innymi pracę zmianową.

W branży hotelarsko-gastronomicznej oraz cateringowej:

Pracownicy powyżej 20-go roku życia i pracownicy powyżej 18-go roku życia z co najmniej czteromiesięczną praktyką: 190,79 NOK (wcześniej 179,94 NOK);

Pracownicy do 16-go roku życia: 128,58 NOK (wcześniej 118,08 NOK);

Pracownicy do 17-go roku życia: 138,08 NOK (wcześniej 127,58 NOK);

Pracownicy do 18-go roku życia (bez praktyki): 152,34 NOK (wcześniej 141,84  NOK).

W branży rolniczej i ogrodniczej:

Niepełnoletni pracownicy sezonowi: 124,90 NOK (wcześniej 114,40 NOK);

Pełnoletni pracownicy sezonowi zatrudnieni na okres do 12 tygodni: 144,90 NOK (wcześniej 134,40 NOK);

Pracownicy sezonowi zatrudnieni na okres od 3 do 6 miesięcy: 150,40 NOK (wcześniej 139,90 NOK);

Niewykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe: 164,80 NOK (wcześniej 154,30 NOK);

Niepełnoletni pracownicy zatrudnieni na stałe: 134,40 NOK (wcześniej 123,90 NOK);

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 14 NOK (bez zmian).

W branży elektro:

Stawki dotyczą osób zajmujących się instalacją, montażem oraz konserwacją instalacji elektrycznych służących do automatyzacji, pracy z danymi, telekomunikacji itp.

Pracownicy wykwalifikowani: 243,34 NOK (wcześniej 234,14 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani: 213,66 NOK (wcześniej 205,46 NOK);

Dodatki przy pracy zmianowej w tej branży:

– druga zmiana: 17% stawki podstawowej;

– trzecia zmiana: 27,3% stawki podstawowej.

W przetwórstwie rybnym:

Pracownicy wykwalifikowani: 229,03 NOK (wcześniej 213,78 NOK);

Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: 206,03 NOK (wcześniej 199,78 NOK);

Osoby niepełnoletnie mają otrzymywać wynagrodzenie równe minimum 80% pełnych stawek.

Osoby powyżej 17-tego roku życia zatrudnione na więcej niż 12 tygodni powinny otrzymywać stawkę przewidzianą dla ich grupy.

Dodatki przy pracy zmianowej w tej branży:

– druga zmiana: 20% stawki podstawowej;

– trzecia zmiana: 25% stawki podstawowej.

W branży transportowej:

Kierowcy pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony pracujący przy transporcie drogowym towarów: 207 NOK (wcześniej 196,50 NOK);

Kierowcy pracujący przy przewozach pasażerskich: 202,62 NOK (wcześniej 194,12  NOK).