Skip to main content

Zasiłek rodzinny w Norwegii – barnetrygd

Norweski zasiłek rodzinny to jedno z podstawowych świadczeń, o które ubiegać się mogą osoby pracujące w Norwegii. Barnetrygd przyznawany jest rodzicom i opiekunom dzieci w wieku poniżej 18 roku życia.

Odzyskamy dla Ciebie pieniądze z zasiłku rodzinnego za 3 lata wstecz

Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, czy masz możliwość uzyskać dodatkowe środki finansowe w ramach barnetrygd.

Mieszkasz w Norwegii i opiekujesz się niepełnoletnim dzieckiem? A może pracujesz w Skandynawii, a w Polsce czeka na Ciebie pociecha? Czy wiesz, że możesz otrzymać norweski zasiłek rodzinny? To jedno z podstawowych świadczeń, o które mogą się ubiegać osoby pracujące w Norwegii. Nazywa się barnetrygd i przyznawany jest rodzicom oraz opiekunom dzieci w wieku poniżej 18 roku życia.

Zasiłek rodzinny w Norwegii – co to jest?

Świadczenie rodzinne w Norwegii jest znane jako barnetrygd. Jest to, obok funkcjonującego w tym kraju zasiłku opiekuńczego, jedno z podstawowych świadczeń socjalnych na dzieci. Mogą z niego skorzystać osoby, które:

 • aktywnie pracują,
 • mieszkają na terenie Norwegii,
 • wychowują dzieci poniżej 18. roku życia.

Świadczenie rodzinne przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom – nawet jeśli jedno z nich oraz pociechy mieszkają w innym kraju – np. w Polsce. Co więcej, mogą ubiegać się o nie także rodzice, którzy samodzielnie wychowują dzieci.

Czytaj więcej: Małżeństwo a związek nieformalny (konkubinat) w Norwegii.

Zasiłek rodzinny w Norwegii – warunki przyznania

Otrzymanie świadczenia socjalnego w Norwegii wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, aby otrzymać barnetrygd, należy osiągać dochód lub pobierać świadczenia zastępcze w Norwegii.

Szansę na zasiłek rodzinny ma każda osoba posiadająca umowę o pracę, prowadząca działalność gospodarczą lub pobierająca zasiłki: rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny czy dla bezrobotnych. Pod uwagę w ramach zasiłku rodzinnego w Norwegii brane są te osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, czyli tzw. trygdeavgift.

Po drugie, warunkiem koniecznym do uzyskania zasiłku rodzinnego, jest stałe zameldowanie w Norwegii aplikującego.

Aby otrzymać norweskie świadczenie socjalne, nie wystarczy jedynie mieszkać na terenie tego kraju. Do skorzystania z zasiłku są upoważnione wyłącznie osoby, które zameldowały się w kraju, a w związku z tym przebywają w nim dłużej niż sześć miesięcy i zawarły umowę na dłużej niż pół roku.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Norwegii?

Obecnie stawki miesięczne wyglądają następująco:

– zasiłek dla dziecka w wieku od 0 do 6 lat: 1 766 NOK;

– zasiłek dla dziecka w wieku od 6 do 18 lat: 1 510 NOK;

– zasiłek rozszerzony przyznawany rodzicom mieszkającym z dzieckiem samotnie: 2 516 NOK;

– dodatek dla małego dziecka w wieku od 0 do 3 lat przyznawany jako uzupełnienie do zasiłku rozszerzonego: 696 NOK.

Ile można zyskać zasiłku łącznie od 1. dnia życia malucha? Ponad 300 tysięcy NOK na każde dziecko przez okres 18 lat. Warto jednak wspomnieć, że miesięczny zasiłek podstawowy to zaledwie 2,5% miesięcznego, średniego wynagrodzenia w Norwegii.

Aby wiedzieć, ile aktualnie wynosi zasiłek rodzinny w Norwegii, należy śledzić zmiany – jego stawka jest co pewien czas podwyższana.

Dla osób, które pobierają zasiłek barnetrygd, istotna jest także częstotliwość przekazywania świadczenia. Otóż wygląda to nieco inaczej niż w Polsce, ponieważ stawka jest wypłacana w zależności od NAV:

 • co miesiąc,
 • jednorazowo, za okres kilku miesięcy łącznie.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie socjalne pierwszy raz, nie bądź zaskoczony, jeśli nie otrzymasz pieniędzy przez pewien czas.

Czytaj więcej: Zasiłek opiekuńczy w Norwegii czy rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce?

Barnetrygd w Norwegii czy 800+ w Polsce?

1 stycznia 2024 roku w Polsce zmieniła się kwota zasiłku wychowawczego z 500 na 800 PLN. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia nie musiały składać dodatkowych wniosków, ZUS automatycznie zmienił jego wysokość.

Generalnie, jeśli mieszkasz w Norwegii i tu też przebywa twoje dziecko, powinieneś wnioskować o barnetrygd w Norwegii.

Jeśli ty pracujesz w Norwegii, a twoje dziecko mieszka w Polsce wraz z drugim rodzicem – drugi rodzic powinien złożyć wniosek o 800+ w Polsce, ponieważ według polskiej ustawy, do 800+ uprawniona jest każda osoba mieszkająca z dzieckiem w Polsce. W przypadku, kiedy drugi rodzic nie pracuje, będziesz miał prawo również do pełnej kwoty barnetrygd w Norwegii. Jeśli drugi rodzic pracuje lub jest ubezpieczony na innej zasadzie w Polsce, to Polska ma pierwszeństwo do wypłaty świadczenia – Norwegia mogłaby wypłacić ci dodatek dyferencyjny, jednak od stycznia polskie świadczenie prawdopodobnie będzie wyższe, niż norweskie. W związku z tym, jeśli oboje rodziców pracuje, a dziecko jest w Polsce, przysługiwać będzie tylko 800+, lub dodatkowo też wyrównanie z Norwegii – szczególnie, jeśli dziecko ma mniej niż 6 lat.

Od 1 czerwca 2022 r. wszystkie osoby zamieszkałe w Polsce z dziećmi (aktywne i nieaktywne zawodowo) mają prawo do 500+, nie jest już brany pod uwagę kraj pierwszeństwa. Jeśli drugi rodzic pracuje za granicą, na przykład w Norwegii, to decyzja o przyzaniu zasiłku w pełnej kwocie bądź jako dodatku dyferencyjnego leży w gestii tego kraju.

Jeśli dotychczas pobierałeś zasiłek dyferencyjny w Norwegii jako osoba uprawniona do zasiłku wychowawczego w Polsce, powinieneś poinformować NAV, że kwota świadczenia w Polsce przewyższyła  kwotę norweskiego zasiłku. Innymi słowy, powinieneś zrezygnować z zasiłku dyferencyjnego w Polsce, bo z racji zmiany kwot już się on nie należy. Zgłoszenie zmiany w Norwegii jest Twoim obowiązkiem jako świadczeniobiorcy, a niedopełnienie go może skutkować późniejszą koniecznością zwracania wypłaconych pieniędzy.

Jak długo można pobierać zasiłek rodzinny?

Zasiłek jest przyznawany i wypłacany na dzieci do 18. roku życia. Dodatkowo rodzic może starać się o wyrównanie, nawet do 3 lat wstecz. Dzięki temu można mieć zapewnione wsparcie finansowe przez cały czas, do momentu, aż dziecko będzie mogło rozpocząć pracę i zarabiać.

Jakie dokumenty są wymagane do zasiłku barnetrygd?

Dla niektórych rodziców najbardziej problematyczne przy ubieganiu się o zasiłek rodzicielski jest dopełnienie wszystkich formalności. Nic dziwnego. Liczba niezbędnych dokumentów jest dość długa. Jednak większość z nich z pewnością masz w domu. Oto co jest potrzebne do uzyskania zasiłku barnetrygd:

 • akty urodzenia wszystkich dzieci, na które ubiegasz się o świadczenie – ważne jest, aby znajdowały się one na druku unijnym i były przetłumaczone na język norweski bądź angielski,
 • akt małżeństwa – dokument może być złożony, ale nie musi! Zasiłek rodzinny w Norwegii przysługuje także osobom, które nie są po ślubie lub samotnie wychowują dziecko,
 • kopia wszystkich dotychczasowych umów o pracę, ale także decyzji w sprawie innych zasiłków pobieranych w Norwegii – dokumenty te mają poświadczyć okresy zatrudnienia, za jakie ma być wypłacony zasiłek rodzinny,
 • sammenstilling fra arbeidsgiver, czyli kopie wszystkich rozliczeń rocznych, za lata, za które ma zostać wypłacony barnetrygd,
 • pozwolenie na pobyt w Norwegii,
 • dokument tożsamości osoby, która ubiega się o zasiłek rodzinny.

Wniosek o pieniądze na dziecko w Norwegii – jak go złożyć?

Jeśli jesteś zameldowany w Norwegii, a Twoje dziecko przyszło na świat w tym kraju, NAV prawdopodobnie sam zacznie wypłacać Ci barnetrygd. Jednak jeśli tak się nie stanie, będzie trzeba złożyć wniosek. Nie obawiaj się, że w takiej sytuacji pieniądze przysługujące na dziecko przepadną – w dalszym czym ciągu możesz ubiegać się o świadczenie, do którego prawo Ci przysługiwało – o ile nie minęły 3 lata od narodzin dziecka.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego są rozpatrywanie znacznie dłużej niż w przypadku podobnych świadczeń w Polsce. Czas oczekiwania na decyzję NAV może wynosić nawet do 24 miesięcy od dnia dostarczenia urzędowi kompletu dokumentów. Również w tym przypadku nie należy martwić się o stratę pieniędzy związaną ze specyfiką pracy NAV. Urząd wypłaci opiekunowi dziecka wyrównanie za okres, kiedy wniosek był rozpatrywany.

Nie wiesz, jak złożyć wniosek o barnetrygd? Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci w ubieganiu się o świadczenie rodzinne w Norwegii – postaraj się o nie z naszą pomocą!

Dzięki naszej pomocy:

 • dowiesz się, czy taki zasiłek Ci przysługuje – niestety nie wszyscy rodzice, którzy wychowują dziecko w Norwegii, mogą otrzymać świadczenie rodzinne czy zasiłek opiekuńczy. Jeśli zgłosisz się do nas, przyjrzymy się dokładnie Twojej sytuacji i ocenimy, czy masz prawo do barnetrygd. Dzięki temu dowiesz się, czy zbieranie dokumentacji i składanie wniosku ma sens. Jeśli okaże się, że na razie nie możesz otrzymywać zasiłku, nie stracisz cennego czasu,
 • unikniesz problemów z gromadzeniem dokumentacji – nasi specjaliści dokładnie wskażą Ci, jakich zaświadczeń i pozwoleń potrzebujesz. W zależności od Twojej sytuacji konieczne będzie skompletowanie odpowiedni zestaw dokumentów. Nie martw się jednak, że ich lista jest długa – pomożemy Ci w załatwianiu formalności, dzięki czemu zdobędziesz je bez problemu,
 • poprawnie złożysz wniosek – oferujemy pomoc w wypełnieniu wniosku, a także w złożeniu go NAV. Aby otrzymać zasiłek na dziecko w Norwegii, należy skrupulatnie zebrać dokumentację oraz starannie uzupełnić formularz. Dlatego jeśli nie znasz zbyt dobrze norweskiego, skorzystaj z naszych usług. Dzięki temu zyskasz pewność, że wniosek o pieniądze na dziecko w Norwegii będzie prawidłowo wypełniony i złożony, a świadczenie zostanie Ci przyznane.

Zasiłek na dziecko w Norwegii – dlaczego warto?

Mimo że barnetrygd to zaledwie niewielki procent wynagrodzenia, które można otrzymać w Norwegii, zawsze warto postarać się o przyznanie zasiłku. Otrzymane świadczenie pokryje bowiem choć część wysokich kosztów utrzymania w tym kraju. Ponadto zasiłek rodzinny pomaga w ciągu 18 lat zebrać znaczną kwotę pieniędzy – zwłaszcza po przeliczeniu na złotówki. Można ją dobrze zainwestować lub przekazać podopiecznemu jako kapitał na początek dorosłego życia.

Oprócz tego zebranie dokumentacji i złożenie wniosku z naszą pomocą jest bardzo łatwe. Formalności należy załatwić tylko raz, a pieniądze będą wpływać na konto świadczeniobiorcy do ukończenia 18. roku życia jego podopiecznego. Świadczenie rodzinne w Norwegii to niejedyna forma pomocy, jaką państwo oferuje rodzicom. Mogą oni pobierać także zasiłek macierzyński, tacierzyński czy dopłatę do przedszkola. Zgłoś się do nas, a dowiesz się, czy i w jakim wymiarze przysługują Ci te świadczenia!

Pracujesz w Norwegii i masz dzieci poniżej 18 roku życia?

Postaraj się o zasiłek rodzinny w Norwegii – przygotujemy za Ciebie podanie i sprawdzimy, który kraj ma pierwszeństwo wypłacania świadczenia.

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]