BARNETRYGD – norweski zasiłek rodzinny. Jedno z podstawowych świadczeń dla osób pracujących w
Norwegii. Od marca 2019 stawka na dziecko 1054NOK miesięcznie. O zasiłek możemy wnioskować maksymalnie 3 lata wstecz.
Jest to odpowiednik polskiego świadczenia wychowawczego 500+. Jeżeli mama z dziećmi przebywa w Polsce i ma odprowadzane składki społeczne z tytułu zatrudnienia, bezrobocia, Krus to pierwszeństwo ma kraj , w którym mieszkają dzieci.