Skip to main content

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZLECENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, 73-110 przy ul. Wojska Polskiego 122/5. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją zlecenia.

  1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych pod adresem siedziby.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zlecenia na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, w zależności od rodzaju zlecenia.
  4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane w innym celu.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować nie zrealizowaniem zlecenia.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie mogą być przekazywane innym podmiotom.
  8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.