Skip to main content

Akcja promocyjna “JESIEŃ2022”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług ”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 września 2022 do 21 września 2022 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany  rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Firma” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania  usługi w cenie promocyjnej.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „JESIEN2022”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „JESIEN2022”
 • Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 21 września 2022 roku.
 2. Promocja „JESIEŃ2022” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie ; Sorgenfriveien 9 w Trondheim ; Zbożowa 4/2 w Szczecinie; Spokojna 31F w Stargardzie oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „FIRMA”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Podatki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany  rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Firma” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania  usługi w cenie promocyjnej.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „FIRMA”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „FIRMA”
 • Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 22 maja 2020 roku.
 2. Promocja „FIRMA” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „PODATKI”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Podatki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres d 14 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej  na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Podatki” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą usługę określoną w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania usługi określonej w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „PODATKI”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „PODATKI”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 22 maja 2020 r.
 2. Promocja „Podatki” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Biuro Trondheim”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Biuro Trondheim”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurze na terenie Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018r.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznane po 100 koron rabatu dla klienta, który pojawi się w biurze w Trondheim.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1.  Akcja promocyjna „Biuro Trondheim” przeznaczona jest dla każdego z klientów, który pojawi się w naszym biurze w Trondheim i zleci nam wykonanie usługi.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura w Trondheim, w celu zlecenia wykonania usługi.
 • Uiścić opłatę w biurze lub też przelewem na konto naszej firmy. Podając w tytule kod promocji: „TRONDHEIM100”.
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 31 grudnia 2018r.
 2. Promocja „Biuro Trondheim” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Męska Promocja”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Męska Promocja”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 20 lutego 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznane po 100 koron rabatu dla klienta i jego towarzysza na dowolną usługę zleconą naszej firmie.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. „Męska Promocja” przeznaczona jest dla Panów, którzy polecą swojemu koledze usługi naszego biura w Stargadzie i Trondheim.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura wraz ze swoim kolegą, w celu zlecenia wykonania usługi.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za dwie usługi należy uiścić jednym przelewem podając w tytule kod promocji: „KOLEGA100”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając tak samo kod promocji „KOLEGA100”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 20 lutego 2019r.
 2. „Męska Promocja” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Zasiłki”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Zasiłki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 20 lutego 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany prezent dla partnerki lub dzieci
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Zasiłki” przeznaczona jest klientów biura ATS, którzy przyjdą do naszego biura w Stargadzie i Trondheim.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia nam złożenia wniosku na wybrany zasiłek.
 • Opłatę za usługę należy uiścić na miejscu w biurze lub przelewem podając kod ‘PREZENT’
 1. Nagroda w postaci prezentu dla partnerki lub dzieci zostanie wydana na miejscu w biurze po okazaniu potwierdzenia płatności.
 • O wysokości opłaty za usługę jaką należy uiścić, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 20 lutego 2019r.
 2. Promocja „Zasiłki” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Bon świąteczny”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Bon świąteczny”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 30 marca 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji został przyznany „Bon świąteczny” dla klientów, którzy rozliczali swój podatek w naszym biurze w 2018 roku.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. „Bon świąteczny” przeznaczony jest dla klientów, którzy otrzymali od biura ATS list świąteczny z życzeniami świątecznymi z dodatkową informacją w celu zapoznania się z zasadami rozliczeń podatkowych na rok 2019.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura w Stargardzie lub Trondheim i zlecić nam wykonanie usługi.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „BON100”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając tak samo kod promocji „BON100”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 30 marca 2019r.
 2. „Bon świąteczny” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „ ATSBLACK FRIDAY”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „ATS BLACK FRIDAY”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 24 listopada do 27 listopada 2020 roku.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii.
2. NAGRODY
1. W Promocji zostanie przyznany rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja „ATS BLACK FRIDAY” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz, aby skorzystać z promocji.
3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
• Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania usługi w cenie promocyjnej.
• Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
• Opłatę za usługę należy uiścić Z GÓRY, przelewem podając w tytule kod promocji: „ATS BLACK FRIDAY”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „ATS BLACK FRIDAY”.
• Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
6. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
7. O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
8. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 27 LISTOPADA 2020 roku.
9. Promocja „ATS BLACK FRIDAY” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

[popup_trigger id=”8403″ tag=”span”][/popup_trigger]