Skip to main content

Renta w Norwegii

Renta zdrowotna – Uføretrygd w Norwegii

Czy w wyniku choroby bądź urazu Ty lub bliska Ci osoba straciła zdolność do pracy w Norwegii? Nie martw się! Pomożemy Ci uzyskać norweską rentę chorobową- Uføretrygd, która zastąpi utracone dochody.

Potrzebna Ci pomoc w uzyskaniu renty w Norwegii?

Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów!

Renta zdrowotna w Norwegii – komu przysługuje?

W przypadku trwałej niezdolności do pracy traci się zdolność do uzyskiwania dochodów z pracy zarobkowej. W Norwegii można w tym przypadku liczyć na uføretrygd, czyli rentę zdrowotną, która jest formą stałego wsparcia finansowego.

Ile wynosi renta zdrowotna w Norwegii?

Renta w Norwegii zastępuje utracony dochód osobom, które ze względu na przewlekłą chorobę czy kalectwo nie mogą w pełni lub częściowo wykonywać pracy zawodowej. Można pobierać rentę częściową, o ile chory jest zdolny do wykonywania pracy na pewien procent etatu. Świadczenie to stanowi nie więcej niż 66% wcześniejszych zarobków i określane jest jako zasiłek przejściowy.

Wysokość renty w Norwegii

Renta zdrowotna w Norwegii może:

  • W 100% pokrywać całkowity dochód świadczeniobiorcy, jeśli jego zdolność do wykonywania pracy jest całkowicie niemożliwa;
  • Pokrywać częściowo niezdolność do uzyskania dochodu.

To, ile wynosi renta w Norwegii, zależy od tego, ile zarabiała dana osoba. Jej wysokość jest obliczana na podstawie dochodów, które były uzyskiwane przed utratą zdolności do pracy. Jednak ci, których zarobki były niskie, mogą starać się o świadczenie minimalne, czyli minsteytelse.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rentę zdrowotną w Norwegii?

Aby mieć prawo do renty w Norwegii, należy mieć minimum pięcioletnie członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (przed zachorowaniem) i utracić z powodu niezdolności do pracy przynajmniej 50% wcześniejszego dochodu. Świadczenie rentowe z Norwegii można pobierać również w Polsce, jednak w tym celu należy spełnić odpowiednie warunki.

Osobne warunki przyznawania świadczeń rentowych obowiązują chorych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.

Jak otrzymać norweską rentę?

Jeśli spełniasz warunki formalne i możesz starać się o norweską rentę, musisz złożyć wniosek do NAV – Urzędu Pracy i Pomocy Socjalnej. Możesz to zrobić, logując się na stronie www.nav.no. Oprócz tego, że konieczne będzie wypełnienie stosownego formularza, musisz dostarczyć do urzędu szereg dokumentów. Należą do nich:

  • dokumentacja medyczna – m.in. wyniki badań, karty leczenia szpitalnego. Mogą one pochodzić także z polskich placówek medycznych, jednak muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski;
  • dodatkowe dokumenty, które NAV uzna za niezbędne – urząd ten ma prawo do tego, aby zażądać od wnioskodawcy dodatkowej dokumentacji.

Renta w Norwegii a praca

Ten, kto otrzymuje rentę, ale czuje się na siłach do podjęcia pracy w pewnym stopniu, może podjąć zatrudnienie. NAV zachęca rencistów oraz pomaga im wrócić do aktywności zawodowej.

Wynagrodzenie osoby otrzymującej rentę nie może być wyższe niż 0,4 G (aktualną kwotę G możesz sprawdzić TUTAJ) w ciągu roku. Jeśli rencista zarobi więcej, wysokość świadczenia zostanie proporcjonalnie zredukowana. W przypadku, gdy zarobki przekroczą 80% dochodów osiąganych w latach, gdy świadczeniobiorca był zdrowy, renta w danym roku w ogóle nie zostanie wypłacona.

Jeśli dochody rencisty znów się obniżą, renta zostanie ponownie podwyższona.

Czy norweska renta może być pobierana w Polsce?

Osoba, której przysługuje norweska renta, może pobierać ją również w Polsce. Należy przy tym przestrzegać określonych zasad, aby nie stracić prawa do świadczenia. Renta może być wypłacana w Polsce lub w innym kraju, jeżeli:

  • wyjazd z Norwegii był krótkotrwały

Oznacza to, że aby móc w dalszym ciągu otrzymywać świadczenie, należy przebywać w Norwegii przez przynajmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym;

  • na stałe wyprowadzasz się z Norwegii

Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania i przeprowadzasz się do Polski, nie stracisz prawa do norweskiego świadczenia. Gwarantuje to przynależność obu krajów do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem, aby ciągle otrzymywać rentę, jest powiadomienie o przeprowadzce NAV. Urząd ten będzie czuwał nad tym, aby świadczenie docierało do właściwej osoby i było zasadne. W tym celu NAV może zażądać wniosku, z którego będzie wynikało, że świadczeniobiorca ciągle żyje.

Zastanawiasz się, jak otrzymać norweską rentę? Zgłoś się do nas

Trwała niezdolność do pracy oznacza w przypadku większości osób brak możliwości samodzielnego utrzymywania się. Dlatego w takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, aby otrzymać norweską rentę.

Nawet jeżeli już dłuższy czas mieszkasz w Norwegii, załatwienie formalności może być dla Ciebie nie lada wyzwaniem. Skontaktuj się z nami, a wyjaśnimy Ci, od czego zacząć proces ubiegania się o to świadczenie, a także:

  • jeśli będzie taka potrzeba, zajmiemy się przetłumaczeniem dokumentów na język norweski lub angielski

Jeśli dokumentacja medyczna – wypisów ze szpitala, wyników badań – jest sporządzona w języku polskim, musi być ona przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na norweski lub angielski. Tylko wtedy będzie ona akceptowana przez NAV. W związku z tym, że od lat współpracujemy z doskonałymi tłumaczami przysięgłymi, ten etap załatwiania formalności będziesz miał szybko za sobą.

  • pomożemy Ci w złożeniu wniosku do NAV

Ze względu na urzędowe słownictwo może być on dla Ciebie niezrozumiały. Skorzystaj z naszej pomocy, jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek będzie wypełniony prawidłowo i że zostanie do niego załączona stosowna dokumentacja.

Renta, tak jak świadczenie chorobowe i zasiłek ciążowy, to środki finansowe przyznawane tym, którzy w danym momencie nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci w załatwieniu spraw urzędowych!

Barnetillegg

Dodatek na dziecko, czyli dofinansowanie dla osób, które pobierają obecnie rentę zdrowotną, a dodatkowo mają na utrzymaniu dziecko poniżej 18 roku życia.

Gjenlevendetillegg

Tzw. dodatek wdowi, czyli świadczenie, które przyznawane jest osobom pobierającym rentę zdrowotną, których współmałżonek zmarł.

Bostøtte

Dodatek mieszkaniowy – to specjalne świadczenie socjalne, które przyznawane jest w momencie, gdy osoba pobierająca rentę osiąga niskie dochody, a ponosi wysokie koszty zamieszkania.

Honnørkort

To automatycznie przyznawane świadczenie, czyli dofinansowanie do komunikacji publicznej. Skierowane jest do osób, które pobierają rentę zdrowotną w wymiarze 50%.

Uległeś wypadkowi i nie możesz pracować? Skorzystaj z renty w Norwegii

Jeśli chcesz ubiegać się o rentę w Norwegii lub masz pytania dotyczące tego świadczenia, skontaktuj się z jednym z naszych biur.

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]