Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – permittering i dagpenger

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii to świadczenie socjalne, które ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. Czym dokładnie jest permittering i jak z niego skorzystać?

Straciłeś pracę w Norwegii i środki do życia? Pracodawca wysłał cię na permittering?

Pomożemy Ci stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, czy spełniasz wymogi, aby móc pobierać świadczenia socjalne w Norwegii.

Bezrobocie a permittering – podstawowe różnice

W Norwegii zasiłek dla bezrobotnych, czyli dagpenger, to wsparcie finansowe, które pozwala uzyskiwać ponad 60% swojego poprzedniego wynagrodzenia, przy spełnieniu określonych warunków. Można z niego skorzystać, jeśli:

  • Twoja umowa o pracę wygasła,
  • Zostałeś zwolniony z pracy.

Innym świadczeniem socjalnym jest permittering, czyli możliwość czasowego odwołania osoby z pracy w wyniku, m.in. spadku ilości zleceń, wydarzeń niezależnych od pracodawcy. Permittering jest rozwiązaniem czasowym i może trwać maksymalnie przez 26 tygodni i to w odstępie 18 miesięcy przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych należy najpierw zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Podobne reguły obowiązują osoby przebywające na permittering, czyli zwolnieniu okresowym.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, oprócz określonych poniżej warunków, należy również uzyskać określony dochód minimalny za ostatnie 12 lub 36 miesięcy. W przypadku 12 miesięcy – dochód minimalny powinien wynosić 1,5 G brutto (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych), zaś przy 36 miesiącach – 3G brutto.

W Norwegii zasiłek dla osób bezrobotnych dostępny jest w kwocie wynoszącej ok. 62% dotychczasowego średniego zarobku. Ostateczna kwota jest zawsze określana przez NAV po rozpatrzeniu przesłanych przez nas dokumentów.

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o dagpenger lub permittering?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty i informacje, stworzymy podanie do NAV i zarejestrujemy Twoje CV.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

  • czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent;
  • minimalny dochód z pracy wynosił co najmniej 1,5 stawki G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) lub średnio co najmniej 3 G i to na przestrzeni trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych;
  • jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy i, co 14 dni przysyłasz kartę meldunkową;
  • rzeczywiście poszukujesz pracy;
  • przebywasz legalnie w Norwegii.

Warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni.

Jakie dokumenty są wymagane przy staraniu się o dagpenger i permittering?

NAV wprowadził wyższy poziom zabezpieczeń. Aby się zarejestrować jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, należy złożyć w urzędzie CV i wysłać odpowiedni wniosek. W tym celu trzeba posiadać BankId – przy stałym numerze personalnym, buypass- przy d-nummer.

Jednym z głównych warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się NAV. Warto pamiętać, że im więcej dokumentów dostarczymy, tym lepiej. Jeżeli NAV uzna, że informacje, które zawarliśmy w CV nie są zbyt szczegółowe – może odrzucić wniosek lub zwrócić się do nas z prośbą o uzupełnienie CV.

Czy można wrócić do Polski w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych? 

Zasiłek dla bezrobotnych można przenieść z Norwegii do Polski, ale tylko na okres 3 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Po więcej informacji zapraszamy do jednego z naszych biur – z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy w tym także osoby pracujące rotacyjnie. Osoby te mogą ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu (permittering) obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień, jednak generalne reguły są podobne.

Ubiegaj się o zasiłek dla bezrobotnych – pomożemy Ci dopełnić formalności.

Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie procedury i formalności, działamy szybko i sprawnie, zawsze doprowadzamy wszelkie sprawy do końca!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+48 535 770 970
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com