Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – permittering i dagpenger

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii to świadczenie socjalne, które ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. Czym dokładnie jest permittering i jak z niego skorzystać?

Straciłeś pracę w Norwegii i środki do życia? Pracodawca wysłał cię na permittering?

Pomożemy Ci stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, czy spełniasz wymogi, aby móc pobierać świadczenia socjalne w Norwegii.

Wyjechałeś do pracy do Skandynawii, jednak po pewnym czasie rozwiązano z Tobą umowę? A może zostałeś zwolniony tymczasowo? Czy wiesz, że osobom, które straciły wynagrodzenie, przysługują zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii? To permittering i dagpenger, czyli świadczenia socjalne, które mają za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. Sprawdź, czym dokładnie one są i jak z nich korzystać.

Utrata pracy lub części wynagrodzenia nigdy nie jest przyjemną sytuacją, zwłaszcza że znalezienie nowego źródła dochodu może być nieco czasochłonne. Aby w tym czasie nie sprowadzić na siebie kłopotów, w Norwegii można skorzystać z pomocy finansowej w formie zasiłków socjalnych. Jeśli nie możesz zarabiać z powodu choroby, otrzymasz świadczenie chorobowe. Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, jej zakończenia, mniejszej liczby zleceń, możesz liczyć na permittering i dagpender.

Czym są permittering i dagpender – jakie są podstawowe różnice?

Dagpenger to w Norwegii zasiłek dla bezrobotnych, czyli wsparcie finansowe dla osób, które straciły swój dotychczasowy dochód. Pozwala ono uzyskać ponad 60% swojego poprzedniego wynagrodzenia przy spełnieniu określonych warunków. Dzięki temu nie trzeba martwić się finansami do momentu znalezienia nowej pracy. Z dagpenger można skorzystać tylko w dwóch przypadkach:

 • jeśli Twoja umowa o pracę wygasła,
 • jeśli zostałeś zwolniony z pracy.

Innym świadczeniem socjalnym jest permittering, czyli zasiłek, który można otrzymać, jeśli zostało się tymczasowo odwołanym z pracy w wyniku m.in.:

 • spadku liczby zleceń,
 • wydarzeń niezależnych od pracodawcy.

Permittering jest rozwiązaniem czasowym. Może trwać maksymalnie przez 26 tygodni w odstępie 18 miesięcy przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy. Wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych zajmuje się norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, w skrócie NAV.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii w możliwie najkrótszym czasie?

Lista dokumentów, które są niezbędne do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii, jest długa. Natomiast sam wniosek o świadczenie można złożyć drogą elektroniczną lub osobiście, w placówce NAV.

Rejestracja w NAV może być skomplikowana dla cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem norweskim. Ponadto także zbieranie dokumentacji wymaga kontaktu z urzędami. Sama utrata pracy jest stresującą sytuacją, dlatego jeśli chcesz zaoszczędzić sobie dodatkowych zmartwień, skorzystaj z naszej pomocy. Nasi specjaliści pomogą Ci w otrzymaniu zasiłku.

 • Wesprą Cię podczas kompletowania dokumentacji.
 • Wyjaśnią Ci, co musisz zrobić i jakie warunki spełniać, aby nie stracić prawa do zasiłku.
 • Pomogą Ci w rejestracji w NAV.

Niestety nie każdemu cudzoziemcowi, który stracił pracę w Norwegii, będzie przysługiwał zasiłek. Dlatego przeanalizujemy Twoją sytuację pod kątem tego, czy takie świadczenie może Ci zostać wypłacone. Dzięki temu unikniesz rozczarowania i zaoszczędzisz czas, jeśli okaże się, że przygotowanie dokumentacji nie jest konieczne.

Zasiłek na bezrobociu, czyli dagpenger i permittering – jak z nich skorzystać?

Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy? A może dostałeś informację, że pracodawca chce tymczasowo ograniczyć Twoje godziny pracy? W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych powinieneś:

 • zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy na tydzień przed ostatnim dniem umowy u poprzedniego pracodawcy lub częściowym ograniczeniem godzin; najlepiej zrobić to osobiście w placówce NAV lub telefonicznie pod numerem: +47 55553333,
 • wypełnić i przesłać podanie o zasiłek do NAV,
 • dołączyć do zestawu niezbędne dokumenty.

Podobne reguły obowiązują osoby przebywające na permittering, czyli zwolnieniu okresowym.

Czytaj więcej: 1 kwietna zniesione zostaną tymczasowe przepisy dotyczące bezrobocia.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety samo zwolnienie z pracy czy utrata części dochodów nie wystarczą do otrzymywania norweskiego świadczenia socjalnego. Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba:

 • być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłać kartę meldunkową,
 • legalnie przebywać na terenie Norwegii.

Ważne jest także to, aby podczas pobierania zasiłku aktywnie poszukiwać nowej pracy za pośrednictwem NAV. Dzięki temu będziesz regularnie otrzymywać pieniądze do momentu zawarcia umowy o pracę.

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy, w tym także osób pracujących rotacyjnie. Mogą one ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne.

W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu (permittering) obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień, jednak generalne reguły są podobne.

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o dagpenger lub permittering?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty i informacje, stworzymy podanie do NAV i zarejestrujemy Twoje CV.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – ile wynosi i na jakie konto jest wypłacany?

W Norwegii zasiłek dla osób bezrobotnych dostępny jest w kwocie wynoszącej ok. 62% dotychczasowego średniego zarobku. Ostateczna kwota jest zawsze określana przez NAV po rozpatrzeniu przesłanych przez nas dokumentów.

Zasiłek dla bezrobotnych możesz otrzymać zarówno na polskie, jak i na norweskie konto. Jednak zdecydowanie lepiej wybrać to drugie rozwiązanie. Aby świadczenie wypływało na polski rachunek bankowy, należy we wniosku zawrzeć dodatkowe informacje. Trzeba wówczas wskazać w nim numer IBAN, SWIFT oraz adres oddziału banku.

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o dagpenger lub permittering?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty i informacje, stworzymy podanie do NAV i zarejestrujemy Twoje CV.

Skontaktuj się z nami!

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Najpierw musisz spełnić pewne warunki. Pomoc od państwa otrzymasz, jeśli:

 • uzyskałeś określony dochód minimalny za ostatni rok lub półtora roku pracy – jest on obliczany na podstawie aktualnie obowiązującej kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych, czyli G. W przypadku 12 miesięcy dochód minimalny powinien wynosić 1,5 G brutto, czyli 167 216 NOK, zaś przy 36 miesiącach – 3G brutto, czyli 334 431 NOK,
 • Twój czas pracy został skrócony o min. 50%, a powodem tego jest np. spadek liczby zamówień lub inny czynnik, na który pracodawca nie ma wpływu, ale zmusza go do redukcji etatów.

Dodatkowym warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, o którym wiele osób zapomina, jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni.

Czytaj więcej: Bezrobotni otrzymają feriepenger za 2021.

Jakie dokumenty są wymagane przy staraniu się o dagpenger i permittering?

Jednym z głównych warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się w NAV. Jednak żeby zapobiec wyłudzeniom świadczeń, urząd wprowadził wyższy poziom zabezpieczeń. Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, należy – oprócz złożenia w urzędzie CV i wysłania odpowiedniego wniosku – przedstawić następujące dokumenty:

 • Lonns i odcinki z wynagrodzenia za ostatnie 12 lub 36 miesięcy,
 • Skattekort, czyli kartę podatkową za dany rok,
 • akty urodzenia dzieci poniżej 18. roku życia,
 • dokument poświadczający numer konta bankowego,
 • umowę o pracę,
 • zaświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o zwolnieniu tymczasowym,
 • zaświadczenie NAV 04-08.04,
 • pozwolenie na pracę z policji.

Będziesz potrzebować także bankId przy stałym numerze personalnym lub buypass przy d-nummer.

Warto pamiętać, że im więcej dokumentów dostarczymy, tym lepiej. Jeżeli NAV uzna, że informacje zawarte w CV nie są zbyt szczegółowe, może odrzucić wniosek lub zwrócić się do nas z prośbą o uzupełnienie danych w dokumentach.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – kiedy jest wypłacany?

Jeśli pracodawca wysłał Cię na permittering lub jeśli jesteś uprawniony do pobierania dagpenger, warto jak najszybciej złożyć wniosek o jeden z tych zasiłków. To, kiedy dostarczysz do NAV dokumenty, ma wpływ na termin wypłacenia Ci świadczenia.

Pamiętaj jednak, że dokumentacja musi być kompletna, a wniosek poprawnie wypełniony. W przeciwnym razie procedura może znacznie się przedłużyć. Dlatego jeśli masz problem z załatwieniem formalności lub nie znasz biegle języka norweskiego, zgłoś się do nas! Dzięki naszej pomocy nie pozostaniesz bez środków do życia, a przysługujący Ci permittering lub dagpenger zostanie szybko wypłacony.

NAV wypłaca zasiłki dla bezrobotnych w terminie 4 tygodni od dnia, w którym dana osoba zarejestruje się jako bezrobotna, złoży stosowny wniosek i dołączy do niego komplet dokumentów. Urząd ma jednak prawo wydłużyć ten termin. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy złożono większą niż zwykle liczbę wniosków.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest wypłacany co 2 tygodnie. Bezrobotny otrzymuje świadczenie po ok. 3 dniach od momentu przesłania do urzędu swojej karty meldunkowej.

Czy można wrócić do Polski w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można przenieść z Norwegii do Polski, ale tylko na okres 3 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Po więcej informacji zapraszamy do jednego z naszych biur – z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii pomoże Ci przetrwać trudny czas do momentu znalezienia kolejnej pracy. Warto z tego skorzystać!

Permittering – NAV ma prawo do przerwania wypłaty zasiłku

Jeśli stracisz pracę, to do momentu znalezienia nowego zatrudnienia, możesz utrzymywać się z dagpenger lub permittering. NAV ma jednak prawo do tego, aby na bieżąco kontrolować Twoją sytuację. Urząd skrupulatnie analizuje wniosek o zasiłek i dołączone do niego dokumenty, ale także czuwa nad tym, aby wypłata świadczenia odbywała się zgodnie z przepisami.

Dlatego bywa, że NAV przestaje wypłacać świadczenie, mimo że wniosek o zasiłek został wcześniej pozytywnie rozpatrzony. Stanie się tak np. w sytuacji gdy:

 • urząd będzie miał wątpliwości, czy dagpenger lub permittering rzeczywiście Ci przysługują,
 • w czasie pobierania zasiłku podejmiesz pracę.

W tym drugim przypadku możesz wznowić wypłatę zasiłku po zakończeniu wykonywania danej pracy.

By ponownie otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, musisz:

 • złożyć wniosek o jego wznowienie – NAV ustali wtedy nowy wymiar świadczenia. Z tego rozwiązania mogą skorzystać ci, którzy mieli przerwę w wypłacie zasiłku nie dłuższą niż 52 tygodnie,
 • złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia – jest to konieczne, jeśli przerwa w pobieraniu zasiłku wynosiła więcej niż 52 tygodnie w przypadku dagpenger lub była dłuższa niż 6 tygodni w przypadku permittering.

Nie znasz wystarczająco dobrze przepisów norweskiego prawa pracy? Zastanawiasz się, czy na zasiłku przysługuje Ci feriepenger? A może martwisz się, że pobierając dagpenger lub permittering, stracisz prawo do dopłaty do przedszkola? Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i pomożemy w załatwieniu formalności!

Ubiegaj się o zasiłek dla bezrobotnych – pomożemy Ci dopełnić formalności.

Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie procedury i formalności, działamy szybko i sprawnie, zawsze doprowadzamy wszelkie sprawy do końca!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com