BEZROBOCIE I PERMITTERING

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych należy najpierw zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Podobne reguły obowiązują osoby przebywające na permittering, czyli zwolnieniu okresowym.

Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

– Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.

– Twój minimalny dochód z pracy wynosił co najmniej 1,5 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) lub średnio co najmniej 3 G w ciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych.

– Jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłasz kartę meldunkową.

Rzeczywiście poszukujesz pracy.

– Przebywasz legalnie w Norwegii.

NAV wprowadził wyższy poziom zabezpieczeń. Aby się zarejestrować jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, złożyć CV i wysłać wniosek- należy posiadać BankId- przy stałym numerze personalnym, buypass- przy d-nummer

Warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych można przenieść z Norwegii do Polski, ale tylko na okres 3 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Po więcej informacji zapraszamy do jednego z naszych biur.

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy. Osoby te mogą ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu (permittering) obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień, jednak generalne reguły są podobne od 01.01.2019 uległ skróceniu okres permiteringu z 49 tygodni na 26 tygodni.

Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie procedury i formalności, działamy szybko i sprawnie,zawsze doprowadzamy wszelkie sprawy do końca!

Źródło: nav.no