BEZROBOCIE I PERMITTERING

BEZROBOCIE I PERMITTERING

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych należy najpierw zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Podobne reguły obowiązują osoby przebywające na permittering, czyli zwolnieniu okresowym.

Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

– Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent.

– Twój minimalny dochód z pracy wynosił co najmniej 1,5 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) w minionym roku lub średnio co najmniej 3 G w ciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych.

– Jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłasz kartę meldunkową.

Rzeczywiście poszukujesz pracy.

– Przebywasz legalnie w Norwegii.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia.

Osoby, które zarejestrowały się jako poszukujące pracy, mogą mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych od daty rejestracji pod warunkiem, że w ciągu czterech tygodni złożą kompletny wniosek o zasiłek. Zatem zazwyczaj ma się do 4 tygodni na skompletowanie całej wymaganej dokumentacji, nie ryzykując utraty zasiłku dla bezrobotnych.

Warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych można przenieść z Norwegii do Polski, ale tylko na okres 3 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Po więcej informacji zapraszamy do jednego z naszych biur.

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy. Osoby te mogą ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu (permittering) obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień, jednak generalne reguły są podobne od 01.01.2019 uległ skróceniu okres permiteringu z 49 tygodni na 26 tygodni.

Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie procedury i formalności, działamy szybko i sprawnie,zawsze doprowadzamy wszelkie sprawy do końca!

Źródło: nav.no

KONTAKT


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ATS Anna Stankiewicz z siedzibą ul.Wojska Polskiego 122/5. Więcej informacji na temat Państwa danych osobowych: tutaj