Skip to main content

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii to świadczenie socjalne, które ma za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. Czym dokładnie jest permittering i jak z niego skorzystać?

Straciłeś pracę w Norwegii i środki do życia? Pracodawca wysłał cię na permittering?

Pomożemy Ci stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami – sprawdzimy, czy spełniasz wymogi, aby móc pobierać świadczenia socjalne w Norwegii.

Wyjechałeś do pracy do Skandynawii, jednak po pewnym czasie rozwiązano z Tobą umowę? A może zostałeś zwolniony tymczasowo? Czy wiesz, że osobom, które straciły wynagrodzenie, przysługują zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii? To permittering i dagpenger, czyli świadczenia socjalne, które mają za zadanie częściowo zastąpić utracony dochód z pracy. Sprawdź, czym dokładnie one są i jak z nich korzystać.

Utrata pracy lub części wynagrodzenia nigdy nie jest przyjemną sytuacją, zwłaszcza że znalezienie nowego źródła dochodu może być nieco czasochłonne. Aby w tym czasie nie sprowadzić na siebie kłopotów, w Norwegii można skorzystać z pomocy finansowej w formie zasiłków socjalnych. Jeśli nie możesz zarabiać z powodu choroby, otrzymasz świadczenie chorobowe. Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, jej zakończenia, mniejszej liczby zleceń, możesz liczyć na permittering i dagpenger.

Czym są permittering i dagpenger – jakie są podstawowe różnice?

Dagpenger to w Norwegii zasiłek dla bezrobotnych, czyli wsparcie finansowe dla osób, które straciły swój dotychczasowy dochód. Pozwala ono uzyskać ponad 60% swojego poprzedniego wynagrodzenia przy spełnieniu określonych warunków. Dzięki temu nie trzeba martwić się finansami do momentu znalezienia nowej pracy. Z dagpenger można skorzystać tylko w dwóch przypadkach:

 • jeśli Twoja umowa o pracę wygasła,
 • jeśli zostałeś zwolniony z pracy.

Innym świadczeniem socjalnym jest permittering, czyli zasiłek, który można otrzymać, jeśli zostało się tymczasowo odwołanym z pracy w wyniku m.in.:

 • spadku liczby zleceń,
 • wydarzeń niezależnych od pracodawcy.

Permittering jest rozwiązaniem czasowym. Może trwać maksymalnie przez 26 tygodni w odstępie 18 miesięcy przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy. Wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych zajmuje się norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, w skrócie NAV.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii w możliwie najkrótszym czasie?

Lista dokumentów, które są niezbędne do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii, jest długa. Natomiast sam wniosek o świadczenie można złożyć drogą elektroniczną lub osobiście, w placówce NAV.

Rejestracja w NAV może być skomplikowana dla cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem norweskim. Ponadto także zbieranie dokumentacji wymaga kontaktu z urzędami. Sama utrata pracy jest stresującą sytuacją, dlatego jeśli chcesz zaoszczędzić sobie dodatkowych zmartwień, skorzystaj z naszej pomocy. Nasi specjaliści pomogą Ci w otrzymaniu zasiłku.

 • Wesprą Cię podczas kompletowania dokumentacji.
 • Wyjaśnią Ci, co musisz zrobić i jakie warunki spełniać, aby nie stracić prawa do zasiłku.
 • Pomogą Ci w rejestracji w NAV.

Niestety nie każdemu cudzoziemcowi, który stracił pracę w Norwegii, będzie przysługiwał zasiłek. Dlatego przeanalizujemy Twoją sytuację pod kątem tego, czy takie świadczenie może Ci zostać wypłacone. Dzięki temu unikniesz rozczarowania i zaoszczędzisz czas, jeśli okaże się, że przygotowanie dokumentacji nie jest konieczne.

Zasiłek na bezrobociu, czyli dagpenger i permittering – jak z nich skorzystać?

Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy? A może dostałeś informację, że pracodawca chce tymczasowo ograniczyć Twoje godziny pracy? W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych powinieneś:

 • zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy na tydzień przed ostatnim dniem umowy u poprzedniego pracodawcy lub częściowym ograniczeniem godzin; najlepiej zrobić to osobiście w placówce NAV lub telefonicznie pod numerem: +47 55553333,
 • wypełnić i przesłać podanie o zasiłek do NAV,
 • dołączyć do zestawu niezbędne dokumenty.

Podobne reguły obowiązują osoby przebywające na permittering, czyli zwolnieniu okresowym.

Czytaj więcej: 1 kwietna zniesione zostaną tymczasowe przepisy dotyczące bezrobocia.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety samo zwolnienie z pracy czy utrata części dochodów nie wystarczą do otrzymywania norweskiego świadczenia socjalnego. Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba:

 • być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłać kartę meldunkową,
 • legalnie przebywać na terenie Norwegii.

Ważne jest także to, aby podczas pobierania zasiłku aktywnie poszukiwać nowej pracy za pośrednictwem NAV. Dzięki temu będziesz regularnie otrzymywać pieniądze do momentu zawarcia umowy o pracę.

Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy, w tym także osób pracujących rotacyjnie. Mogą one ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne.

W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu (permittering) obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień, jednak generalne reguły są podobne.

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o dagpenger lub permittering?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty i informacje, stworzymy podanie do NAV i zarejestrujemy Twoje CV.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – ile wynosi i na jakie konto jest wypłacany?

W Norwegii zasiłek dla osób bezrobotnych dostępny jest w kwocie wynoszącej ok. 62,4% dotychczasowego średniego zarobku. Ostateczna kwota jest zawsze określana przez NAV po rozpatrzeniu przesłanych przez nas dokumentów.

Osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany również dodatek na dziecko barnetillegg, jesli opiekują się dzieckiem poniżej 18-go roku życia. Wcześniej wynosił on 17 NOK dziennie, od 1 lutego 2023 r. stawka wynosi 35 NOK dziennie. Od 1 stycznia 2023 r. jesli oboje rodzice bądź opiekunowie dziecka otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, to oboje mogą się starać o ten dodatek. O przyznanie dodatku na dziecko (bądź dzieci) według nowych zasad drugi rodzic może wnioskować wstecz.

Wcześniej, po upływie okreslonego czasu, bezrobotni mieli prawo do płatnego urlopu od poszukiwania pracy (nor: ferie med rett til dagpenger). Przepisy w tej sprawie zmieniły się 1 stycznia 2023 r. Od tego czasu obowiązuje inny system urlopowy. Każdy, kto pobierał zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 8 tygodni w roku 2022, otrzyma w roku 2023 dodatek urlopowy w wysokości 9,5% otrzymanego w tamtym roku zasiłku. Dodatek zostanie wypłacony w czerwcu 2023 r.

Zasiłek dla bezrobotnych możesz otrzymać zarówno na polskie, jak i na norweskie konto. Jednak zdecydowanie lepiej wybrać to drugie rozwiązanie. Aby świadczenie wypływało na polski rachunek bankowy, należy we wniosku zawrzeć dodatkowe informacje. Trzeba wówczas wskazać w nim numer IBAN, SWIFT oraz adres oddziału banku.

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosków o dagpenger lub permittering?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty i informacje, stworzymy podanie do NAV i zarejestrujemy Twoje CV.

Skontaktuj się z nami!

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Najpierw musisz spełnić pewne warunki. Pomoc od państwa otrzymasz, jeśli:

 • uzyskałeś określony dochód minimalny za ostatni rok lub półtora roku pracy – jest on obliczany na podstawie aktualnie obowiązującej kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych, czyli G. W przypadku 12 miesięcy dochód minimalny powinien wynosić 1,5 G brutto, czyli 177 930 NOK, zaś przy 36 miesiącach – 3G brutto, czyli  355 860 NOK,
 • Twój czas pracy został skrócony o min. 50%, a powodem tego jest np. spadek liczby zamówień lub inny czynnik, na który pracodawca nie ma wpływu, ale zmusza go do redukcji etatów.

Dodatkowym warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, o którym wiele osób zapomina, jest informowanie NAV o swojej sytuacji. Na karcie meldunkowej podaje się, czy nadal chce się być zarejestrowanym jako poszukujący pracy, czy się pracowało i ewentualnie ile godzin przepracowało się w ciągu ostatnich 14 dni.

Czytaj więcej: Bezrobotni otrzymają feriepenger za 2021.

Jakie dokumenty są wymagane przy staraniu się o dagpenger i permittering?

Jednym z głównych warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się w NAV. Jednak żeby zapobiec wyłudzeniom świadczeń, urząd wprowadził wyższy poziom zabezpieczeń. Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, należy – oprócz złożenia w urzędzie CV i wysłania odpowiedniego wniosku – przedstawić następujące dokumenty:

 • Lonns i odcinki z wynagrodzenia za ostatnie 12 lub 36 miesięcy,
 • Skattekort, czyli kartę podatkową za dany rok,
 • akty urodzenia dzieci poniżej 18. roku życia,
 • dokument poświadczający numer konta bankowego,
 • umowę o pracę,
 • zaświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o zwolnieniu tymczasowym,
 • zaświadczenie NAV 04-08.04,
 • pozwolenie na pracę z policji.

Będziesz potrzebować także BANKId przy stałym numerze personalnym lub buypass przy d-nummer.

Warto pamiętać, że im więcej dokumentów dostarczymy, tym lepiej. Jeżeli NAV uzna, że informacje zawarte w CV nie są zbyt szczegółowe, może odrzucić wniosek lub zwrócić się do nas z prośbą o uzupełnienie danych w dokumentach.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – kiedy jest wypłacany?

Jeśli pracodawca wysłał Cię na permittering lub jeśli jesteś uprawniony do pobierania dagpenger, warto jak najszybciej złożyć wniosek o jeden z tych zasiłków. To, kiedy dostarczysz do NAV dokumenty, ma wpływ na termin wypłacenia Ci świadczenia.

Pamiętaj jednak, że dokumentacja musi być kompletna, a wniosek poprawnie wypełniony. W przeciwnym razie procedura może znacznie się przedłużyć. Dlatego jeśli masz problem z załatwieniem formalności lub nie znasz biegle języka norweskiego, zgłoś się do nas! Dzięki naszej pomocy nie pozostaniesz bez środków do życia, a przysługujący Ci permittering lub dagpenger zostanie szybko wypłacony.

NAV wypłaca zasiłki dla bezrobotnych w terminie 4 tygodni od dnia, w którym dana osoba zarejestruje się jako bezrobotna, złoży stosowny wniosek i dołączy do niego komplet dokumentów. Urząd ma jednak prawo wydłużyć ten termin. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy złożono większą niż zwykle liczbę wniosków.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest wypłacany co 2 tygodnie. Bezrobotny otrzymuje świadczenie po ok. 3 dniach od momentu przesłania do urzędu swojej karty meldunkowej.

Czy można wrócić do Polski w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można przenieść z Norwegii do Polski, ale tylko na okres 3 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Po więcej informacji zapraszamy do jednego z naszych biur – z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii pomoże Ci przetrwać trudny czas do momentu znalezienia kolejnej pracy. Warto z tego skorzystać!

Permittering – NAV ma prawo do przerwania wypłaty zasiłku

Jeśli stracisz pracę, to do momentu znalezienia nowego zatrudnienia, możesz utrzymywać się z dagpenger lub permittering. NAV ma jednak prawo do tego, aby na bieżąco kontrolować Twoją sytuację. Urząd skrupulatnie analizuje wniosek o zasiłek i dołączone do niego dokumenty, ale także czuwa nad tym, aby wypłata świadczenia odbywała się zgodnie z przepisami.

Dlatego bywa, że NAV przestaje wypłacać świadczenie, mimo że wniosek o zasiłek został wcześniej pozytywnie rozpatrzony. Stanie się tak np. w sytuacji gdy:

 • urząd będzie miał wątpliwości, czy dagpenger lub permittering rzeczywiście Ci przysługują,
 • w czasie pobierania zasiłku podejmiesz pracę.

W tym drugim przypadku możesz wznowić wypłatę zasiłku po zakończeniu wykonywania danej pracy.

By ponownie otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, musisz:

 • złożyć wniosek o jego wznowienie – NAV ustali wtedy nowy wymiar świadczenia. Z tego rozwiązania mogą skorzystać ci, którzy mieli przerwę w wypłacie zasiłku nie dłuższą niż 52 tygodnie,
 • złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia – jest to konieczne, jeśli przerwa w pobieraniu zasiłku wynosiła więcej niż 52 tygodnie w przypadku dagpenger lub była dłuższa niż 6 tygodni w przypadku permittering.

1 stycznia 2023 r. NAV uprościł zasady wznawiania zasiłku, usuwając z przepisów wyjątek o samodzielnym wznawianiu go nawet po przerwie dłuższej niż 52 tygodnie, jeśli powodem przerwy była na przykład służba wojskowa, ciąża, choroba bądź udział z zadaniach na rynku pracy zleconych przez NAV.

Nie znasz wystarczająco dobrze przepisów norweskiego prawa pracy? Zastanawiasz się, czy na zasiłku przysługuje Ci feriepenger? A może martwisz się, że pobierając dagpenger lub permittering, stracisz prawo do dopłaty do przedszkola? Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i pomożemy w załatwieniu formalności!

Ubiegaj się o zasiłek dla bezrobotnych – pomożemy Ci dopełnić formalności.

Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie procedury i formalności, działamy szybko i sprawnie, zawsze doprowadzamy wszelkie sprawy do końca!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com