Chcesz załatwić sprawę urzędową w Norwegii lub odwołać się od wydanej decyzji? Nie wiesz jak to zrobić? Zgłoś się do nas.

Skuteczna komunikacja wymaga umiejętności oraz dobrej woli nadawcy i odbiorcy, a także skutecznego kanału komunikacyjnego. Mówiąc najprościej – do rozmowy trzeba dwojga i to jeszcze w odpowiedniej formie.

Niezbędne w egzystencji każdego imigranta kontakty z norweskimi urzędami nie są łatwe. Choć urzędnicy są zwykle bardziej uprzejmi niż przeciętny pracownik polskiego „okienka”, niektóre sprawy trudno jest doprowadzić do końca. Przekazane informacje nie zawsze okazują się rzetelne, osoby zajmujące się naszą sprawą zmieniają się, nie przekazując kompletu informacji, bywamy nierozumiani bądź ignorowani. Biuro ATS Anna Stankiewicz doradza, jak usprawnić kontakty z norweskimi urzędami.

TELEFONICZNIE

Telefoniczną formę kontaktu można polecić tym osobom, które mają do rozwiązania prosty, konkretny problem. Chcą na przykład potwierdzić przekazanie kompletu dokumentów lub termin spotkania, albo uzyskać odpowiedź na proste pytanie. W innym wypadku ta forma kontaktu może się okazać niewystarczająca albo wręcz niewskazana. Jeśli sprawa jest złożona, lepiej skorzystać z innej formy komunikacji, bo urzędnik może wprowadzić nas w błąd, podając pierwszą z brzegu informację lub nie podejmując kroków, o które go prosiliśmy. Dzwoniąc do urzędu zwykle nie mamy informacji, z kim konkretnie rozmawiamy, a urzędnik też nie zapisuje naszych danych. W takim kontakcie łatwo o przekłamania, niezrozumienie i zawiłości wynikające z problemów językowych (np.: nie każdy potrafi poprawnie przeliterować po norwesku swoje nazwisko lub odpowiednio zapisać dane podawane przez urzędnika w języku norweskim – nazwę formularza, nazwisko, numer telefonu itp.)

Abyśmy mogli w Państwa imieniu wykonać telefon do norweskich instytucji, musimy uprzednio wysłać tam odpowiednie, podpisane pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji. Koszt napisania pełnomocnictwa to 400 nok a koszt wykonania telefonu to 300 nok.

ZA POMOCĄ URZĘDOWEGO PISMA

Wysyłanie pism to najbardziej efektywna forma komunikacji z urzędami. Odpowiednio przygotowane pismo urzędowe trafią do ewidencji, możemy mieć zatem pewność, iż nie zostanie zagubione, pominięte, a zawarte w nim informacje nie zostaną przeinaczone. Warto pamiętać, że o ile rozmowa telefoniczna lub nasza osobista wizyta w urzędzie nie zawsze zostanie zapamiętana lub odnotowana, tak pismo urzędowe jest faktem, na który możemy się powołać w razie wątpliwości lub konfliktu z danym urzędem.

ATS Anna Stankiewicz zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem korespondencji urzędowej w języku norweskim. Mamy doświadczenie w prowadzeniu pisemnych dialogów z wieloma instytucjami i urzędami, a znajomość przepisów pozwala nam skutecznie pomagać klientom.

Koszt napisania prostego pisma z zapytaniem to 400 nok. W cenę wliczone jest oczywiście tłumaczenie odpowiedzi.

MAILOWO

E-mail, podobnie jak pismo urzędowe, jest o tyle skuteczną formą kontaktu z urzędami, że pozostawia łatwy do przedstawienia ślad. W razie nieporozumienia czy wątpliwości, można go odszukać, wydrukować i użyć jako dowód naszej aktywności. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on tak samo ewidencjonowany jak pisma urzędowe.

Wady tej formy komunikacji to po pierwsze, nieprecyzyjność (zdarza się, że urzędnik odpowiada zbyt ogólnie lub nie do końca na temat) i czasochłonność (niekiedy na odpowiedź trzeba czekać nawet tydzień, choć urząd deklaruje, iż odpowiada w ciągu trzech dni). Poza tym e-maile redagowane w języku angielskim są często ignorowane. Poczta elektroniczna to zatem dobry kanał komunikacji dla tych osób, które dość sprawnie posługują się językiem norweskim, potrzebują konkretnej informacji i potrafią zwięźle komunikować komunikaty. Częstym błędem klientów urzędów jest opisywanie w e-mailu swoich spraw bardzo obszernie, podczas gdy urzędnik zamiast historii naszego problemu potrzebuje konkretnych pytań.

Koszt napisania maila z zapytaniem do norweskiego urzędu to 150 nok, w cenę wliczone jest tłumaczenie odpowiedzi.

ATS Anna Stankiewicz może w profesjonalny sposób pomóc Państwu w prowadzeniu komunikacji z urzędami przy pomocy każdego z wymienionych kanałów.

Pomożemy Ci w napisaniu podań do:

 • sądów
 • pracodawców
 • do NAV-u
 • do Urzędu Skarbowego (skatteetaten)
 • do Urzędu Ewidencji Ludności (folkeregister)
 • do Helfo- wnioski o E 106/109 lub wnioski o zwrot kosztów refundacji leków lub urządzeń medycznych
 • do firm ubezpieczeniowych
 • do banków oraz wszelkich instytucji państwowych i prywatnych

Napiszemy również odwołania:

 • od wyroków
 • od decyzji itp.

Wypełnimy również za Ciebie wnioski o świadczenia zdrowotne, emerytalne,rentowe. Pomagamy w odzyskiwaniu odszkodowań.

Złożymy za Ciebie wnioski o rożnego rodzaju druki europejskie:

 • z serii  A – (dotyczą  stosowania właściwego ustawodawstwa),
 • z serii P – (dotyczą świadczeń emerytalno-rentowych i są stosowane przez właściwe instytucje przy rozpatrywaniu uprawnień do tych świadczeń),
 • z serii U – (dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia i są stosowane przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia),
 • z serii F – (dotyczą świadczeń  rodzinnych i  są stosowane przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń rodzinnych),
 • z serii  S – (dotyczą świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa i są stosowane przez właściwe instytucje dla potwierdzenia uprawnień do świadczeń rzeczowych oraz do świadczeń pieniężnych krótkoterminowych),
 • z serii  DA – (dotyczą świadczeń  z tytułu choroby zawodowej i wypadków przy pracy i są stosowane przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do tych świadczeń).

Zajmiemy się również wszelkimi formalnościami związanymi z dostarczeniem dokumentów do właściwych adresatów. Należy jedynie przekazać nam odpowiednią dokumentację.

Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca, a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań. Możemy w Państwa imieniu wykonać telefon do instytucji norweskich, jednak musi to zostać poprzedzone wysłaniem podpisanego przez nas pełnomocnictwa do odpowiedniego urzędu. Takie upoważnienie również dla Państwa napiszemy.

[contact-form-7 404 "Not Found"]