Feriepenger – świadczenia urlopowe w Norwegii

Feriepenger (po polsku: wynagrodzenie urlopowe) to świadczenie, wokół którego narosło wiele mitów. Nawet osoby pracujące w Norwegii od dawna mają czasami problem z wyjaśnieniem, kto i kiedy może otrzymać feriepenger. Warto jednak wiedzieć, czy przysługuje Ci to świadczenie, kiedy zostanie Ci wypłacone oraz jakiej kwoty możesz się ewentualnie spodziewać. Co to jest feriepengerKiedy dostaje się feriepenger i czy feriepenger są opodatkowane? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje i wyjaśnienie wątpliwości związanych z feriepenger.

Na świadczenie urlopowe (feriepenger) zapracowuje się w roku poprzedzającym rok wypłaty świadczenia (rok urlopowy). Wynosi ono 10,2% wynagrodzenia brutto wypracowanego w ciągu poprzedniego roku i wypłacane jest zazwyczaj w czerwcu roku urlopowego. 

Masz pytania dotyczące świadczeń urlopowych w Norwegii?

Skontaktuj się i otrzymaj dokładniejsze informacje o Feriepenger!

Pracodawca musi zadbać o to, by pracownik wykorzystał swoje dni urlopowe – jeśli tego nie zrobi, są one przenoszone na kolejny rok. Nie możesz jednak ubiegać się o ekwiwalent finansowy za niewykorzystany urlop – taką możliwość mają jedynie pracownicy kończący pracę u danego pracodawcy. Co ważne, feriepenger dostaje się nie oprócz, a zamiast pensji w miesiącu urlopowym: pracownik przez 11 miesięcy otrzymuje pensję, a przez 1 miesiąc feriepenger. Z kolei pracodawca przez 11 miesięcy odprowadza na specjalne konto 10,2% pensji brutto i to właśnie ta kwota jest wypłacana pracownikowi w miesiącu urlopowym.

Dla pracowników w wieku powyżej 60 lat, wysokość feriepenger wzrasta do 12,5% uzyskanego dochodu za rok poprzedni a urlop trwa 5 tygodni. Pracownicy firm, w których zawarte są porozumienia zbiorowe, bądź którzy odprowadzają składki na związki zawodowe mogą liczyć na wyższe feriepenger. W takim przypadku jego wysokość liczy się od 12% wypracowanego dochodu brutto a osoby, które przekroczyły 63 rok życia mogą liczyć na świadczenie w wysokości 14,3% dochodu brutto.

Kiedy można wymagać wypłacenia świadczenia urlopowego?

Zastanawiasz się, do kiedy NAV wypłaca feriepenger? Wynagrodzenie wypłacane jest w roku następującym po roku, w którym zostało wypracowane przed pójściem pracownika na urlop (zwykle odbywa się to w czerwcu i lipcu – miesiącach urlopowych). Zazwyczaj jest to obowiązek pracodawcy, jednak są sytuacje, kiedy NAV płaci feriepengerZgodnie z prawem pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia urlopowego najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku urlopu podzielonego wypłata powinna następować w częściach. Jeśli zajmuje się tym NAV, feriepenger za zasiłek chorobowy, pielęgnacyjny, edukacyjny, ciążowy lub rodzicielski powinny zostać wypłacone do 30 maja następnego roku. Wyjątkiem są feriepenger od zasiłku dla bezrobotnych, które są wypłacane zwykle na przełomie stycznia i lutego roku następnego.

Pracownicy na zwolnieniu chorobowym nie mogą żądać wypłaty świadczeń urlopowych zanim faktycznie nie wykorzystają urlopu lub rozwiążą stosunek pracy.

Dana umowa zbiorowa lub indywidualna umowa o pracę może zawierać inne przepisy, które dają prawo do wyższego wynagrodzenia urlopowego.

Opodatkowanie feriepenger

Nie jest prawdą, że feriepenger jest świadczeniem nieopodatkowanym. Podobnie jak każdy inny dochód z pracy – świadczenie to podlega opodatkowaniu, zgodnie z przyznaną karta podatkową. Przyjęło się, że pieniądze za urlop wypłaca się jako kwotę brutto, nie potrącając w miesiącu przejścia na urlop zaliczki na podatek. Zazwyczaj pracodawcy potrącają nieco wyższą zaliczkę na podatek od wynagrodzeń w ciągu roku, właśnie po to, żeby wynagrodzenie urlopowe było wyższe. 

A co z wynagrodzeniem urlopowym w okresie wypowiedzenia?

Nawet jeśli stosunek pracy ulega rozwiązaniu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty feriepenger nie tylko z roku ubiegłego, ale również bieżącego, a cała kwota powinna być wypłacona wraz z ostatnią pensją. Jeśli pracodawca przesunie wypłatę środków na czerwiec kolejnego roku, były pracownik musi złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe za ten rok, co w przypadku osób wracających do Polski wiąże się z koniecznością samodzielnego odprowadzenia podatku od feriepenger. Jeśli pracodawca nie chce wypłacić Ci świadczenia urlopowego wraz z ostatnią wypłatą, nie zwlekaj – po upływie trzech lat sprawa ulega przedawnieniu i nie będzie można ubiegać się o zaległe wynagrodzenie urlopowe. Co możesz zrobić? Zgłoś swój problem do związków zawodowych, sądu rozjemczego (forliksråd) lub sądu wyższej instancji; norweska Inspekcja Pracy nie ma bowiem uprawnień, by działać w imieniu pracownika. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w odzyskaniu wynagrodzenia za feriepenger.

Pomożemy Ci odzyskać feriepenger, jeśli pracodawca unika wypłaty należnego świadczenia urlopowego.

Skontaktuj się z nami, a obliczymy należne Ci ferepeneger i odzyskamy je dla Ciebie.