Feriepenger – świadczenia urlopowe w Norwegii

Na świadczenie urlopowe (feriepenger) zapracowuje się w roku poprzedzającym rok wypłaty świadczenia (rok urlopowy). Wynosi ono 10,2% wynagrodzenia brutto wypracowanego w ciągu poprzedniego roku i wypłacane jest zazwyczaj w czerwcu roku urlopowego. 

Masz pytania dotyczące świadczeń urlopowych w Norwegii?

Skontaktuj się i otrzymaj dokładniejsze informacje o Feriepenger!

Dla pracowników w wieku powyżej 60 lat, wysokość feriepenger wzrasta do 12,5% uzyskanego dochodu za rok poprzedni a urlop trwa 5 tygodni. Pracownicy firm, w których zawarte są porozumienia zbiorowe, bądź którzy odprowadzają składki na związki zawodowe mogą liczyć na wyższe feriepenger. W takim przypadku jego wysokość liczy się od 12% wypracowanego dochodu brutto a osoby, które przekroczyły 63 rok życia mogą liczyć na świadczenie w wysokości 14,3% dochodu brutto.

Kiedy można wymagać wypłacenia świadczenia urlopowego?

W Norwegii można wymagać wypłacenia świadczenia urlopowego tydzień przed planowanym urlopem lub przy ostatnim wynagrodzeniu, jeżeli kończy się pracę w danym przedsiębiorstwie.

Pracownicy na zwolnieniu chorobowym nie mogą żądać wypłaty świadczeń urlopowych zanim faktycznie nie wykorzystają urlopu lub rozwiążą stosunek pracy.

Dana umowa zbiorowa lub indywidualna umowa o pracę może zawierać inne przepisy, które dają prawo do wyższego wynagrodzenia urlopowego.

Opodatkowanie feriepenger

Nie jest prawdą, że feriepenger jest świadczeniem nieopodatkowanym. Podobnie jak każdy inny dochód z pracy – świadczenie to podlega opodatkowaniu, zgodnie z przyznaną karta podatkową. Przyjęło się, że pieniądze za urlop wypłaca się jako kwotę brutto, nie potrącając w miesiącu przejścia na urlop zaliczki na podatek. Zazwyczaj pracodawcy potrącają nieco wyższą zaliczkę na podatek od wynagrodzeń w ciągu roku, właśnie po to, żeby wynagrodzenie urlopowe było wyższe

Pomożemy Ci uzyskać elektroniczny dostęp do wszystkich platform urzędowych, jak Nav czy Altinn

Skontaktuj się, a podpowiemy, jak skomunikować się elektronicznie z urzędami w Norwegii