Skip to main content

Zasiłek pogrzebowy w Norwegii

Gdy odchodzi bliska osoba, oprócz wszechogarniającego smutku, należy także załatwić ogrom spraw urzędowych. Nie każdy w takiej chwili ma do tego głowę. Przychodzimy z pomocą także w tak trudnych chwilach. Pomożemy Ci uzyskać zasiłek pogrzebowy w Norwegii (gravferdsstonad), o który ma prawo ubiegać się rodzina osoby zmarłej, jaka pracowała w Norwegii. Pomożemy również odzyskać składki z drugiego filaru ubezpieczenia wpłacane przez osobę zmarłą.

Nie musisz samemu stawiać czoła norweskiej biurokracji

Pomożemy Ci uzyskać zasiłek pogrzebowy, dzięki któremu otrzymasz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu i transportu zwłok bliskiej osoby.

Komu przysługuje norweski zasiłek pogrzebowy?

W ciężkich chwilach wiemy, jak istotne jest odpowiednie wsparcie. Nie wiesz, czy masz prawo do norweskiego zasiłku pogrzebowego? Wyjaśniamy, co stanowią norweskie przepisy.

Zasiłek pogrzebowy w Norwegii przysługuje w sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia, czy śmierć nastąpiła w Norwegii, czy w Polsce. Co istotne, świadczenie przysługuje jednocześnie tylko z jednego z krajów EOG. Co to oznacza? Jeśli wypłacono zasiłek np. w Polsce, nie będzie dłużej przysługiwał w Norwegii.

O zasiłek pogrzebowy w Norwegii może starać się osoba, która pokryła koszty pogrzebu lub/i transportu. Przepisy nie określają jednak, czy ma to być wyznaczony prawnie spadkobierca, czy ktoś inny. O zasiłek może się też starać osoba mająca formalne upoważnienie od kogoś posiadającego prawo do wystąpienia o świadczenie.

Gravferdsstonad – zwrot kosztów pogrzebu w Norwegii

Aby ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu oraz dofinansowanie po śmierci bliskiej osoby, należy wypełnić stosowny formularz – Krav om gravferdsstønad. Wiele osób ma problemy z prawidłowym wypełnieniem formalności – wtedy z pomocą przychodzimy ATS Pomoc w Norwegii. Wskażemy Ci odpowiedni wniosek, pomożemy w zapoznaniu się z jego treścią, a także w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów.

Zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 28 677 NOK (dane na styczeń 2024 r.) i jest uzależniony od wysokości faktycznych i niezbędnych kosztów poniesionych w związku z pochówkiem. Na jego ewentualne pomniejszenie może mieć wpływ kilka czynników:

  • majątek posiadany przez zmarłego, a w sytuacji, gdy zmarły posiadał małżonka, również majątek małżonka (bądź partnera, o ile związek był w świetle norweskiego prawa zdefiniowany jako formalny) ;
  • sumy ewentualnego ubezpieczenia wypłaconego po śmierci;
  • ewentualna kwoty emerytury wypłaconej zmarłemu za ostatni okres przed śmiercią;
  • ewentualne inne wypłaty z organizacji, stowarzyszeń, czy od innych podmiotów, jakich członkiem był zmarły.

Zasada generalna jest następująca – jeśli w chwili śmierci zmarły dysponował na koncie kwota większą niż maksymalna kwota zasiłku, świadczenie nie zostanie przyznane.

Jeżeli zmarł miał mniej niż 18 lat, zasiłek pogrzebowy nie jest uzależniony od dochodów i nie zostanie ewentualnie stosownie do nich pomniejszony. Zasada ta dotyczy również dzieci martwo urodzonych.

Dodatek związany z transportem zwłok

Gdy bliski umiera w Norwegii, rodzina najczęściej decyduje się na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Nie jest to najprostsze rozwiązanie i wymaga dopełnienia szeregu formalności i procedur. Czy można samemu przewieźć prochy zmarłego? Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy?

Zgodnie z prawem, urnę może przewieźć każdy, kto posiada odpowiednią zgodę (czyli uprawnienie do sprowadzenia zwłok z zagranicy), którą my w ATS Pomoc w Norwegii pomagamy uzyskać.

W kwestii transportu zwłok poza granice kraju obowiązują osobne zasady niż w przypadku, gdy transport odbywa się na terenie kraju. Odmienne przepisy są też stosowane, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy. Ponieważ sprawy te mogą być rozpatrywane indywidualnie, konieczny jest dokładny opis sytuacji.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy?

  • Akt zgonu,
  • Rachunek z zakładu pogrzebowego,
  • Potwierdzenie kosztów nagrobka oraz wszelkich innych kosztów komunalnych,
  • Potwierdzenie kosztów transportu zwłok z zagranicy (z dokładnym wyszczególnieniem kilometrów, danych przewoźnika oraz adresem),
  • Skattemelding, czyli deklaracja podatkową zmarłego.

W przypadku, gdy osoba zmarła przebywała w związku małżeńskim lub miała dzieci – istotne jest także zeznanie podatkowe osoby owdowiałej.

UWAGA: o zasiłek można się starać w ciągu sześciu miesięcy od daty odejścia zmarłego. Tylko w wyjątkowych przypadkach NAV robi wyjątki od tej reguły.

Zgłoś się do ATS Pomoc w Norwegii po więcej szczegółów odnośnie zasiłku pogrzebowego

ATS Pomoc w Norwegii pomaga w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji do NAV i prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]