Skip to main content

Polityka prywatności firmy

1. Administratorem Danych Osobowych na niniejszej stronie internetowej jest Anna Lidia Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATS Anna Stankiewicz, ul. Wojska Polskiego 122/5, 73-110 Stargard, NIP:854 203 01 54, REGON: 320089392. 

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). 

3. W firmie ATS Anna Stankiewicz, na stronie internetowej, zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane w celu wykorzystania w przypadku wysyłki treści marketingowych drogą elektroniczną,
b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wykonywaną usługą,
c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako klienci  naszej firmy wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie do Państwa treści marketingowych tj. newslettera oraz wiadomości e-mail.