Kildeskatt – sposób rozliczania podatku dochodowego

Prawo podatkowe w Norwegii bardzo często ulega zmianom. Trudno być z nim na bieżąco, mając na głowie także inne aspekty życia w kraju fiordów. Jedne podatki są zastępowane drugimi, i tak też jest w przypadku Kildeskatt. To nowy sposób rozliczania podatku dochodowego, który jest odpowiedzią rządu norweskiego na pomysł uproszczenia tutejszego systemu podatkowego. 

Oszacowanie karty podatkowej

Aby ułatwić naszym klientom podjęcie decyzji, który sposób opodatkowania jest dla nich najkorzystniejszy, nasza firma ATS Anna Stankiewicz wprowadziła nową usługę. Polega ona na oszacowaniu karty podatkowej, czyli sprawdzeniu, czy tzw. Kildeskatt jest korzystny dla Klienta, czy raczej powinien on pozostać przy rozliczaniu np. w statusie pendler.
Klient decydujący się na tę usługę musi podać wszystkie dane podatkowe za dany rok tj. wysokość dochodu oraz wszystkie planowane odpisy od podatku.

Kildeskatt – na czym polega? 

Kildeskatt to nowy sposób opodatkowania, który wynika również z nowego sposobu wyliczania zaliczki na podatek dla pracowników zagranicznych, ale pracujących w Norwegii, czyli rezydentów. Został on wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. przez norweski urząd podatkowy – Skatteetaten. 

Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

  • Kildeskatt to stałe opodatkowanie zarobków;
  • Dochody są opodatkowane w wysokości 25%;
  • Dochód jest rozliczany miesięcznie – nie ma opcji zwrotu ani niedopłaty podatku.

Ta forma opodatkowania przewidziana jest dla osób przebywających w Norwegii tylko przez krótki okres w danym roku podatkowym, na przykład miesiąc lub dwa.

Kildeskatt – zalety rozwiązania

Zaletą nowych przepisów Kildeskatt jest to, że podatnik nie martwi się o rozliczenia podatkowe. Zgłasza pracodawcy oraz w Norweskim Urzędzie Skarbowym, że chce korzystać z kildeskatt i na tym kończy się jego rola. Od tej pory pracodawca pobiera co miesiąc podatek w wysokości 25%, a po zakończeniu roku podatkowego, podatnik nie ma obowiązku składania żadnego zeznania podatkowego.

Kildeskatt – wady rozliczenia

Doradcy w firmie ATS Anna Stankiewicz przeanalizowali różne warianty rozliczeń, a zwłaszcza porównali nowy sposób rozliczania z rozliczeniem w statusie „pendler” oraz „10%”.
Wnioski są takie, że oprócz powyżej opisanych zalet nowego rozwiązania, są także pewne jego niekorzystne konsekwencje dla podatników. Mianowicie podatnik wybierający tzw. kildeskatt: 

– nie ma prawa do żadnych dodatkowych odliczeń, czyli w przypadku statusu pendler nie ma możliwości odliczenia diet, mieszkania, dojazdów oraz wszelkich innych dodatków do wynagrodzenia itp., a w przypadku osób korzystających z odpisu 10% –  nie ma możliwości odpisu 10% wartości dochodów; 

– nie ma możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, która przysługuje KAŻDEMU podatnikowi nie korzystającemu z rozliczenia Kildeskatt; 

– zobowiązany jest opodatkować wszystkie dodatki od wynagrodzenia jakie mu przysługują, nawet jeśli wcześniej nie musiał płacić od nich żadnego podatku. Przy wyborze kildeskatt należy wziąć pod uwagę, że te dodatki wchodzą w sumę przychodów całkowitych. Oznacza to, że jeśli pensja z dodatkami przekroczy wartość 617 500 NOK w roku 2019, to nie będzie można skorzystać z kildeskatt; 

Konsultanci ATS Pomoc w Norwegii oszacowali, że średnio przy rozliczeniu w statusie pendler lub po uwzględnieniu wszystkich innych odliczeń od podatku, podatnik płaci ok. 15-17% podatku, więc jest to dużo mniej niż przy wybraniu nowego sposobu opodatkowania.

Kto może skorzystać z Kildeskatt?

Kildeskatt to rozwiązanie skierowane do pracowników, którzy nie mieszkają na stałe w Norwegii. Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozliczania podatnika z podatku dochodowego. Skierowane jest do osób, które przyjechały do Norwegii na jakiś czas i muszą rozliczyć się tu z podatku. Niemniej ich stałym miejscem zamieszkania jest np. Polska.

  • Z rozwiązania mogą skorzystać zagraniczni pracownicy, o łącznych dochodach (włącznie z dietami i wypłacanymi dodatkami, nawet tymi nieopodatkowanymi) nie większych niż 617 500 NOK w 2019 roku. 
  • Co do zasady, podatnik nie może być rezydentem podatkowym w Norwegii, aby móc skorzystać z tego rozwiązania –  jego pobyt w Norwegii nie może przekraczać 183 dni w Norwegii w trakcie roku. 
  • Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego stają się rezydentami w Norwegii do celów podatkowych, mogą być opodatkowani kildeskatt, ale tylko w tym roku, w którym stali się rezydentami.

Czy Kildeskatt jest obowiązkowe?

Nowe przepisy Kildeskatt nie są obligatoryjne, tzn. podatnik może, ale nie musi wybierać nowego sposobu rozliczania. Warto wiedzieć, że jeśli jednak zdecyduje się wybrać Kildeskatt jako sposób rozliczania, np. w styczniu, to w trakcie roku może zmienić go na inny sposób rozliczania, zgłaszając zmianę w norweskim Urzędzie Skarbowym oraz do pracodawcy. Jednak w tym przypadku nie będzie mógł ponownie, w trakcie roku podatkowego, wrócić do kildeskatt. 

Ponadto, jeśli podatnik wybierze kildeskatt, a będzie przebywał w Norwegii dłużej niż 183 dni, bądź przekroczy kwotę dochodu stanowiącą 617 500 NOK, norweski urząd skarbowy zmieni rozliczenie na zwykłe.

Każdy podatnik może zrezygnować z kildeskatt i rozliczyć się w normalnym trybie. Zwykle bardziej opłaca się rezygnacja z kildeskatt, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Zapraszamy do naszych biur , wykonujemy kalkulacje i robimy symulację opłacalności . 

Potrzebujesz więcej informacji na temat Kildeskatt?

Zapraszamy do naszych biur w Polsce i Norwegii, w celu uzyskania więcej informacji na ten temat. Jeśli nie możesz nas odwiedzić – zadzwoń!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com