Karta podatkowa w Norwegii

Karta podatkowa to podstawowy dokument, który norweski pracodawca musi uzyskać z urzędu skarbowego, aby prawidłowo odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy swojego pracownika.

Pomożemy dopełnić formalności związanych z kartą podatkową w Norwegii

Skorzystaj z profesjonalnej obsługi i rozliczaj się poprawnie z urzędem skarbowym

Czym jest karta podatkowa w Norwegii?

Karta podatkowa jest dokumentem, który informuje pracownika i pracodawcę o wysokościach zaliczek na podatek dochodowy w danym roku kalendarzowym. Zawiera ona informacje na temat kwot, które zostaną pobrane z wynagrodzenia na poczet podatku za każdy miesiąc zatrudnienia.

Karta podatkowa jest ważna przez cały rok kalendarzowy i jest niezbędna do otrzymania skattemelding – wstępnego rocznego rozliczenia podatkowego. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą ją uzyskać.

Co się stanie, jeśli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej pracownika?

W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika. Jedynym wyjątkiem jest styczeń – w tym miesiącu możliwe jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie karty z roku poprzedniego.

Jak uzyskać kartę podatkową w Norwegii?

Kartę podatkową należy zamówić w norweskim urzędzie skarbowym. Aby to zrobić po raz pierwszy, konieczna jest osobista wizyta w placówce i wyrobienie sobie numeru personalnego. Dla pracownika zagranicznego najczęściej jest to numer tymczasowy, tzw. D-nummer. Do jego uzyskania potrzebna jest podpisana już umowa o pracę albo zlecenie.

Stawki podatkowe w karcie przy pierwszym zgłoszeniu są wyliczane na podstawie prognozowanego przychodu danego pracownika, zadeklarowanych ulg oraz tego, gdzie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W kolejnych latach karta jest wystawiana na podstawie poprzednich rozliczeń podatkowych. 

Pomożemy Ci zamówić kartę podatkową w Norwegii i odpowiemy na wszelkie pytania

Skorzystaj z naszej pomocy, aby poprawnie rozliczać podatki, pracując w Norwegii!

Rodzaje kart podatkowych w Norwegii

W Norwegii stosowane są 2 typy kart: tabelaryczna (tabellkort), dla osób mających stałe zatrudnienie, u jednego pracodawcy oraz procentowa (prosentkort) – przy przychodach nieregularnych i wielu pracodawcach.

  • Karta tabelaryczna  tabellkort:  urząd podatkowy przypisuje odpowiedni kod z tabeli  na podstawie szacowanych/ osiąganych dochodów,  z reguły przyznawana jest podatnikom osiągającym stałą wypłatę u jednego pracodawcy. W razie przewidywanych, dodatkowych dochodów trzeba poinformować urząd o zmianach, które mogą mieć wpływ na przypisany podatnikowi kod i potrzebę zmiany karty podatkowej. W przypadku kilku pracodawców, główny pracodawca (u którego zarabia się najwięcej) rozlicza dochody według tabeli tabellkort, pozostali pracodawcy według prosentkort. W przypadku pobierania świadczeń z NAV (NAV także traktowany jest jako pracodawca) główne świadczenie będzie rozliczane według tabellkort, a pozostałe według prosentkort.
  • Karta procentowa prosentkort: zaliczkę na podatek odciąga się według ustalonego procentu od dochodu , karty stosowane są częściej w przypadku, gdy uzyskiwane dochody są nieregularne. Jeśli podatnik zarobi więcej w porównaniu z dochodami, których użyto do ustalenia wysokości prosentkort, to odciągnięty podatek będzie niższy. Gdy zarobi mniej, to podatek będzie wyższy niż być powinien. W zasadzie każdy, kto ma kilku pracodawców może wnioskować o prosentkort, aby uniknąć ewentualnej niedopłaty podatku.

Kildeskatt – nowy sposób opodatkowania w Norwegii

Opodatkowanie kildeskatt to nowy sposób wyliczania zaliczki na podatek dla pracowników zagranicznych, którzy pracują w Norwegii (dotyczy wyłącznie rezydentów). Ten sposób opodatkowania obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Na podstawie kildeskatt wszystkie zarobki są opodatkowane w wysokości 25%. W stawce zawarty jest już Trygdeavgift, czyli podatek socjalny w wysokości 8,2%. 

Więcej na temat kildeskatt znajdziesz tutaj: https://www.pomoc-w-norwegii.com/25-podatku-czyli-kildeskatt/.

Kiedy otrzymuje się informację o karcie podatkowej skattetrekksmelding?

Informacje o karcie podatkowej skattetrekksmelding, obowiązującej na następny rok podatkowy wysyłane są w grudniu na indywidualne konta na Altinn. Dane umieszczone na karcie należy każdorazowo sprawdzić, czy są zgodne z prawdą, ewentualnie wprowadzić zmiany za pomocą portalu Altinn. 

Jeśli do 9 stycznia br., podatnik nie otrzymał informacji z urzędu skarbowego o swojej karcie podatkowej, oznacza to, że urząd nie miał wystarczających informacji. W takim wypadku należy zamówić kartę podatkową, uzupełniając wymagane informacje. Nie ma już obowiązku dostarczania karty podatkowej do pracodawcy, jeśli dysponuje on numerem personalnym pracownika to ma dostęp do najaktualniejszej karty za pomocą swojego profilu Altinn.

Kiedy zmienić kartę podatkową w Norwegii?

Zmieniając kartę podatkową w ciągu roku należy wziąć pod uwagę dochody otrzymane od stycznia bieżącego roku do momentu wnioskowania o nową kartę. Przy zmianie karty brane są pod uwagę roczne dochody, dodatkowe zarobki i wszelkie odliczenia od dochodów. 

Kartę podatkową w Norwegii należy zmienić:

  • przy podjęciu pierwszej pracy w tym kraju,
  • przy nieprawidłowościach w danych,
  • gdy nastąpiły zmiany w dochodach w ciągu roku,
  • kiedy wynik rozliczenia za rok poprzedni wykazał niedopłatę podatku,
  • kiedy wystąpiły inne okoliczności, które mają wpływ na wysokość podatku (np. podatnik uzyskał uprawnienia do skorzystania z określonych odliczeń).

Potrzebna Ci pomoc w uzyskaniu dostępu do systemu Alltin lub NAV?

Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów!