JAK ROZLICZYĆ PODATEK

Na przełomie marca i kwietnia każdego roku norweski urząd podatkowy Skatteetaten przesyła na stronę Altinn indywidualne, wstępne rozliczenie podatkowe -skattemelding, dawniej selvangivelse,   wypełnione na podstawie danych, jakie urząd podatkowy uzyskał od wszystkich  pracodawców, NAV, banków i innych źródeł za dany rok podatkowy. Podatnik ma obowiązek skontrolować, czy dane zawarte w skattemelding zgadzają się  z rocznym zestawieniem przychodu   i odprowadzonym  podatkiem, wykazanym  na druku (årssammendrag, sammenstilling),  otrzymanym  od każdego  pracodawcy w styczniu, rocznym rozliczeniem z NAV i   rocznymi rozliczeniami z innych źródeł ( jeśli takie wystąpiły). Jeśli nie wprowadza się żadnych zmian i nie ma dodatkowych odpisów od podatku – nie trzeba  odsyłać zeznania podatkowego. Z dniem 30 kwietnia  zostanie ono potraktowane przez urząd podatkowy jako ostateczne rozliczenie za dany rok (skatteoppjør), które zostanie opublikowane na stronie Altinn lub wysłane pocztą tradycyjną na adres podatnika (ważne jest, aby urząd wiedział, na jaki adres ma przesłać nasze zeznanie, dlatego należy zarejestrować lub uaktualnić  właściwy adres w Folkeregister).    Gotowe zeznanie podatkowe można złożyć drogą elektroniczną ( jeśli mamy założony profil na stronie Altinn i kody dostępu do strony) lub wysłać pocztą tradycyjną do właściwego urzędu podatkowego wskazanego na skattemelding.

KIEDY SAMEMU NALEŻY DOKONAĆ ROZLICZENIA

Istnieją dwie sytuacje, kiedy podatnik  musi rozliczyć się osobiście i odesłać zeznanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.

  1. Jeżeli dane zawarte w skattemelding są niezgodne z otrzymanymi od pracodawców rocznymi rozliczeniami – należy je poprawić.
  2. Podatnik w Norwegii ma prawo do odliczeń, np. standardowego odpisu dla pracownika zagranicznego czy osób dojeżdżających(pendlerfradrag). Istnieją również odpisy z tytułu posiadanych kredytów, dojazdów do pracy, dojazdów do szkoły czy przedszkola, z tytułu zgromadzonych środków na BSU, kursów czy wydatków bezpośrednio poniesionych na wykonywaną pracę. O odpisy należy ubiegać się samemu poprzez wpisanie ich do zeznania podatkowego, należy jednak  przygotować i wysłać wraz ze skattemelding wszystkie, niezbędne  dokumenty, potwierdzające prawo do odpisów.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO PODATKU

Kwota wolna od podatkuminsterfradrag  to odpis   przysługujący każdej osobie fizycznej pracującej w Norwegii, ustalany w zależności od wysokości osiągniętego dochodu (podane są progi kwotowe ,przy których można maksymalnie odliczyć 43% z  kwoty brutto),  oraz ilości miesięcy przepracowanych w Norwegii i tabel podatkowych. W 2018 roku pełna kwota minstefradrag za przepracowanych 12 miesięcy wynosi 97 610 kr.

12 miesięcy pracy w Norwegii, dochód pomiędzy :

31 801 – 72 273 –  minsterfradrag wyniesie 31801 nok

72274 – 215 340 – minsterfradrag wyniesie 43%

215 341 i więcej – minsterfradrag wyniesie 97610 nok

Progi podatkowe.  W Norwegii przy ustalaniu podatku należnego ma zastosowanie trinnskatt – podatek progresywny, zależny od wysokości dochodów brutto ze stosunku pracy, czy zastępujących go świadczeń (np. zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku chorobowego). W 2018 roku ustalono następujące wysokości progów podatkowych:

Dochód między 0 a 169 000 NOKBez podatku progresywnego
Próg 1 (1,4%)Dochód między 169 000-237 700  NOK 0,93 % podatku
Próg 2 (3,3%)Dochód między 237 900- 598 050 NOK 2,41 % podatku
Próg 3 (12,4%)Dochód między 598 050– 962 050 NOK11,52 % podatku 
Próg 4 (15,4%)Dochód powyżej  962 050  NOK14,52 % podatku

WAŻNE!

Odliczenia i ulgi nie mają wpływu na ustalenie wysokości kwoty wolnej i progów podatkowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu. Konsultanci firmy ATS Anna Staniewicz, chętnie rozwieją Państwa wątpliwości.