Skip to main content

Status pendler w Norwegii

Czym jest status pendler w Norwegii? To możliwość specjalnego rozliczenia (uznawanego też jako zwrot) dla osób, które pracują w Norwegii, ale pozostawiły w Polsce rodzinę lub samodzielny lokal, do którego wracają z określoną częstotliwością.

Rozliczenie podatkowe status pendler jest dla Ciebie skomplikowane?

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje wątpliwości i pomożemy w uzyskaniu zwrotu!

Czym jest status pendler?

Status pendler to opcja dostępna w Norwegii, która pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku wszelkie koszty związane z życiem w dwóch krajach. Skierowana jest do osób, które utrzymują na swoich barkach dwa gospodarstwa domowe. Dzięki temu statusowi możesz uzyskać znaczny zwrot ponoszonych kosztów za życie w Norwegii, takich jak: wyżywienie, opłaty za mieszkanie czy dojazd do pracy lub odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce, czy też nawet za przedszkole dla dziecka oraz świetlicę.

Kto i na jakich warunkach może korzystać ze status pendler?

Status pendler bywa też określany jako „rozłąkowe”, które przyznawane jest wyłącznie tym osobom, które mają udokumentowane koszty związane z życiem w Norwegii oraz innym kraju. W takiej sytuacji można ubiegać się m.in. o zwrot kosztów podróży, zakwaterowania w Norwegii, podstawowego wyżywienia. Status pendler pozwala na odpisanie wspomnianych składowych od podstawy obliczenia podatku.

DOJAZDY DO PRACY ORAZ INNE ODPISY

Niezależnie od tego, czy odpiszemy diety i w jakich latach, to niezmiennym jest fakt, że osoby dojeżdżające do pracy do Norwegii nadal odpiszą wszystkie koszty :

  • podróży do Norwegii i po Norwegii,
  • odpisy diet za podróże po Norwegii
  • mieszkania
  • promów i bramek,
  • przedszkola oraz zajęć dodatkowych w Polsce oraz w Norwegii
  • kredytów zaciągniętych w Polsce oraz w Norwegii
  • wydatków na leczenie
  • związków zawodowych
  • zapłaconych składek na dodatkowy filar i inne

Od kwietnia 2020 do przyznania statusu pendler nie jest już wymagane udokumentowanie minimum 3 podróży powrotnych do swojego kraju w danym roku podatkowym. Możliwe jest także odwołanie się od wcześniejszych negatywnych decyzji norweskiego urządu skarbowego.

Korzystanie ze statusu pendler daje szansę na ogromne zwroty podatkowe, sięgające nawet 80000 NOK.

Czy należy Ci się status pendler?

Status pendler to opcja skierowana zarówno do osób samotnych, czyli stanu wolnego, jak i pozostających w związku małżeńskim.

Złożenie odpowiednich dokumentów, pozwalających w ten sposób rozliczać się z norweskim urzędem skarbowym jest skomplikowane dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii. Przeprowadzimy za Ciebie taką procedurę.

Zmiany wprowadzone w 2018 roku .

Od 1 stycznia 2018 nie będzie już można korzystać z drugiej klasy, czyli ulgi dla współmałżonków o niskich dochodach. Brak tej ulgi nie odbiera prawa do rozliczenia w  statusie pendler oraz do odpisu innych ulg.

Diety *KOST* będą mogli odpisywać TYLKO podatnicy, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przygotowania  posiłków w mieszkaniu zajmowanym ze względu na miejsce pracy (w Norwegii).

O prawie do odliczenia diet decydować będą teraz faktyczne warunki mieszkaniowe. Podatnik będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający, czy w mieszkaniu są warunki do przygotowania posiłków samodzielnie/nie ma warunków  (do tej pory wystarczyło oświadczenie własne o  mieszkaniu w hotelu lub baraku). Teraz trzeba będzie dostarczyć  zaświadczenie potwierdzające z hotelu lub od właściciela mieszkania. Stawka do odpisu to 159 Nok

Biorąc pod uwagę całkowity czas  pobytu w Norwegii (bez względu na przerwy w pracy, np. z tytułu wakacji, pobierania zasiłków dla bezrobotnych czy  zasiłku chorobowego), zachowanie prawa do  ulg z tytułu diet  i wydatków na mieszkanie *KOST OG LOSJI* dla osób rozliczających się w statusie pendler zostaje ograniczone do okresu 24 miesięcy –  dotyczy  wydatków ponoszonych na wyżywienie (kost) i  koszty mieszkania (losji),poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Diety i mieszkanie w rozliczeniach prywatnych odpiszemy tylko w roku 2018  i 2019.***

***WAŻNE!

Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat (poczynając od roku 2018) zmieni komunę zamieszkania  oraz miejsce pracy w Norwegii  – to naliczanie okresu 24 miesięcy rozpoczyna się od nowa. Oznacza to, że   prawo do odpisów pendlera nabywa się na  kolejne 24 miesiące.

MOŻLIWOŚĆ WYPŁATY DIET PRZEZ PRACODAWCĘ

Zmiany w norweskim prawie podatkowym, obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku  przewidują sytuację, w której możliwe jest wypłacanie nieopodatkowanych diet bez ograniczenia czasowego 24 miesięcy. Warunkiem otrzymania od pracodawcy nieopodatkowanych diet jest brak możliwości przygotowania posiłków w wynajmowanym mieszkaniu. Ta regulacja obowiązuje bez względu na to, w jakiej formie pracodawca będzie wypłacał zwrot tych kosztów.

Pracowałeś w Norwegii i dojeżdżałeś do Polski?

Skorzystaj z rozliczenia status pendler i uzyska wiele ulg.

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+48 535 770 970
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]