Korekta rozliczeń w Norwegii

Podatnik, po złożeniu rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym w Norwegii, ma prawo skorygować je w okresie nawet do 5 lat, aby uzyskać należny mu zwrot podatku.

Dokonamy korekty Twojego rozliczenia podatkowego w Norwegii

Pomożemy uzyskać zwrot podatku w należnej Ci wysokości

Kiedy jest możliwa korekta rozliczenia w Norwegii?

W Norwegii podatnik jest automatycznie rozliczany wstępnie przez urząd skarbowy na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Następnie do 30 kwietnia ma czas na poprawienie skattemelding, jeśli:

  • pojawiły się błędy formalne lub merytoryczne,
  • ma możliwość dokonania odliczeń od podatku.

Jeśli tego nie zrobi, rozliczenie automatycznie trafia do systemu. Jeśli tak się stanie, podatnik może złożyć korektę rozliczenia. Ma na to nawet do 5 lat. Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony, są bardzo duże szanse na przyznanie zwrotu. W ten sposób można zyskać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy NOK! 

Korekta podatkowa – dokumentacja

Jak złożyć korektę podatkową w Norwegii? Konieczne jest właściwe udokumentowanie wniosku – przedstawienie dowodów na to, że należy Ci się konkretna ulga, np. status pendler czy odpis z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego. Dokumenty muszą być złożone w języku norweskim.

ATS Pomoc w Norwegii zapewnia kompleksową obsługę w zakresie składania korekt rozliczeń podatkowych. Zgłoś się do nas, a:

  • zweryfikujemy Twoje rozliczenia roczne za poprzednie lata i sprawdzimy, czy nie przysługuje Ci dodatkowy odpis,
  • przygotujemy i wyślemy w Twoim imieniu wniosek o zwrot,
  • przetłumaczymy pismo otrzymane w odpowiedzi na Twój wniosek i, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktujemy się telefonicznie z norweskimi urzędnikami (po uzyskaniu od Ciebie pełnomocnictwa.

Obsługujemy również Klientów firmowych. Pomożemy Ci uporządkować dokumentację, złożyć wniosek o anulowanie kar i odsetek oraz przejmiemy na siebie korespondencję z urzędami.

Potrzebna Ci korekta rozliczenia podatkowego w Norwegii?

Zgłoś się, a uporządkujemy Twoje sprawy

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+48 535 770 970
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com