Skip to main content

Uznanie wykształcenia w Norwegii

Wykształcenie wyższe w Norwegii jest ważne – może być konieczne do kontynuowania kariery w konkretnym zawodzie lub rozpoczęcia studiów podyplomowych. Często również po prostu pomoże Ci uzyskać atrakcyjną pracę i lepsze wynagrodzenie. Co istotne, nie musisz rozpoczynać studiów od początku. Wystarczy, że postarasz się o uznanie polskiego dyplomu w Norwegii. Formalności nie są skomplikowane – zazwyczaj gromadzi się po prostu wymagane dokumenty i wysyła do instytucji NOKUT (HK-dir). Istnieją jednak pewne wyjątki i kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. Masz już dyplom z polskiej uczelni wyższej? Zobacz, jak uzyskać uznanie wykształcenia w Norwegii!

Zdobądź uznanie wyższego wykształcenia w Norwegii

Pomożemy Ci skompletować i złożyć wymagane dokumenty!

Warto zaznaczyć, że w opisywanej kwestii często dochodzi do nieporozumień. Wiele osób myli np. pojęcie, takie jak nostryfikacja dyplomu w Norwegii, z uznaniem wykształcenia. Nie zawsze są to tożsame działania – każde z nich ma inne skutki i przydaje się w innych sytuacjach. Nasza firma pomaga przeprowadzić odpowiednie procedury w obu przypadkach. Co więcej, zajmujemy się nie tylko uznaniem wykształcenia wyższego, ale również wykształcenia średniego (w oparciu o świadectwo dojrzałości) lub zawodowego.

Nostryfikacja wykształcenia wyższego w Norwegii – co to takiego?

Nostryfikacja to uznanie ważności tytułów zawodowych oraz świadectw i stopni naukowych, uzyskanych w innych krajach. Państwowy Organ ds. Jakości Wykształcenia w Norwegii (NOKUT, od niedawna HK-dir) może uznać wyższe wykształcenie z zagranicy w stopniu ogólnym (dotyczącym poziomu i zakresu kształcenia), a następnie nostryfikować, czyli przeliczyć punkty i ewentualnie uznać wykształcenie za odpowiadające norweskim stopniom, takim jak absolwent szkoły wyższej, licencjat, magister lub doktor.
Procedura, w ramach której przeprowadzana jest nostryfikacja dyplomu w Norwegii, polega na dokładnym sprawdzeniu programu nauczania, poziomu nauczania oraz dyplomu. W rzadkich przypadkach może wymagać uzupełnienia brakujących elementów wiedzy lub odbycia praktyk.

Uznanie lub autoryzacja wykształcenia w Norwegii a zawody regulowane – co warto o nich wiedzieć?

W niektórych zawodach regulowanych, takich jak na przykład medycyna, architektura czy inżynieria, wymagane jest uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych. Samo uznanie polskiego dyplomu w Norwegii przez HK-dir może nie wystarczyć.
Konieczne będzie wtedy złożenie aplikacji w celu uzyskania licencji do wykonywania zawodu, a także rejestracja w odpowiednim ministerstwie lub innej instytucji, dedykowanej danej profesji. Dla przykładu – autoryzacja dyplomu pielęgniarki w Norwegii to zadanie, które jest realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w tym kraju. Opisywana procedura dotyczy czasami również zawodów, które nie wymagają wyższego wykształcenia, ale wiążą się z konkretną wiedzą i umiejętnościami – np. elektryka czy nauczyciela.

Czy warto starać się o uznanie polskiego dyplomu w Norwegii w zawodach nieregulowanych?

Warto wspomnieć, że w Skandynawii istnieje także wiele zawodów nieregulowanych. W takim przypadku uznanie wykształcenia w Norwegii nie jest konieczne, by móc podjąć pracę. Trzeba jednak zauważyć, że pracodawcy coraz częściej i tak wymagają od kandydata na dane stanowisko dokumentów, potwierdzających umiejętności. Z dyplomem czy świadectwem jest po prostu łatwiej.
Jako zwody nieregulowane, w których nie jest konieczne potwierdzenie wykształcenia w Hk-dir, Norwegia uznaje m.in.:

 • malarz pokojowy,
 • ogrodnik,
 • hydraulik,
 • mechanik samochodowy,
 • tłumacz,
 • cieśla,
 • murarz,
 • kosmetyczka,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • masarz,
 • kelner.

W wymienionych profesjach nie jest wymagane udowodnienie posiadanych kwalifikacji przy pomocy odpowiednich dokumentów, ale – tak jak wspominaliśmy – nie oznacza to, że pracodawca nie poprosi o świadectwo kwalifikacji zawodowych lub dyplom ukończenia studiów. Co więcej, w niektórych branżach może być konieczne przedstawienie dokumentu, potwierdzającego znajomość języka norweskiego bądź przynajmniej angielskiego.

Dlaczego warto starać się o uznanie polskiego wykształcenia w Norwegii?

Posiadanie potwierdzenia zawodowych kwalifikacji czy dyplomu studiów wyższych, równorzędnego z tym, który można uzyskać na norweskiej uczelni, to nie tylko możliwość łatwiejszego znalezienia pracy i większe szanse na rozmowach kwalifikacyjnych. Takie rozwiązanie ma również kilka innych korzyści.

1. Nowe perspektywy zawodowe

Nostryfikacja dyplomu w Norwegii to szansa dla osób, które w tym kraju szukają pracy w instytucjach państwowych oraz największych, prestiżowych firmach. Takie organizacje stawiają zazwyczaj na specjalistów z najwyższej półki, wymagając potwierdzenia kwalifikacji zarówno w stopniu praktycznym, jak i formalnym.

2. Wyższe zarobki

Często, poprzez uznanie wykształcenia, można liczyć w Norwegii na wyższą stawkę godzinową. Łatwiej również rozmawia się z pracodawcą o podwyżce, zyskując argument w postaci odpowiedni kwalifikacji zawodowych czy specjalistycznej wiedzy.

3. Kontynuowanie nauki

W wielu przypadkach od osób, które chcą rozpocząć studia podyplomowe w Norwegii, wymaga się uznania dyplomu z wcześniejszych etapów edukacji przez HK-dir. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy w planach jest studiowanie innego kierunku – dzięki nostryfikacji od razu zalicza się kilka przedmiotów z polskiej uczelni. Czasami można spotkać się również z kursami lub egzaminami, których ukończenie wymaga udokumentowania posiadanego wykształcenia.

Potrzebujesz pomocy, aby uzyskać uznanie wykształcenia w Norwegii?

Zgłoś się do nas!

Jakie dokumenty są niezbędne do uznania wykształcenia w Norwegii?

Jeśli Twoim celem jest nostryfikacja zagranicznego wykształcenia, należy zgłosić się do HK-dir – urzędu państwowego, którego jednym z zadań jest porównywanie uzyskanego poza Norwegią wykształcenia z obowiązującym w tym kraju programem studiów. Dokumenty, które należy przesłać w przypadku nostryfikacji (w języku polskim oraz przetłumaczone na język norweski, bądź inny język skandynawski lub angielski) to:

 • świadectwo dojrzałości, potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • suplement do dyplomu lub – jeśli go nie ma – indeks bądź wyciąg/wypis z indeksu,
 • skan dokumentu tożsamości.

W takich sytuacjach, jak np. autoryzacja dyplomu pielęgniarki w Norwegii, konieczne będzie przekazanie dokumentów do tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, ale sam zestaw formalności i procedura nie będą się różnić. Nasi specjaliści mogą pomóc Ci również w tym przypadku – skontaktujemy się z odpowiednimi instytucjami, a następnie sprawnie przeprowadzimy całe postępowanie.

HK-dir Norwegia – jak długo trwa procedura uznania wykształcenia?

Czas oczekiwania zależy od kilku czynników. Z naszej strony Twoja sprawą zajmiemy się zaraz po pierwszym kontakcie. Wyjaśnimy, które dokumenty są niezbędne, by było możliwe uznanie wykształcenia w Norwegii, a po ich otrzymaniu sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Jeśli konieczne będzie przetłumaczenie np. dyplomu na język norweski lub angielski, nasi specjaliści mogą zaproponować taką usługę. To nieco wydłuży cały proces, ale nie będzie trwało więcej niż kilka dni.

Kolejny krok to przekazanie dokumentów do HK-dir. Norwegia jest krajem, w którym urzędnicy dużą wagę przykładają do prawidłowego wypełnienia dokumentów i przekazania ich w komplecie. Zadbamy o to, by Twoja aplikacja nie miała żadnych błędów formalnych.

Gdy dokumenty trafią już do rozpatrzenia, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Norweska Agencja Kontroli Jakości Edukacji podejmuje decyzje w ciągu 3 miesięcy. Jeśli będzie ona pozytywna (a z nami nie musisz obawiać się odmowy), otrzymasz potwierdzenie, że przeprowadzone zostało uznanie Twojego wykształcenia w Norwegii. Od tego momentu zyskujesz solidny argument w kontaktach z pracodawcami, który ułatwi Ci znalezienie zatrudnienia i pozwoli podnieść zarobki.

Musisz ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci spełnić wszystkie warunki, przygotować dokumenty oraz prawidłowo wypełnić wniosek.