Skip to main content

Uznanie wykształcenia wyższego z zagranicy

Wykształcenie wyższe w Norwegii jest ważne – pomoże Ci uzyskać atrakcyjną pracę i lepsze wynagrodzenie.
Masz już dyplom z polskiej uczelni wyższej? Zobacz, jak uzyskać jego uznanie w Norwegii.

Zdobądź uznanie wyższego wykształcenia w Norwegii

Pomożemy Ci skompletować i złożyć wymagane dokumenty!

Nostryfikacja wykształcenia wyższego – co to takiego?

Nostryfikacja to uznanie ważności tytułów zawodowych oraz świadectw i stopni naukowych, uzyskanych w innych krajach. Państwowy Organ ds. Jakości Wykształcenia w Norwegii (NOKUT) może uznać wyższe wykształcenie z zagranicy w stopniu ogólnym (dot. poziomu i zakresu kształcenia) – nostryfikować, czyli przeliczyć punkty i ewentualnie uznać wykształcenie za odpowiadające norweskim stopniom, takim jak absolwent szkoły wyższej, licencjat, magister lub doktor.

Potrzebujesz pomocy, aby uzyskać uznanie wykształcenia w Norwegii?

Zgłoś się do nas!

Dokumenty niezbędne do uznania wykształcenia w Norwegii

Jeśli Twoim celem jest nostryfikacja zagranicznego wykształcenia należy zgłosić się do NOKUT (Norweskiej Agencji Kontroli Jakości Edukacji) – urzędu państwowego, którego jednym z zadań jest porównywanie uzyskanego poza Norwegią wykształcenia z obowiązującym w tym kraju programem studiów. 

Dokumenty, które należy przesłać w przypadku nostryfikacji (w języku polskim oraz przetłumaczone na język norweski, bądź inny język skandynawski lub angielski) to:

  • świadectwo dojrzałości, potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego.
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • suplement do dyplomu lub – jeśli go nie ma – indeks bądź wyciąg/wypis z indeksu,
  • skan dokumentu tożsamości.

Musisz ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci spełnić wszystkie warunki, przygotować dokumenty oraz prawidłowo wypełnić wniosek.