Skip to main content

Rezydent podatkowy w Polsce

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i nie miałeś w Polsce dochodów, zarabiałeś tylko w Norwegii, to musisz złożyć PIT-36 w kraju rodzinnym. Z tego tytułu nie zostanie naliczone podwójne opodatkowanie. 

Jeśli jesteś rezydentem w Polsce i osiągałeś dochody w obu krajach, to zapłacisz podatek w Norwegii, zaś w Polsce może zostać nałożona na Ciebie dopłata. Nie jest to powód do dużego zmartwienia, bo ewentualna dopłata nie obciąży znacząco twojego budżetu. 

 

Definicja miejsca zamieszkania obejmuje dwa kryteria: pobyt na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadanie na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych rozumianego jako centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych (czyli na przykład posiadanie w Polsce małżonka, domu, firmy będącej najważniejszym źródłem dochodu itp.).  

Oznacza to, że spełnienie przynajmniej jednego z tych kryteriów pozwala uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Każde z tych kryteriów jest rozpatrywane niezależnie.  

Trzeba przybliżyć termin „ośrodek interesów życiowych”. Odwołuje się on do dwóch rzeczy :  

  • Centrum  interesów osobistych, należy rozumieć jako miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. To na przykład występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej, itp. W praktyce, czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci.  
  • Centrum interesów gospodarczych to w praktyce miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.  

 

Z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać? 

Podatnicy rozliczający się w Norwegii mogą skorzystać z wielu korzyści, do których zaliczają się przede wszystkim: 

  • status pendler – czyli ulga przysługująca zagranicznym pracownikom podróżującym pomiędzy swoim krajem i Norwegią, 
  • Rozliczenie dla osób dojeżdżających, nie posiadających prawa do odpisów pendler. 
  • Odpis odsetek od kredytów 

Nie wiesz którego kraju jesteś rezydentem?

Skorzystaj z naszej ankiety!