Skip to main content
NEWS
17 czerwca 2022

Propozycja reformy emerytalnej

Eksperci proponują stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Norwegii. Jeśli projekt reformy zostanie zaakceptowany, czekają nas istotne zmiany. Pensjonsutvalget, czyli Komisja Emerytalna przy radzie ministrów wybrana w celu ewaluacji obecnie istniejącego…