Skip to main content

Analiza zadłużenia w Norwegii

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Norwegii i zmagasz się z problemem zadłużenia, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Wspieramy właścicieli firm oraz osoby prywatne w identyfikacji i rozwiązaniu trudnych sytuacji finansowych. Analiza zadłużenia w Norwegii to usługa dla osób działających w tym kraju, która pomoże bez stresu wyprowadzić finanse na prostą.

Rocznie przez długi w Norwegii bankrutuje 5000-6000 firm, z czego około 3500 to spółki akcyjne. Źródła problemów finansowych bywają różne. Często przyczyną bankructwa nie jest niegospodarność czy brak umiejętności biznesowych, ale czynniki zewnętrzne, na przykład istotne zmiana polityczna czy gospodarcza bądź niewypłacalność wspólnika lub zleceniodawcy. Widać to dobrze na przykładzie ostatnich kilku lat. Niejedna zadłużona firma w Norwegii jest prowadzona przez Polaków. Wiemy, jak pomóc Ci wyjść z trudnej sytuacji. Najpierw jednak przyjrzyjmy się, skąd ostatnio najczęściej biorą się zadłużenia przedsiębiorców, prowadzących biznes w Skandynawii. Czy można ich uniknąć?

Globalne zawirowania, wpływające na wzrost długów w Norwegii

Pierwsze poważne problemy przedsiębiorców w wielu branżach zaczęły się na początku 2020 roku. Wtedy jednak do gospodarki wyciągnięto pomocną dłoń. W czasie pandemii koronawirusa liczba bankructw była rekordowo niska, do czego przyczyniło się rządowe wsparcie dla firm, znajdujących się w kłopotach. W 2020 i 2021 r. norweski rząd za wszelką cenę starał się ratować przedsiębiorstwa dotknięte poprzez restrykcje i wprowadzał w życie kolejne pakiety kryzysowe.

Na początku roku 2022 liczba bankructw zaczęła powracać do dawnej średniej, a zadłużenia gwałtownie wzrosły. Niejedna firma w Norwegii musiała zmierzyć się z ograniczeniem płynności finansowej. W samym tylko marcu zbankrutowały w sumie 294 podmioty, czyli najwięcej od listopada 2020 roku. Wśród nich było dużo drobnych przedsiębiorstw, świadczących usługi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Na falę upadłości złożyło się kilka czynników, w tym m.in.:

  • wzrost cen materiałów budowlanych,
  • utrata wsparcia z budżetu,
  • wysoka inflacja,
  • podniesienie stóp procentowych,
  • zakończenie sezonu remontowego, który rozpoczął się w czasie pandemii.

Wszystkie wymienione wyżej zmienne nie były łatwe do przewidzenia dla przedsiębiorców i w końcu doprowadzały do niewypłacalności, a ostatecznie bankructwa. Części z nich można było zapobiec, odpowiednio kontrolując długi. Norwegia to kraj, w którym wielu wierzycieli bywa skłonnych do współpracy i zastosowania rozwiązań, pozwalających zmniejszyć bieżące obciążenia, a w dłuższej perspektywie pozbyć się problemów finansowych. Najczęściej jednak konieczne jest aktywne działanie ze strony dłużnika – przedsiębiorcy.

Czym jest analiza zadłużenia i jak działa w takim kraju jak Norwegia?

Początkiem końca dla firmy jest zwykle wejście w spiralę długów. Zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę bieżących rat to jeden z najpowszechniejszych błędów wielu osób, w tym właścicieli firm. Ratunkiem w trudnej sytuacji może być odpowiednio wcześnie przeprowadzona analiza zadłużenia dla firm działających w takim kraju jak Norwegia.

Profesjonalny audyt pomaga zyskać świeże, racjonalne spojrzenie na kondycję finansową przedsiębiorstwa i zbadać możliwości wyjścia z kłopotów finansowych. Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem na norweskim rynku doradzają, jak zredukować lub zracjonalizować zadłużenie, pomagając odzyskać biznesową stabilność.

Czy trzeba spłacić długi z Norwegii w Polsce, po powrocie do kraju?

Czasami spotyka się opinie, że problemy finansowe można zostawić za sobą, po prostu wyprowadzając się z danego państwa. To zupełnie błędne przekonanie. Długi z Norwegii w Polsce trzeba będzie spłacić bez względu na ich wysokość i rodzaj. Wierzyciele mają prawo do żądania uregulowania zobowiązań niezależnie od miejsca zamieszkania dłużnika. Dlatego ważne jest, aby przed powrotem do kraju uzgodnić z kredytodawcą plan spłaty długów, unikając w ten sposób dodatkowych problemów finansowych oraz kosztów, takich jak odsetki czy opłaty windykacyjne.

Kiedy dług z Norwegii może zostać anulowany?

Niektóre osoby liczą na przedawnienie długu w Norwegii. Taka sytuacja jest przewidziana w prawie, ale w praktyce zobowiązania rzadko przepadają. Istnieje szereg rozwiązań, pozwalających na wznowienie biegu przedawnienia. W Norwegii długi przedawniają się po 3 latach od momentu, w którym wierzyciel miał prawo do żądania zapłaty. Termin ten jednak jest zależny od rodzaju zobowiązania – te uznane przez dłużnika przedawnia się dopiero po 10 latach. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wierzytelności uznanych przez sąd.

Bieg przedawnienia długu w Norwegii może zostać przerwany i liczony od początku, jeśli dłużnik potwierdzi swoje zobowiązanie lub dokona jakiejkolwiek płatności na rzecz wierzyciela, a także wtedy, gdy rozpocznie się nowa procedura sądowa bądź egzekucja komornicza. Trzeba więc zaznaczyć, że w praktyce bardzo rzadko udaje się uniknąć konieczności spłaty zobowiązania, nawet gdy dotyczy ono spraw zamkniętej już firmy. Dlatego coraz popularniejsza staje się analiza zadłużenia w Norwegii i próba zgodnego z prawem rozwiązania problemów finansowych.

Co obejmuje usługa analizy zadłużenia firmy w Norwegii?

Oferowane przez nas rozwiązanie obejmuje kompleksowe działania, mające na celu przedstawienie gotowego do realizacji planu pozbycia się problemów finansowych. Dzięki niemu możesz skutecznie wyjść z zadłużenia, z którym zmaga się Twoja firma w Norwegii. Proces ten podzielony jest na kilka etapów:

1. Dogłębna analiza dokumentacji

Na początku dostarczasz nam wszystkie dokumenty, związane z finansami Twojej firmy i powstałym zadłużeniem. Przydatne mogą być faktury, rachunki, wyciągi bankowe, kontrakty, umowy kredytowe, rejestry księgowe, korespondencja handlowa i inne dokumenty, dotyczące zobowiązań. Zespół doświadczonych ekspertów podda dokładnej analizie otrzymane materiały. Celem tego działania jest zidentyfikowanie wszystkich długów w Norwegii, które nie zostały jeszcze spłacone, a także określenie ich wysokości, terminu spłaty i potencjalnych kosztów dodatkowych, takich jak odsetki. Analiza ta jest niezbędna, aby zrozumieć sytuację finansową firmy oraz zacząć efektywnie zarządzać zadłużeniem.

2. Analiza możliwości obniżenia lub anulowania długów

W wielu przypadkach okazuje się, że już na wczesnym etapie walki z rosnącymi zobowiązaniami można obniżyć ich wysokość lub w ogóle część anulować. Poprzez analizę zadłużenia w Norwegii wskażemy, które zobowiązania nadają się do takiej optymalizacji. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań pozwoli to Ci złapać finansowy oddech i odzyskać płynność.

Często się zdarza, że duża część długu to szacunkowo wyliczone podatki do zapłaty, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. Niejednokrotnie kwoty te liczone są w milionach i udaje nam się je anulwoać.

3. Analiza możliwości rozłożenia długu na raty

Często dobrym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej jest rozłożenie dużego zobowiązania na mniejsze raty. Dzięki temu możesz zacząć spokojnie spłacać długi z Norwegii, bez konieczności zmagania się działaniami windykacji i rosnącymi odsetkami. W wielu przypadkach takie rozwiązanie okazuje się najlepszym sposobem wyjścia z finansowych problemów dla osób, którym naprawdę zależy na odzyskaniu stabilności i możliwości dalszego prowadzenia firmy.

4. Przedstawienie gotowych wniosków wraz z zaleceniami

Ostatni etap naszych działań polega na przygotowaniu kompleksowego raportu, obejmującego wnioski i zalecenia dla zadłużonego przedsiębiorcy. Dzięki niemu możesz zacząć wdrażać kroki, pozwalające zapomnieć o rosnącym zadłużeniu. Twoja firma w Norwegii będzie mogła nadal funkcjonować, a Ty zaczniesz regulować kolejne zobowiązania, wychodząc na prostą. Dbamy o to, by wnioski z przeprowadzonej analizy były w pełni zrozumiałe, a zalecenia łatwe do realizacji. Przedstawiamy wyłącznie sprawdzone rozwiązania, które mają praktyczne zastosowanie w wielu branżach.

Dlaczego warto zlecić nam analizę zadłużenia w Norwegii?

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie analizy finansowej i restrukturyzacji, którzy są gotowi pomóc Ci w działaniach oddłużeniowych. Kompleksowe usługi obejmują szczegółową analizę biznesu, identyfikację źródeł zobowiązań i opracowanie strategii, umożliwiającej ich spłatę. Dzięki nam możesz skutecznie uregulować długi z Norwegii w Polsce. Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów finansowych w swojej firmie, skontaktuj się z nami już dziś. Zapewniamy maksymalne zaangażowanie w sprawę, oferując efektywne porady.

Masz zobowiązania finansowe, które spędzają ci sen z powiek?
Zamów usługę analizy zadłużeń w ATS Pomoc w Norwegii.
Razem przeanalizujemy sytuację i znajdziemy najbardziej racjonalne rozwiązanie dla Twojej firmy.