Skip to main content

Zasiłek rehabilitacyjny (AAP)

Zasiłek przejściowy (AAP) to świadczenie, które chory pobiera po okresie zasiłku chorobowego, o ile jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na powrót do pracy. 

Pomagamy w uzyskaniu zasiłku chorobowego i przejściowego

Wspólnie przejdziemy przez wszystkie formalności, byś mógł korzystać ze wsparcia finansowego podczas leczenia

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać AAP ?

  • Zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50% z powodu choroby lub urazu. 
  • Zdolność do pracy jest ograniczona w przypadku wszystkich rodzajów pracy do których są kwalifikacje. 
  • Potrzebne jest dalsze leczenie, aby poprawić swoją zdolność do pracy lub pomoc ze strony NAV, aby utrzymać lub uzyskać pracę. 
  • Zasadniczo trzeba być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez co najmniej 5 lat. 
  • Wiek od 18 do 67 lat. 

Istnieją dwa wyjątki od ogólnej zasady pięcioletniego członkostwa. Mają one zastosowanie gdy byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym przez co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku o AAP: 

Wyjątek 1: należy być członkiem ubezpieczenia społecznego w momencie obniżenia zdolności do pracy oraz po ukończeniu 16 roku życia być dłużej, niż nie być członkiem systemu ubezpieczeń 

Wyjątek 2:  po ukończeniu 16 roku życia, należy mieć łącznie mniej niż 5 lat, gdy nie było się w systemie ubezpieczeń społecznych. 

Ile można dostać?

Można otrzymać 66% swojego dochodu do 6G, co stanowi równowartość 469 735 NOK. AAP ustala się na podstawie dochodu w roku poprzedzającym, gdy zdolność do pracy zmniejszyła się o co najmniej 50%. W przypadku większości osób jest to dochód uzyskany w ostatnim roku kalendarzowym przed zarejestrowaniem choroby. 

W przypadku posiadania dzieci w wieku poniżej 18 lat, dodatkowo naliczany jest zasiłek na dziecko w wysokości 35 NOK, 5 dni w tygodniu. Dotyczy to zarówno własnych dzieci, jak i dzieci adoptowanych. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Po wykorzystanym zasiłku chorobowym (52tygodnie) należy wypełnić wniosek oraz dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Nie otrzymuje się zasiłku rehabilitacyjnego automatycznie. Należy również uzupełnić CV na stronie NAV. 

Czas rozpatrywania wniosków ?

Czas przetwarzania wniosku międzynarodowego wynosi 25 tygodni. Jest to czas od momentu uzyskania całej niezbędnej dokumentacji. 

Jak długo można otrzymywać AAP?

Co do zasady, można pobierać AAP do 3 lat.  Długość otrzymywania AAP zależy od tego, jak długo należy przejść leczenie, zanim będzie można wrócić do pracy. Długość AAP będzie zatem różna w zależności od osoby.  

Obowiązek działania, aby wrócić do pracy

Należy pomagać w opracowaniu konkretnego planu działań dotyczącego powrotu do pracy. Uczestniczyć w uzgodnionych spotkaniach/videorozmowach z NAV oraz dostarczać niezbędnych informacji i dokumentów.  

Meldekort i płatność

Gdy zasiłek został przyznany należy co 14 dni składać kartę meldunkową . Karta raportu służy do zgłaszania sposobu wykonywania czynności związanych z pracą lub innych uzgodnionych czynności. Opłaty wyliczane są na podstawie tego, co jest w karcie meldunkowej. Jeśli to nie zostanie wykonane to nie otrzymamy zapłaty AAP. 

Pieniądze zostają wypłacane w ciągu 2-3 dni roboczych od złożenia karty meldunkowej.  

Od tego zasiłku nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe. 

Potrzebujesz pomocy z zasiłkiem przejściowym w Norwegii?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uzyskać przysługujące z zasiłku pieniądze!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]