Skip to main content

Zasiłek rehabilitacyjny (AAP)

Zasiłek przejściowy (AAP) to świadczenie, które chory pobiera po okresie zasiłku chorobowego, o ile jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na powrót do pracy. 

Pomagamy w uzyskaniu zasiłku chorobowego i przejściowego

Wspólnie przejdziemy przez wszystkie formalności, byś mógł korzystać ze wsparcia finansowego podczas leczenia

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać AAP ?

  • Zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50% z powodu choroby lub urazu. 
  • Zdolność do pracy jest ograniczona w przypadku wszystkich rodzajów pracy do których są kwalifikacje. 
  • Potrzebne jest dalsze leczenie, aby poprawić swoją zdolność do pracy lub pomoc ze strony NAV, aby utrzymać lub uzyskać pracę. 
  • Zasadniczo trzeba być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez co najmniej 5 lat. 
  • Wiek od 18 do 67 lat. 

Istnieją dwa wyjątki od ogólnej zasady pięcioletniego członkostwa. Mają one zastosowanie gdy byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym przez co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku o AAP: 

Wyjątek 1: należy być członkiem ubezpieczenia społecznego w momencie obniżenia zdolności do pracy oraz po ukończeniu 16 roku życia być dłużej, niż nie być członkiem systemu ubezpieczeń 

Wyjątek 2:  po ukończeniu 16 roku życia, należy mieć łącznie mniej niż 5 lat, gdy nie było się w systemie ubezpieczeń społecznych. 

Ile można dostać?

Można otrzymać 66% swojego dochodu do 6G (aktualną kwotę G możesz sprawdzić TUTAJ). AAP ustala się na podstawie dochodu w roku poprzedzającym, gdy zdolność do pracy zmniejszyła się o co najmniej 50%. W przypadku większości osób jest to dochód uzyskany w ostatnim roku kalendarzowym przed zarejestrowaniem choroby. 

W przypadku posiadania dzieci w wieku poniżej 18 lat, dodatkowo naliczany jest zasiłek na dziecko w wysokości 35 NOK, 5 dni w tygodniu. Dotyczy to zarówno własnych dzieci, jak i dzieci adoptowanych. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Po wykorzystanym zasiłku chorobowym (52 tygodnie) należy wypełnić wniosek oraz dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Nie otrzymuje się zasiłku rehabilitacyjnego automatycznie. Należy również uzupełnić CV na stronie NAV. 

Czas rozpatrywania wniosków

Okres przetwarzania wniosku międzynarodowego wynosi 25 tygodni. Liczy się go od momentu uzyskania całej niezbędnej dokumentacji. 

Jak długo można otrzymywać AAP?

Co do zasady, można pobierać AAP do 3 lat.  Długość otrzymywania AAP zależy od tego, jak długo należy przejść leczenie, zanim będzie można wrócić do pracy.  Okres pobierania AAP będzie zatem różny w zależności od osoby.  

Obowiązek działania, aby wrócić do pracy

Należy pomagać w opracowaniu konkretnego planu działań dotyczącego powrotu do pracy. Uczestniczyć w uzgodnionych spotkaniach/videorozmowach z NAV oraz dostarczać niezbędnych informacji i dokumentów.  

Meldekort i płatność

Gdy zasiłek został przyznany, należy co 14 dni składać kartę meldunkową. Karta raportu służy do zgłaszania sposobu wykonywania czynności związanych z pracą lub innych uzgodnionych czynności. Opłaty wyliczane są na podstawie tego, co jest w karcie meldunkowej. Jeśli to nie zostanie wykonane, to nie otrzymamy zapłaty AAP. 

Pieniądze zostają wypłacane w ciągu 2-3 dni roboczych od złożenia karty meldunkowej.  

Od tego zasiłku nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe. 

Potrzebujesz pomocy z zasiłkiem przejściowym w Norwegii?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uzyskać przysługujące z zasiłku pieniądze!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
[email protected]
Biuro w Szczecinie
+47 930 74 855
[email protected]
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
[email protected]