Skip to main content

ULGA 10% - rozliczenie Standardfradrag

Osoby pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym oraz rybacy i marynarze, mieszkający za granicą (na przykład w Polsce), nie są stałymi rezydentami Norwegii do celów podatkowych. W związku z tym, pracownicy zagraniczni uprawnieni są do standardowego odliczenia od podatku w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere).

Pracujesz w Norwegii i przebywasz w niej krócej niż 2 lata?

Skorzystaj z prawa do odpisania 10% podatków od Twoich dochodów! Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wypełnić odpowiednie wnioski.

Kto może skorzystać z rozliczenia Standardfradrag?

10% ulga dla pracowników zagranicznych skierowana jest do osób, które:

  • Przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub mniej niż 270 dni w okresie 36 miesięcy;
  • Pracują w Norwegii sezonowo.

Opcja ta dedykowana jest osobom, które nie są rezydentami podatkowymi w Norwegii.

W 2019 r. zmieniło się prawo norweskiego odnośnie przyznawania Standardfradrag – od tej pory skorzystać z niego mogą jedynie pracownicy zagraniczni na szelfie kontynentalnym oraz marynarze.

Odpis standardowy 10% – co warto o nim wiedzieć?

Obowiązujący dotychczas odpis standardowy pozwalał na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy. Podlegało temu wynagrodzenie brutto oraz dodatki, które podlegają opodatkowaniu. Warunkiem było jednak, by odpis nie wynosił więcej niż 40 000 NOK. 

W przypadku odpisu 10% można było otrzymać odliczenia od:

  • Kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag) – oblicza się go z przychodu ze stosunku pracy;
  • Kwota wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku.

Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii przez cały rok podatkowy, to otrzymasz pełen odpis kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii tylko przez część roku podatkowego, to odpisy zostaną zredukowane w stosunku do długości pobytu w Norwegii, np. jeżeli przebywałeś/aś na terenie Norwegii przez okres od 3 do 4 miesięcy, to odpisy będą stanowiły 4/12 pełnego odpisu.

Czy Standardfradrag można łączyć z innymi ulgami podatkowymi?

Osoby, którym należy się ulga 10%, mogą łączyć ten odpis od podatku z:

  • Ulgą II klasy podatkowej, w sytuacji, gdy dochody małżonka lub małżonki nie przekroczyły stawki ustalonej na dany rok podatkowy;
  • Wpłatami na publiczny bądź prywatny fundusz emerytalny obowiązujący w stosunku pracy;
  • Częścią składek na związki zawodowe.

Pracujesz w Norwegii i chcesz skorzystać ze Standardfradrag?

Skontaktuj się z nami – podpowiemy, czy nadal przysługuje Ci 10% odpis od podatku!

Masz dodatkowe pytanie lub chcesz zamówić usługę? Skontaktuj się z nami!

Biuro w Stargardzie
tel. +48 91 836 98 76
info@ats-pomoc.com
Biuro w Szczecinie
+48 535 770 970
+47 930 74 855
patrycja@ats-pomoc.com
Biuro w Trondheim
+47 463 73 730
magda@ats-pomoc.com