ZASIŁEK CHOROBOWY I PRZEJŚCIOWY

Zasiłek chorobowy w Norwegii, podobnie jak zasiłek przejściowy (Arbeidsavklaringspenger, w skrócie AAP), to świadczenie mające zastąpić dochód z pracy w wypadku, gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala na kontynuowanie obowiązków zawodowych. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie. Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelanserów.

Za pierwsze 16 dni zwolnienia chorobowego płaci pracodawca, za kolejne NAV. W Norwegii respektuje się zwolnienia pochodzące z zagranicy, jednak wysyłanie takowych powinno się odbywać zgodnie z ustalonymi regułami. Istnieje również możliwość przeniesienia leczenia z Norwegii do Polski.

Zasiłek przejściowy (AAP) to świadczenie, które chory pobiera po okresie zasiłku chorobowego, o ile jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na powrót do pracy. Zasada ogólna mówi, że mogą je pobierać jedynie osoby mające co najmniej trzyletni staż w systemie norweskiego zabezpieczenia społecznego, ale od tej reguły istnieją wyjątki.

Osoby zainteresowane problematyką związaną ze zwolnieniami chorobowymi oraz zasiłkiem przejściowym w Norwegii zapraszamy do kontaktu z nami.