Skip to main content

Sprawdź aktualną kwotę bazową ubezpieczeń społecznych G, będącą podstawą do wyliczania wielu zasiłków w Norwegii.

Grunnbeløpet i folketrygden, czyli kwota bazowa ubezpieczeń społecznych w Norwegii (w skrócie zwana kwotą G) służy do wyliczania podstawy do wypłaty zasiłków oraz emerytur. Rozwiązanie to wprowadzono do systemu w roku 1967. Od początku lat dziewięćdziesiątych kwota G jest waloryzowana co roku, a nowe stawki obowiązują od 1 maja. Głównym odnośnikiem przy jej aktualizowaniu jest wzrost płac, kwota powinna korespondować z realnymi zarobkami osób aktywnych zawodowo.

Od 1 maja 2024r. kwota G wynosi 124 028 NOK. W stosunku do roku poprzedniego została podniesiona o 5 408 NOK, co dla beneficjentów większości świadczeń oznacza około pięcioprocentową podwyżkę w skali roku.

Kwota bazowa G wpływa na wysokość między innymi takich świadczeń jak:

zasiłku dla bezrobotnych;

zasiłku macierzyńskiego i tacierzyńskiego;

zasiłku przejściowego;

becikowego;

zasiłku chorobowego;

renty;

renty rodzinnej;

emerytury

Jednocześnie grunnbeløpet służy do ustalania granicy dochodowej dla innych zasiłków. Na przykład aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, należy w ustalonym przepisami okresie poprzedzającym złożenie wniosku wypracować sobie minimum określonej równowartości kwoty G, na przykład 1,5. Podniesienie kwoty bazowej oznacza zatem w praktyce, iż osoby starające się o ten zasiłek muszą się wykazać wyższym dochodem niż wcześniej.