Skip to main content

Grunnbeløpet, czyli kwota G, wzrasta o 6,41%. Oznacza to, że do kieszeni emerytów oraz beneficjentów wielu norweskich zasiłków trafi więcej pieniędzy.

Od 15 maja norwescy reprezentanci polityczni dyskutowali możliwe zmiany w budżecie dotyczącym świadczeń społecznych. W konsultacjach brały udział związki zawodowe oraz stowarzyszenia reprezentujące różne grupy, w tym seniorów. Po długich negocjacjach politycznych ustalono wreszcie nowe ramy finansowe związane z wypłatami z NAV. Nie wszystkie partie są z kompromisu zadowolone, zdaniem przedstawicieli SV i Rødt, choć podwyżka wygląda na sporą, to w praktyce nie zrekompensuje osobom najuboższym zwiększonych wydatków na życie.

Kwota G znacząco w górę

Z powodu wysokiej inflacji kwota bazowa będąca podstawą do wyliczania wielu zasiłków, zostaje podniesiona o 7143 NOK (z 111 477 NOK do 118 620 NOK). Zmiana wchodzi z datą wsteczną, nowa kwota bazowa zostanie ostatecznie zatwierdzona 26 maja, ale będzie stosowana od 1 maja tego roku.

Dla bezrobotnych, rencistów, osób niezdolnych do pracy z powodu choroby bądź opieki nad dzieckiem, w praktyce będzie to oznaczało ponad sześcioprocentową podwyżkę kwoty świadczenia. Dla emerytów rewaloryzacja będzie jeszcze bardziej odczuwalna, bo w praktyce oznacza podwyżkę o około 8,5% (to świadczenie wyliczane jest odmiennie).

Kto otrzyma więcej pieniędzy?

Kwota bazowa G wpływa na wysokość między innymi takich świadczeń jak:

zasiłku dla bezrobotnych;

zasiłku macierzyńskiego i tacierzyńskiego;

zasiłku przejściowego;

becikowego;

zasiłku chorobowego;

renty;

renty rodzinnej;

emerytury

Emeryci oraz renciści otrzymają wyrównanie za maj razem w czerwcową wypłatą, beneficjenci zasiłku dla bezrobotnych i AAP powinni otrzymać osobną dopłatę pod koniec maja. Większość beneficjentów innych zasiłków powinna się spodziewać wyrównania za maj w czerwcu.

Wzrasta próg dochodowy

Jednocześnie grunnbeløpet służy do ustalania granicy dochodowej dla innych zasiłków. Na przykład aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, należy w roku poprzedzającym wypracować sobie minimum 1,5 kwoty G. Podniesienie kwoty bazowej oznacza zatem w praktyce, iż osoby starające się o ten zasiłek muszą się wykazać wyższym dochodem niż wcześniej.