Skip to main content

Sprawdź stawki minimalne w Norwegii dla branży: budowlanej, sprzątającej, stoczniowej, hotelarsko-gastronomicznej oraz cateringowej, rolniczej i ogrodniczej, elektro, transportowej i w przetwórstwie rybnym.

W Norwegii nie ma określonej płacy minimalnej, jednak w niektórych branżach, szczególnie tych, w których zatrudnia się wielu obcokrajowców, ustalono minimalne stawki godzinowe. Zwykle w połowie każdego roku przedstawiciele związków zawodowych negocjują z przedstawicielami pracodawców nowe stawki minimalne. Tym razem nowe stawki ustalono dopiero 15 grudnia, to pierwsza zmiana od 1 lipca 2021 r. Od tego dnia wchodzą one w życie. Jeśli pracodawca sam nie dostosuje się do nowych wymogów, pracownik zarabiający mniej, niż wynosi przewidziana przepisami stawka minimalna, powinien zażądać podniesienia stawki.

Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące teraz w konkretnych norweskich branżach.

W branży budowlanej:

Pracownicy wykwalifikowani: 230 NOK (wcześniej 220 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem: 216 NOK (wcześniej 206,50 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 207,40 NOK (wcześniej 198,30 NOK);

Pracownicy poniżej 18 roku życia: 139 NOK (wcześniej 132,90 NOK);

W branży sprzątającej:

Pełnoletni pracownicy wykonujący zadania w ramach pracy dla prywatnych firm sprzątających: 204,54 NOK (wcześniej 196,04 NOK);

Pracownicy poniżej 18 roku życia: 153,55 NOK (wcześniej 146,27 NOK);

Dodatek za pracę w godzinach nocnych to 27 NOK.

W branży stoczniowej:

Zatrudnieni przy produkcji, montażu bądź pracach instalacyjnych mają następujące stawki:

Pracownicy wykwalifikowani: 197,01 NOK (wcześniej 189,39 NOK);

Pracownicy średniowykwalifikowani, specjaliści: 188,04 NOK (wcześniej 180,87 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani (pomocnicy): 179,17 NOK (wcześniej 172,44 NOK);

Dodatki w tej branży:

Dodatek rozłąkowy dla pracowników wykwalifikowanych, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem, wzrasta z 37,88 NOK do 39,40 NOK.

Dodatek rozłąkowy dla specjalistów, którzy ze względu na pracę muszą nocować poza domem, wzrasta z 36,17 NOK do 37,61 NOK.

Dodatek rozłąkowy dla pomocników wzrasta z 34,49 NOK do 35,83 NOK

Przewidziane są też osobne dodatki za między innymi pracę zmianową.

W branży hotelarsko-gastronomicznej oraz cateringowej:

Pracownicy powyżej 20-go roku życia i pracownicy powyżej 18-go roku życia z co najmniej czteromiesięczną praktyką: 179,94 NOK (wcześniej 175,47 NOK);

Pracownicy do 16-go roku życia: 118,08 NOK (wcześniej 114,08 NOK);

Pracownicy do 17-go roku życia: 127,58 NOK (wcześniej 123,58 NOK);

Pracownicy do 18-go roku życia (bez praktyki): 141,84 NOK (wcześniej 137,84  NOK).

W branży rolniczej i ogrodniczej:

Niepełnoletni pracownicy sezonowi: 114,40 NOK (wcześniej 109,40 NOK);

Pełnoletni pracownicy sezonowi zatrudnieni na okres do 12 tygodni: 134,40 NOK (wcześniej 129,40 NOK);

Pracownicy sezonowi zatrudnieni na okres od 3 do 6 miesięcy: 139,90 NOK (wcześniej 134,90  NOK);

Niewykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia zatrudnieni na stałe: 154,30 NOK (wcześniej 149,30 NOK);

Niepełnoletni pracownicy zatrudnieni na stałe: 123,90 NOK (wcześniej 118,90 NOK);

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 14 NOK (wcześniej 13 NOK).

W branży elektro:

Stawki dotyczą osób zajmujących się instalacją, montażem oraz konserwacją instalacji elektrycznych służących do automatyzacji, pracy z danymi, telekomunikacji itp.

Pracownicy wykwalifikowani: 234,14 NOK (wcześniej 225,15 NOK);

Pracownicy niewykwalifikowani: 205,46 NOK (wcześniej 196,47 NOK);

Dodatki przy pracy zmianowej w tej branży:

– druga zmiana: 17% stawki podstawowej;

– trzecia zmiana: 27,3%  stawki podstawowej.

W przetwórstwie rybnym:

Pracownicy wykwalifikowani: 213,78 NOK (wcześniej 205,55 NOK);

Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: 199,78 NOK (wcześniej 193,55 NOK);

Osoby niepełnoletnie mają otrzymywać wynagrodzenie równe minimum 80% pełnych stawek.

Osoby powyżej 17-tego roku życia zatrudnione na więcej niż 12 tygodni powinny otrzymywać stawkę przewidzianą dla ich grupy.

Dodatki przy pracy zmianowej w tej branży:

– druga zmiana: 20% stawki podstawowej;

– trzecia zmiana: 25% stawki podstawowej.

W branży transportowej:

Kierowcy pracujący przy transporcie drogowym towarów: 196,50 NOK (wcześniej 185,50 NOK);

Kierowcy pracujący przy przewozach pasażerskich: 194,12 NOK (wcześniej 174,12  NOK).