Skip to main content

1 stycznia 2022 r. zmienią się stawki oraz niektóre przepisy regulujące świadczenia w NAV. Sprawdź, czy zmienia to coś w twojej sytuacji.

1 stycznia 2022 r. w Norwegii wejdzie w życie kilka  zmian w przepisach regulujących świadczenia socjalne w NAV. Jak co roku, zmienią się też niektóre stawki świadczeń, aby dostosować zasiłek do poziomu inflacji.

Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)

Wprowadzony zostanie tymczasowy mechanizm pozwalający bezrobotnym otrzymywać świadczenie urlopowe. Więcej na temat tego zagadnienia pisaliśmy w tym ARTYKULE.

Przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy dla osób zatrudnionych przy rybołówstwie. Okres zwolnienia tymczasowego (permitteringu) w tej branży zostanie na nowo skrócony z 52 do 26 tygodni. Wstrzymany zostanie też wprowadzony wcześniej specjalny mechanizm dla rybaków  – dochodów z rybołówstwa i łowiectwa nie będzie się już wliczać przy wyliczaniu dochodu podstawowego potrzebnego do skalkulowania kwoty zasiłku.

Zasiłek rodzinny (barnetrygd)

Zasiłek rodzinny zostanie dostosowany do poziomu inflacji, wzrosną jednak tylko stawki dla młodszych dzieci.

Stawka zasiłku na dziecko poniżej 6-go roku życia: 1 676 NOK.

Stawka zasiłku na dziecko powyżej 6-go roku życia: 1054 NOK.

Zasiłek pogrzebowy

Nieznacznie zmieni się stawka zasiłku pogrzebowego – z obecnych 25 377 NOK na 26 011 NOK. Dodatek za transport zwłok wynosi zawsze 10% tej stawki i wzrośnie do 2601 NOK.

Zasiłek szkoleniowy (tiltakspenger)

Budżet na 2022r. wprowadza zmiany w minimalnych i maksymalnych stawkach tiltakspenger, czyli świadczenia przyznawanego osobom uczestniczącym w kursach, które NAV oferuje osobom poszukującym pracy. Obecnie stawka będzie wynosić 255 NOK dziennie, zaś dodatek na dziecko 50 NOK dziennie.

Świadczenie na dziecko dla pracującego rodzica (stønad til barnetilsyn)

Minimalnie zmienią się maksymalne stawki zasiłku dla samotnie wychowujących dziecko i pracujących rodziców:

– na pierwsze dziecko: z 50 340 NOK na 51 000 NOK rocznie;

– na dwoje dzieci: z 65 688 NOK na 66 540 NOK rocznie;

– na troje lub więcej dzieci: z 74 436 NOK na 75 408 rocznie.

Świadczenia uzupełniające (tilleggsstønader)

Minimalnie wzrasną też stawki tak zwanych świadczeń uzupełniających przeznaczonych dla osób prowadzących aktywność związaną z pracą lub zdobywaniem wykształcenia.

Świadczenie za książki i materiały dydaktyczne na poziomie wyższym z 790 do 800 NOK miesięcznie;

– Świadczenie na książki i materiały dydaktyczne na poziomie średnim z 395 NOK do 400 NOK miesięcznie;

– Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania z maksymalnie 4340 NOK do 4396 NOK miesięcznie;

– Świadczenie na podróż do domu, przeprowadzkę lub podróż w ramach promowania mobilności z 2,52 do 2,55 NOK za kilometr.