Skip to main content

Wiele rozwiniętych krajów pomaga swoim mieszkańcom poprzez rozmaite świadczenia socjalne; wśród takich państw znajduje się między innymi Norwegia. Dodatek na dziecko przysługuje tu każdemu pracownikowi, którego pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie w tym kraju. W jaki sposób możesz otrzymać dodatkowe świadczenia oraz ile wynosi zasiłek na dziecko w Norwegii?

Zasiłki w Norwegii – z jakich mogą skorzystać rodzice?

Jeśli chodzi o zasiłek na dziecko, Norwegia ma bardzo rozbudowany system świadczeń socjalnych; rodzice mogą ubiegać się o środki z różnych zasiłków pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Jeśli niedawno urodziło ci się dziecko lub oczekujesz właśnie jego narodzin, sprawdź, jakie zasiłki w Norwegii ci przysługują.

Sprawdź: Zasiłki w Norwegii

Svangerskapspenger – zasiłek ciążowy

Kobiety w ciąży pracujące na stanowiskach, których specyfika może mieć wpływ na zdrowie lub życie dziecka, mogą ubiegać się w Norwegii o zasiłek ciążowy. Pracodawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zapewnić kobiecie odpowiednie warunki pracy (na przykład zmianę jej stanowiska pracy na takie, by nie było kontaktu ze środkami chemicznymi). Jeśli nie jest to możliwe, do 37. tygodnia ciąży kobieta otrzymuje zasiłek ciążowy; po upływie tego terminu można starać się o uzyskanie zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniego rocznego dochodu (0,5 stawki G), a także zaświadczenie lekarskie o braku możliwości pracy na danym stanowisku i okres zatrudnienia powyżej 4 tygodni.

Przeczytaj więcej o: Zasiłku ciążowym w Norwegii

Engangsstønad – becikowe

Jednorazowy zasiłek na dziecko w Norwegii, wypłacany w związku z urodzeniem dziecka, to odpowiednik polskiego becikowego. Jeśli nie możesz ubiegać się o zasiłek rodzicielski (nie masz prawa do pobierania świadczenia na przykład z powodu zbyt krótkiego okresu pracy), po urodzeniu dziecka (lub jego adopcji) przysługuje ci tak zwane becikowe. Aby je otrzymać, musisz mieć ubezpieczenie socjalne w momencie narodzin (lub adopcji) dziecka, a dziecko adoptowane nie może mieć więcej niż 15 lat.

Foreldrepenger – zasiłek rodzicielski

Zasiłek socjalny w Norwegii dla świeżo upieczonych rodziców wypłacany jest przez norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV). Świadczenia otrzymuje się przez 49 lub 59 tygodni (matka), 40 lub 50 tygodni (ojciec) – w zależności od stawki – i przysługują one rodzicom, którzy osiągnęli minimalny dochód w wysokości co najmniej 0,5 G oraz przepracowali co najmniej 6 z 10 ostatnich miesięcy w Norwegii. Na 3 tygodnie przed porodem zasiłek pobiera matka, następnie – po urodzeniu dziecka – otrzymuje ona świadczenia przez obowiązkowe 6 tygodni oraz 9 lub 13 tygodni – w zależności od stawki. Po tym terminie ojcu dziecka przysługuje zasiłek przez 15 lub 19 tygodni, a ostatnie 16 lub 18 tygodni to okres wspólny – do podziału pomiędzy rodzicami.

Kontantstøtte – zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy należy się rodzinom,  których rodzice posiadają ubezpieczenie społeczne od co najmniej 5 lat i opłacają składki (choć jeden z rodziców) w Norwegii. To świadczenie przysługuje na dzieci w wieku od 13 do 23 miesiąca życia. Aby móc je pobierać, należy osiągać dochód lub mieć wypłacane świadczenia socjalne (zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, rodzicielski lub dla bezrobotnych) w Norwegii. Co ważne, dziecko musi przebywać z matką lub uczęszczać do żłobka bez dofinansowania publicznego – jeśli uczęszcza do niego w wymiarze mniejszym niż 33 godziny tygodniowo, kwota zasiłku zostaje zmniejszona.

Barnetrygd – zasiłek rodzinny

To podstawowe świadczenie dla rodziców udzielane do momentu ukończenia przez ich dziecko 18 lat. Jest odpowiednikiem polskiego 500+ i przysługuje rodzicom osiągającym dochód (umowa o pracę, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pobieranie zasiłków), którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Przydziela się go nie tylko małżeństwom: by otrzymywać zasiłek rodzinny możesz także samotnie wychowywać dziecko lub żyć w związku nieformalnym.

Przeczytaj również o: Zasiłku rodzinnym w Norwegii

Ile wynosi zasiłek na dziecko w Norwegii?

Trudno jednoznacznie określić, ile w Norwegii dostaje się na dziecko wszystko zależy bowiem od tego, jakie świadczenie socjalne się otrzymuje. W przypadku poszczególnych zasiłków kwoty wyglądają różnie…

  • Zasiłek ciążowy: wysokość zasiłku jest obliczana na podstawie osiągniętego dochodu; w przypadku kobiet prowadzących działalność gospodarczą podstawę zasiłku wylicza się, biorąc pod uwagę średnią wynagrodzenia emerytalnego z ostatnich 3 lat.
  • Jednorazowa zapomoga: zasiłek norweski będący odpowiednikiem polskiego becikowego, wynoszący 90 300 NOK.
  • Zasiłek rodzicielski: wysokość świadczenia zależna jest od okresu, w jakim rodzic chce otrzymywać zasiłek, oraz od osiąganego przez rodzica dochodu; może wynieść 80% lub 100% dotychczasowego średniego wynagrodzenia.
  • Zasiłek opiekuńczy: wypłacany przez 11 miesięcy, od 13 do 23 miesiąca życia i wynosi 7 500 NOK miesięcznie.
  • Zasiłek rodzinny: świadczenie wypłacane co miesiąc w wysokości 1 054 NOK (na dzieci od 6 do 18 roku życia),  1 354 NOK na każde dziecko do 6 roku życia.

Zasiłek w Norwegii a 500+

Zastanawiasz się, które państwo wypłaca zasiłek na dziecko, gdy rodzice mieszkają za granicą lub jedno z nich zatrudnione jest w innym kraju? Pobieranie świadczenia zależy od tego, gdzie pracują rodzice dziecka. Jeśli ojciec dziecka pracuje w Norwegii, a matka zatrudniona jest w Polsce, zasiłek wypłacany jest przez ten kraj, w którym mieszka dziecko. W przypadku, gdy ojciec jest zatrudniony w Norwegii, a matka dziecka nie pracuje w Polsce, świadczenie wypłacane jest przez norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Jeżeli pobieracie 500+, ponieważ matka dziecka pracuje w Polsce, a ojciec w Norwegii, możecie starać się o wypłatę dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania różnicy w wysokości kwot zasiłku rodzinnego. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku – mogą to zrobić rodzice dziecka, które nie ukończyło 6 lat. Jeszcze do niedawna norweski zasiłek rodzinny nie był wyższy od 500+; ze względu na zmianę wysokości norweskiego świadczenia od września 2020 roku możesz wnioskować o dodatek dyferencyjny.