Becikowe

Świadczenie przysługuje matkom będącym członkiniami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które nie wypracowały sobie prawa do zasiłku macierzyńskiego lub samotnym ojcom będącym w tożsamej sytuacji. Zasiłek przysługuje na każde urodzone lub adoptowane dziecko (jedyny wyjątek stanowi adopcja biologicznego dziecka małżonka). Stawka na rok 2019 to 83 140 NOK. O wypłatę becikowego można wnioskować najpóźniej 6 miesięcy po narodzinach dziecka.