Skip to main content

Zmiana przepisów w czerwcu 2022 roku spowodowała, że istnieje możliwość pobierania zasiłku rodzinnego oraz opiekuńczego jednocześnie w Polsce i w Norwegii. 

Wcześniej pobieranie tych zasiłków w Norwegii oraz w Polsce nie było możliwe. Wiele rodzin, z których jeden rodzic osiągał dochody w Norwegii, a drugi mieszkał w Polsce, miało problemy z ustaleniem, który z dwóch krajów jest pierwszy w kolejności do wypłaty świadczenia z tytułu posiadania dzieci. Zdarzały się przypadki, że kwotę przyznanego wcześniej zasiłku z Norwegii trzeba było zwrócić.

Kilka miesięcy temu przepisy w tej kwestii zostały w Norwegii zreformowane. Po kontakcie z urzędami uzyskaliśmy informacje, jak wpływa to w praktyce na sytuację prawną Polaków pracujących w Norwegii, których rodziny mieszkają w Polsce.

Barnetrygd i 500+

Norweski zasiłek rodzinny jest jednym z podstawowych świadczeń, o który ubiegać się mogą osoby pracujące w tym kraju. Barnetrygd przyznawany jest rodzicom i opiekunom dzieci w wieku poniżej 18 roku życia. Aby otrzymać barnetrygd, należy osiągać dochód lub pobierać świadczenia zastępcze w Norwegii. Szansę na zasiłek rodzinny ma każda osoba posiadająca umowę o pracę, prowadząca działalność gospodarczą lub pobierająca zasiłki – rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny bądź dla bezrobotnych. Pod uwagę w ramach zasiłku rodzinnego w Norwegii brane są te osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne w tym kraju, czyli tzw. trygdeavgift.

500+ to przyznawane w Polsce świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę oraz niezależnie od opłacanych składek w Polsce oraz niezależnie od kraju pierwszeństwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego w Polsce jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od 1 czerwca 2022 należy Ci się jednocześnie barnetrygd w Norwegii oraz 500+w Polsce (o ile jako rodzic spełniasz warunki do przyznania tych świadczeń). Masz prawo złożyć wniosek o brakujący zasiłek bądź/oraz wyrównanie zasiłku z Norwegii od czerwca.

Kontantstøtte i RKO

Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku zasiłków kontantstøtte i RKO.

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii (kontantstøtte) to specjalny norweski zasiłek opiekuńczy na dziecko. Wypłacany jest rodzicom dzieci od 13. do 23. miesiąca życia, które nie korzystają ze żłobka lub przedszkola z dofinansowaniem publicznym. Za wypłatę tego świadczenia odpowiedzialny jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Wypłacany jest w kwocie 7 500 NOK miesięcznie na każde dziecko. Jednocześnie rodzice dziecka w wieku 1–2 lat mogą ubiegać się lub już pobierać inne zasiłki, w tym barnetrygd, czyli zasiłek rodzinny.

W sytuacji gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola z dofinansowaniem publicznym, obowiązują inne warunki zasiłku opiekuńczego. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin, kwota zasiłku jest odpowiednio pomniejszana.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) w Polsce rodzic otrzymuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Od 1 czerwca 2022 należy Ci się jednocześnie kontantstøtte w Norwegii oraz RKO Polsce (o ile jako rodzic spełniasz warunki do przyznania tych świadczeń

WAŻNE! Obowiązkiem osoby pobierającej w Norwegii zasiłek barnetrygd  jest informowanie urzędu o każdej zmianie mającej wpływ lub powiązanej z zasiłkiem. W przypadku, gdy nieaktywny zawodowo (nieodprowadzający składek na ubezpieczenie społeczne) rodzic z dzieckiem/ćmi przebywający w Polce otrzymał po czerwcu 2022 r. decyzję o przyznaniu w Polsce 500+, to musi poinformować o tym norweski NAV.

Chcesz złożyć wniosek o zasiłek lub wyrównanie zasiłku w Norwegii? Zgłoś się do jednego z naszych biur! Pomożemy ci wyjaśnić wątpliwości i złożyć poprawny wniosek o świadczenie bądź świadczenia.