Skip to main content

Kto może otrzymać zasiłek na dziecko?

Norweski zasiłek rodzinny to jedno z podstawowych świadczeń, o które ubiegać się mogą osoby pracujące w Norwegii. Barnetrygd przyznawany jest rodzicom i opiekunom dzieci w wieku poniżej 18 roku życia. Aby otrzymać barnetrygd należy osiągać dochód lub pobierać świadczenia zastępcze w Norwegii. Szansę na zasiłek rodzinny ma każda osoba posiadająca umowę o pracę, prowadząca działalność gospodarczą lub pobierająca zasiłki – rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny oraz dla bezrobotnych. Pod uwagę w ramach zasiłku rodzinnego w Norwegii brane są te osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, czyli tzw. trygdeavgift.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Zasiłek na dziecko jest wolny od podatku i wypłacany raz w miesiącu.

Świadczenie za dziecko od 1 września 2020 r. włącznie.

Kwota miesięcznie:

Zwykły zasiłek rodzinny na dziecko do lat 6:        1 354 kr.

Zwykły zasiłek rodzinny na dziecko od 6 lat:        1 054 kr.

Samotni rodzice mogą starać się o przyznanie tzw. zasiłku rozszerzonego – Utvidet Barnetrygd

od 1 września 2020 roku:

Kwota miesięcznie:

Rozszerzone alimenty na dziecko:            1 054 kr.

Dodatek dla niemowląt:                               660 kr.

Gdzie powinno być pobierane świadczenie na dzieci?

W przypadku rodzin mieszkających na stałe w Norwegii sytuacja jest najprostsza, gdyż te rodziny pobierają zasiłek rodzinny z NAV i nie mają prawa do świadczeń z Polski.

Gdy jedno z rodziców pracuje w Norwegii, a drugie razem z dziećmi mieszka w Polsce sytuacja jest bardziej skomplikowana i uzależniona od sytuacji zawodowej rodzica, który przebywa w Polsce.
Z reguły pierwszeństwo do wypłaty świadczeń ma państwo, w którym się pracuje, a w przypadku wykonywania pracy w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

UWAGA! Aktualizacja przepisów po zmianach prawnych w czerwcu 2022!  O obecnym stanie prawnym czytaj w tym artykule:

ZMIANA PRZEPISÓW – ZASIŁKI DLA RODZICÓW JEDNOCZEŚNIE W POLSCE I W NORWEGII!

Jak długo przysługuje zasiłek na dziecko?

Zasiłek rodzinny możesz otrzymać po miesiącu od narodzin dziecka i wypłacany jest do miesiąca poprzedzającego ukończenie przez dziecko 18 lat włącznie. Można starać się o wypłacenie zasiłku
3 lata wstecz, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki.

Jak ubiegać się o zasiłek na dziecko? Jakie złożyć dokumenty? Na te wszystkie i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym biurze. Zapraszamy do współpracy!