Skip to main content

1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego w Polsce zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Jak to wpływa na sytuacje rodzin, które jednocześnie mają prawo do pobierania zasiłku barnetrygd w Norwegii? Czy pobieranie zasiłku rodzinnego w Norwegii ma jeszcze sens?

Norwegia i Polska to kraje, które wspierają rodziców przyznając im zasiłki rodzinne mające pomóc w pokryciu kosztów wychowania dzieci. O tym, który kraj ma pierwszeństwo wypłaty w sytuacji, w której jedna osoba lub cała rodzina emigruje, decydują przepisy międzynarodowe. Ponieważ kwoty zasiłków się zmieniają, podobnie jak kursy walut, warto śledzić sytuację na bieżąco. Kolejna taka zmiana nastąpi już 1 stycznia 2024 roku.

Z 500+ na 800+

1 stycznia 2024 roku w Polsce zmieni się kwota zasiłku wychowawczego. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia nie będą musiały składać dodatkowych wniosków, ZUS automatycznie zmieni jego wysokość. Świadczenia w nowej wysokości będą wypłacane od stycznia 2024 r.

Podwyżka z z 500 zł do 800 zł obejmie wszystkich, którzy mają prawo do świadczenia w tak zwanym „okresie świadczeniowym” obliczanym przez urząd od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Zasiłek w Polsce a zasiłek w Norwegii

800 złotych to kwota większa od tej, którą rodzice mogą otrzymać w Norwegii w ramach zasiłku barnetrygd, nawet jeśli mają dzieci poniżej szóstego roku życia, dla których norweskie ustawodawstwo przeznaczyło większą pulę pieniędzy. Barnetrygd w Norwegii wynosi obecnie:

– zasiłek dla dziecka w wieku od 0 do 6 lat: 1 766 NOK;

– zasiłek dla dziecka w wieku od 6 do 18 lat: 1 510 NOK;

– zasiłek rozszerzony przyznawany rodzicom mieszkającym z dzieckiem samotnie: 2 489 NOK;

– dodatek dla małego dziecka w wieku od 0 do 3 lat przyznawany jako uzupełnienie do zasiłku rozszerzonego: 678 NOK (stan na luty 2024 r.)

Według umów międzynarodowych, którymi sygnatariuszami są Polska i Norwegia, jeśli do wypłaty zasiłku zobowiązane są dwa kraje, to świadczeniobiorca ma zawsze prawo do możliwie najwyższej przewidzianej kwoty. Co to oznacza w tym wypadku? Iż bez względu na to, w którym kraju wnioskujesz o zasiłek na dziecko, drugi kraj powinien ci wypłacić dodatek dyferencyjny, jeśli sam oferuje wyższą kwotę świadczenia.

Gdzie wnioskować?

Generalnie, jeśli mieszkasz w Norwegii i tu też przebywa twoje dziecko, powinieneś wnioskować o barnetrygd w Norwegii.

Jeśli ty pracujesz w Norwegii, a twoje dziecko mieszka w Polsce wraz z drugim rodzicem – drugi rodzic powinien złożyć wniosek o 800+ w Polsce, ponieważ według polskiej ustawy, do 800+ uprawniona jest każda osoba mieszkająca z dzieckiem w Polsce. W przypadku, kiedy drugi rodzic nie pracuje, będziesz miał prawo również do pełnej kwoty barnetrygd w Norwegii. Jeśli drugi rodzic pracuje lub jest ubezpieczony na innej zasadzie w Polsce, to Polska ma pierwszeństwo do wypłaty świadczenia – Norwegia mogłaby wypłacić ci dodatek dyferencyjny, jednak od stycznia polskie świadczenie prawdopodobnie będzie wyższe, niż norweskie. W związku z tym, jeśli oboje rodziców pracuje, a dziecko jest w Polsce, przysługiwać będzie tylko 800+, lub dodatkowo też wyrównanie z Norwegii – szczególnie, jeśli dziecko ma mniej niż 6 lat.

Wnioski o 800+ można składać elektronicznie, na przykład poprzez bankowość elektroniczną albo aplikację mobilną mZUS.