Skip to main content

Podstawowe świadczenie socjalne dla osób posiadających dzieci

Barnetrygd, bo o nim tu mowa, to norweski odpowiednik polskiego „500 plus”, czyli zasiłek rodzinny przysługujący rodzicom na każde dziecko, które nie ma jeszcze ukończonych 18 lat. Z barnetrygd korzystają również Polacy przebywający i pracujący w Norwegii. Jakie warunki muszą spełniać? Na jakie kwoty mogą liczyć i w jaki sposób mają ubiegać się o taki zasiłek rodzinny?

Barnetrygd jest podstawowym świadczeniem socjalnym w Norwegii dla osób posiadających dzieci. Od drugiej połowy 2020 roku uległy zmianie kwoty i warunki otrzymywania tego zasiłku. Teraz opcja ta jest jeszcze bardziej korzystna, dlatego – nawet jeśli rzecz wymaga dopełnienia pewnych formalności, warto to zrobić – samodzielnie lub z pomocą biura konsultingowo-rachunkowego specjalizującego się w pomocy Polakom w Norwegii.

Kto może otrzymywać barnetrygd

Norweski zasiłek rodzinny na dzieci przysługuje rodzicom zameldowanym i osiągającym dochód w Norwegii (z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub nawet dzięki pobieraniu zasiłków z NAV), którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Przydziela się go nie tylko małżeństwom, ale także osobom żyjącym w związkach nieformalnych (na dzieci, które przyszły na świat w takich związkach) oraz samotnie wychowującym dzieci.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Norwegii

Barnetrygd wypłaca co miesiąc matce lub ojcu (ewentualnie – zależnie od ustaleń i kwestii opieki formalnej nad dzieckiem – połowę matce i połowę ojcu) Urząd Pracy i Polityki Socjalnej w Norwegii (NAV). Pierwsza wypłata należy się już miesiąc po narodzinach dziecka, ostatnia natomiast ma miejsce w miesiącu poprzedzającym 18 urodziny dziecka. Podstawowa kwota świadczenia na dziecko w wieku poniżej 6 lat to 1354, a na dzieci starsze 1054 korony norweskie. Rodzic samotnie wychowujący swojego potomka otrzymuje dodatkowo 1054 korony, a dodatek z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 3 lat wynosi 660 koron miesięcznie.

Zasiłek w Norwegii a 500+ w Polsce

Co z Polakami pracującymi w Norwegii, którym oprócz norweskiego barnetrygd należy się na dzieci także polskie 500+? Sytuacja się nieco komplikuje. Jeśli na przykład ojciec dziecka pracuje w Norwegii, a matka w Polsce (lub odwrotnie), zasiłek rodzinny wypłaca ten kraj, w którym przebywa/mieszka dziecko. W przypadku, gdy jedno z rodziców jest zatrudnione w Norwegii, a drugie nie pracuje, świadczenie wypłacane jest przez norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Co ważne, osoby pobierające w Polsce zasiłek 500+ mogą starać się w Norwegii (jeśli jedno z nich tu przebywa/pracuje) o ewentualne wyrównanie różnicy w wysokościach kwot polskiego i norweskiego świadczenia rodzinnego. Dotyczy to jednak tylko tych osób, których dzieci mają mniej niż 6 lat.

Co zrobić, aby otrzymywać to świadczenie

Jeśli dziecko rodzi się w Norwegii (ze związku małżeńskiego), nie trzeba w zasadzie robić nic – barnetrygd zostaje przyznany przez NAV automatycznie. Jeżeli natomiast na przykład Polacy pracujący w Norwegii chcą otrzymywać ten zasiłek na swoje dzieci, które przyjechały z nimi do tego kraju lub nawet (w niektórych przypadkach) pozostają w Polsce, muszą złożyć stosowny wniosek i inne dokumenty do norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej. NAV wypłaca barnetrygd nawet do 36 miesięcy wstecz od dnia, w którym wnioskuje się o norweski zasiłek rodzinny.

Dokumenty, które dołącza się do wniosku o barnetrygd

Potrzebne są oczywiście przede wszystkim kopie dokumentu tożsamości osoby wnioskującej o zasiłek oraz aktu urodzenia dziecka (lub dzieci). Jeśli starający się o barnetrygd rodzice dziecka są małżeństwem (a nie muszą być), dołącza się także kopię aktu zawarcia małżeństwa. Niezbędna jest również dokumentacja poświadczająca fakt, że wnioskodawca stale mieszka i pracuje w Norwegii albo ewentualnie pobiera w tym kraju świadczenia zastępujące dochód z pracy (zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych lub inne).

Składane dokumenty powinny być w języku norweskim. Jeśli nie są, należy dołączyć do nich także stosowne tłumaczenia (na norweski lub angielski).

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu barnetrygd? Skontaktuj się z nami – zajmiemy się sprawą od A do Z lub wesprzemy cię we wskazanych przez ciebie czynnościach.